Coaching Conference 2019 „Keep Up The Momentum“

Starting point of every success is the wish. Anyway, we will be successful only if that is important for us as the breathing is. That means that every impulse is counted. That by every heart beat we are closer to our goal. If we are speaking about team management, continuous learning and self-development, us as

Marilyn Atkinson – The Art and Science of Mindfulness

Mindfulness (svesna pažnja) je pristup koji nam omogućava da istreniramo svoj um, tako da svu pažnju fokusiramo na sadašnji trenutak. Da budemo prisutni sada i ovde, bez opterećenja onim što je bilo ili onim što će biti. Da realno percipiramo sebe kao neodvojivu celinu uma, duha (emocija) i tela. Prepoznamo i iskoristimo svoje unutrašnje snage

Trening – Personality and Ability Assessment

„Procena ličnosti i sposobnosti“ (Personality and Ability Assessment – PAA) je akreditovani trening kompanije CEB Talent Measurement koji je zakazan za 20.12.2018. u Beogradu. On obezbeđuje sveobuhvatnu obuku za upotrebu testova sposobnosti i ličnosti u poslovnom okruženju. Trening omogućava da se sertifikujete za upotrebu online testova pomoću kojih ćete objektivno da merite sposobnosti kandidata/zaposlenih kao

Zašto SHL Talent Measurement alate koristi više od 50% „Fortune 500“ kompanija?

Mnoge kompanije upadnu u rutinu korišćenja istih alata za selekciju i razvoj zaposlenih, koje koriste godinama unazad. Međutim, ne zapitaju se da li im ti alati daju sve informacije koje su im potrebne. Činjenica je da više od 50% Fortune 500 kompanija koristi SHL alate, jer im pruža celokupan uvid i podršku u procesu upravljanja

Koje vrste motivacije karakterišu HiPo zaposlene?

HiPo zaposleni se ne izdvajaju samo po tome kako se ponašaju već i  po tome šta žele.

Tri načina da poboljšate svoje HiPo razvojne programe

Jedna od važnih odlika efikasnih menadžera je ta da posebnu pažnju posvećuju zaposlenima sa visokim potencijalom ili HiPo (High Potential) zaposlenima, kako ih često nazivaju. Razlog je u tome što ovi zaposleni rade više, bolje predstavljaju kompaniju i talentovaniji su od svojih kolega.

Kalendar otvorenih treninga | novembar – decembar 2018.

Vaš put ličnog i profesionalnog razvoja počinje ovde. Izaberite jedan od vrhunskih treninga koji su akreditovani od strane međunarodno priznatih institucija.

Šta je bolje – biti dominantan ili povučen u komunikaciji?

Američka i zapadnoevropska kultura nam već godinama unazad diktiraju ponašajne obrasce, način građenja karijere i upravljanja vremenom. Što više radi, napreduj, budi prodoran, nemoj sa svima da se slažeš, budi glasan i ne dozvoli da te prekidaju. Da bi ostvario uticaj (jedan od glavnih ciljeva početka svake komunikacije) – budi dominantan, zar ne? Sa druge