Trening – Personality and Ability Assessment

„Procena ličnosti i sposobnosti“ (Personality and Ability Assessment – PAA) je akreditovani trening kompanije CEB Talent Measurement koji je zakazan za 20.12.2018. u Beogradu. On obezbeđuje sveobuhvatnu obuku za upotrebu testova sposobnosti i ličnosti u poslovnom okruženju. Trening omogućava da se sertifikujete za upotrebu online testova pomoću kojih ćete objektivno da merite sposobnosti kandidata/zaposlenih kao

Zašto SHL Talent Measurement alate koristi više od 50% „Fortune 500“ kompanija?

Mnoge kompanije upadnu u rutinu korišćenja istih alata za selekciju i razvoj zaposlenih, koje koriste godinama unazad. Međutim, ne zapitaju se da li im ti alati daju sve informacije koje su im potrebne. Činjenica je da više od 50% Fortune 500 kompanija koristi SHL alate, jer im pruža celokupan uvid i podršku u procesu upravljanja

Koje vrste motivacije karakterišu HiPo zaposlene?

HiPo zaposleni se ne izdvajaju samo po tome kako se ponašaju već i  po tome šta žele.

Tri načina da poboljšate svoje HiPo razvojne programe

Jedna od važnih odlika efikasnih menadžera je ta da posebnu pažnju posvećuju zaposlenima sa visokim potencijalom ili HiPo (High Potential) zaposlenima, kako ih često nazivaju. Razlog je u tome što ovi zaposleni rade više, bolje predstavljaju kompaniju i talentovaniji su od svojih kolega.

Kalendar otvorenih treninga | novembar – decembar 2018.

Vaš put ličnog i profesionalnog razvoja počinje ovde. Izaberite jedan od vrhunskih treninga koji su akreditovani od strane međunarodno priznatih institucija.

Šta je bolje – biti dominantan ili povučen u komunikaciji?

Američka i zapadnoevropska kultura nam već godinama unazad diktiraju ponašajne obrasce, način građenja karijere i upravljanja vremenom. Što više radi, napreduj, budi prodoran, nemoj sa svima da se slažeš, budi glasan i ne dozvoli da te prekidaju. Da bi ostvario uticaj (jedan od glavnih ciljeva početka svake komunikacije) – budi dominantan, zar ne? Sa druge

Zašto je Vrhunski komunikator jedan od najkorišćenijih komunikacionih treninga na svetu

Da li ste znali da je model „Društveni stilovi“ na kojima se zasniva trening „Vrhunski komunikator“ svetski najpoznatiji i najkorišćeniji alat za unapređenje interpersonalne i organizacione produktivnosti? Kada razmišljate o tome koji model je najbolji za vašu kompaniju bilo bi najkorisnije da uzmete u obzir sledeće: 1. Da li je materijal lak za korišćenje i

Unapredite svoj proces regrutacije i selekcije

Zašto bi kompanije trebale da obraćaju manje pažnje na veštine i iskustvo kandidata, a više na pristup poslu, uklapanje u tim i organizaciju?