Postani Vrhunski komunikator

Od 10. do 11. oktobra 2017. godine, u organizaciji kompanije Atria Group, održaće se trening „Vrhunski komunikator’’. U pitanju je dvodnevni trening Persone Global na kojem će učesnici naučiti kako da prepoznaju komunikacione potrebe svojih sagovornika, kako da se prilagode ovim potrebama, postanu fleksibilniji u komunikaciji, ostvare poverenje i dugoročno kvalitetan odnos. Nezavisno od toga

Sertifikacija za PCM kouča i trenera

Sertifikacija za PCM kouča i trenera je jedinstven trening za osobe koje žele da unaprede svoje koučing veštine ili da u svoj trenerski portfolio uvrste jednu od najefektivnijih metodologija za prepoznavanje dubinske strukture ličnosti.

Kalendar otvorenih treninga | septembar – decembar 2017.

Vaš put ličnog i profesionalnog razvoja počinje ovde. Izaberite jedan od vrhunskih treninga koji su akreditovani od strane međunarodno priznatih institucija.

Konkurs za praksu u marketing timu kompanije Atria Group

Konkurs za praksu u marketing timu kompanije Atria Group Atria Grupa raspisuje konkurs za poziciju Marketing praktikant

Simulacija liderstva – WallBreakers

Koliko često lideri i menadžeri u kompanijama imaju priliku da treniraju pre nego što se uključe u proces implementacije značajnih promena? U sportu, profesionalni pristup podrazumeva pripremu i unapređenja u sali za trening pre nego što se odigra prava utakmica. Tokom takvih treninga se trudimo da ostavimo iza sebe sve značajnije greške i nesporazume. U

Fleksibilnom komunikacijom do rezultata

Da li mislite da imate dobro definisan stil komunikacije? Kakav način komunikacije imate u razgovoru sa zaposlenima, freelancer-om, ili u prezentovanju pred publikom? Da li govorite sa svim vašim klijentima u istom tonu, koristeći specifičan stil jezika i iste tehnike uticajne komunikacije? Posao nekako ide, ali da li će isti način komunikacije moći da se

Sertifikacija za korišćenje SCA alata

Naredna „Sertifikacija za korišćenje SCA alata” biće održana 17. maja 2017. godine u prostorijama kompanije Atria Group. Ovaj trening obezbeđuje svobuhvatnu obuku za pravilnu upotrebu Upitnika za procenu prodajnih kompetencija (“Sales Competency Assessment – SCA”), kao i autorizovano pravo na korišćenje SCA alata. SCA predstavlja jedan od vodećih alata kompanije Persona Global kada je reč o proceni

Sertifikacija za korišćenje MAP alata

Naredna Sertifikacija za korišćenje MAP alata biće održana 18. maja 2017. godine u prostorijama kompanije Atria Group. Sertifikacija za korišćenje MAP alata je trening koji pruža svobuhvatnu obuku za korišćenje Management Action Profile upitnika i njegovo autorizovano korišćenje. Management Action Profile (MAP) je alat koji pruža precizne i detaljne informacije o kompetencijama menadžera, kao i o