Dušan Basalo novi član Upravnog odbora Srpske asocijacije menadžera

Na desetoj Godišnjoj skupštini Srpske asocijacije menadžera, održanoj u februaru, izabrani su članovi Upravnog odbora SAM-a i novi predsednik SAM-a. Kao novi član Upravnog odobra izabran je Dušan Basalo, Senior Partner kompanije Atria Group. Dušan je član Srpske asocijacije menadžera od 2014. godine, a 2015. je proglašen za drugog najboljeg mladog menadžera godine. Dušan je

Kalendar otvorenih treninga | april- jul 2017.

Vaš put ličnog i profesionalnog razvoja počinje ovde. Izaberite jedan od vrhunskih treninga koji su akreditovani od strane međunarodno priznatih institucija.

Trening – Intervju zasnovan na kompetencijama

Naredni otvoreni trening „Intervju zasnovan na kompetencijama” biće održan 28. aprila 2017. godine u prostorijama kompanije Atria Group. Ovaj trening je program kompanije CEB Talent Assessment i namenjen je onima koji žele da unaprede svoje veštine intervjuisanja i povećaju objektivnost procene. O treningu „Intervju zasnovan na kompetencijama“ je visoko interaktivan trening koji se bavi svim

Intenzivni NLP Practitioner

Intenzivni NLP Practitioner održaće se od 8. do 16. jula na Kopaoniku. Tokom treninga ćete intenzivnim radom i aktivnim učešćem savladati NLP alate i sertifikovati se kao NLP Practitioner.

Sertifikacija za korišćenje SCA alata

Naredna „Sertifikacija za korišćenje SCA alata” biće održana 17. maja 2017. godine u prostorijama kompanije Atria Group. Ovaj trening obezbeđuje svobuhvatnu obuku za pravilnu upotrebu Upitnika za procenu prodajnih kompetencija (“Sales Competency Assessment – SCA”), kao i autorizovano pravo na korišćenje SCA alata. SCA predstavlja jedan od vodećih alata kompanije Persona Global kada je reč o proceni

Sertifikacija za korišćenje MAP alata

Naredna Sertifikacija za korišćenje MAP alata biće održana 18. maja 2017. godine u prostorijama kompanije Atria Group. Sertifikacija za korišćenje MAP alata je trening koji pruža svobuhvatnu obuku za korišćenje Management Action profil upitnika i njegovo autorizovano korišćenje. Management Action Profile (MAP) je alat koji pruža precizne i detaljne informacije o kompetencijama menadžera, kao i o

[INFOGRAFIK] Neverovatna istina o IT stručnjacima

Potražnja za IT stručnjacima će porasti još više u narednim godinama, ali glavni razlog rasta IT poslova nisu IT kompanije…

Kako vi donosite odluke?

Donošenje pravih odluka na svakom od nivoa u organizaciji predstavlja jedan od najznačajnijih elemenata efikasnog poslovanja. Izabrati ključne parametre na osnovu kojih se donose odluke i sprovodi evaluacija u pravom trenutku, veština je koja timove i organizacije izdvaja u moru drugih i pravi ključnu razliku.