Kalendar otvorenih treninga | april- jul 2017.

Vaš put ličnog i profesionalnog razvoja počinje ovde. Izaberite jedan od vrhunskih treninga koji su akreditovani od strane međunarodno priznatih institucija.

Simulacija liderstva – WallBreakers

Koliko često lideri i menadžeri u kompanijama imaju priliku da treniraju pre nego što se uključe u proces implementacije značajnih promena? U sportu, profesionalni pristup podrazumeva pripremu i unapređenja u sali za trening pre nego što se odigra prava utakmica. Tokom takvih treninga se trudimo da ostavimo iza sebe sve značajnije greške i nesporazume. U

Fleksibilnom komunikacijom do rezultata

Da li mislite da imate dobro definisan stil komunikacije? Kakav način komunikacije imate u razgovoru sa zaposlenima, freelancer-om, ili u prezentovanju pred publikom? Da li govorite sa svim vašim klijentima u istom tonu, koristeći specifičan stil jezika i iste tehnike uticajne komunikacije? Posao nekako ide, ali da li će isti način komunikacije moći da se

Postani Vrhunski komunikator

Od 30. do 31. maja 2017. godine, u organizaciji kompanije Atria Group, održaće se trening „Vrhunski komunikator’’. U pitanju je dvodnevni trening Persone Global na kojem će učesnici naučiti kako da prepoznaju komunikacione potrebe svojih sagovornika, kako da se prilagode ovim potrebama, postanu fleksibilniji u komunikaciji, ostvare poverenje i dugoročno kvalitetan odnos. Nezavisno od toga

Intenzivni NLP Practitioner

Intenzivni NLP Practitioner održaće se od 8. do 16. jula na Kopaoniku. Tokom treninga ćete intenzivnim radom i aktivnim učešćem savladati NLP alate i sertifikovati se kao NLP Practitioner.

Sertifikacija za korišćenje SCA alata

Naredna „Sertifikacija za korišćenje SCA alata” biće održana 17. maja 2017. godine u prostorijama kompanije Atria Group. Ovaj trening obezbeđuje svobuhvatnu obuku za pravilnu upotrebu Upitnika za procenu prodajnih kompetencija (“Sales Competency Assessment – SCA”), kao i autorizovano pravo na korišćenje SCA alata. SCA predstavlja jedan od vodećih alata kompanije Persona Global kada je reč o proceni

Sertifikacija za korišćenje MAP alata

Naredna Sertifikacija za korišćenje MAP alata biće održana 18. maja 2017. godine u prostorijama kompanije Atria Group. Sertifikacija za korišćenje MAP alata je trening koji pruža svobuhvatnu obuku za korišćenje Management Action Profile upitnika i njegovo autorizovano korišćenje. Management Action Profile (MAP) je alat koji pruža precizne i detaljne informacije o kompetencijama menadžera, kao i o

Greške koje pravimo prilikom intervjuisanja kandidata

Mnogi HR menadžeri će se složiti da vođenje intervjua ne znači samo pojaviti se na sastanku, postaviti neka pitanja i doneti zaključak o odabiru kandidata. Zapravo, intervju je kompleksan proces koji sadrži razne tehnike, alate kao i procene koje pomažu poslodavcu/HR-u da se u potpunosti posveti kandidatu i donese objektivnu odluku. Šta se očekuje od