Postanite Vrhunski komunikator

Od 27. do 28. novembra 2018. godine, u organizaciji kompanije Atria Group, održaće se trening „Vrhunski komunikator’’. U pitanju je dvodnevni trening Persone Global na kojem će učesnici naučiti kako da prepoznaju komunikacione potrebe svojih sagovornika, kako da se prilagode ovim potrebama, postanu fleksibilniji u komunikaciji, ostvare poverenje i dugoročno kvalitetan odnos. Nezavisno od toga

Trening: Competency Based Interview by SHL

Visoko interaktivan trening koji se bavi svim fazama intervjuisanja – od pripreme, do tumačenja rezultata i donošenja krajnje odluke. Učesnici će unaprediti pripremu intervjuisanja, naučiti da identifikuju pitanja uz pomoć kojih će najviše saznati o svakom kandidatu i samim tim doneti najbolju moguću odluku.

Trening – Personality and Ability Assessment

„Procena ličnosti i sposobnosti“ (Personality and Ability Assessment – PAA) je akreditovani trening kompanije CEB Talent Measurement koji je zakazan za 20.12.2018. u Beogradu. On obezbeđuje sveobuhvatnu obuku za upotrebu testova sposobnosti i ličnosti u poslovnom okruženju. Trening omogućava da se sertifikujete za upotrebu online testova pomoću kojih ćete objektivno da merite sposobnosti kandidata/zaposlenih kao

Koje vrste motivacije karakterišu HiPo zaposlene?

HiPo zaposleni se ne izdvajaju samo po tome kako se ponašaju već i  po tome šta žele.

Zašto je Vrhunski komunikator jedan od najkorišćenijih komunikacionih treninga na svetu

Da li ste znali da je model „Društveni stilovi“ na kojima se zasniva trening „Vrhunski komunikator“ svetski najpoznatiji i najkorišćeniji alat za unapređenje interpersonalne i organizacione produktivnosti? Kada razmišljate o tome koji model je najbolji za vašu kompaniju bilo bi najkorisnije da uzmete u obzir sledeće: 1. Da li je materijal lak za korišćenje i

Kalendar otvorenih treninga | novembar – decembar 2018.

Vaš put ličnog i profesionalnog razvoja počinje ovde. Izaberite jedan od vrhunskih treninga koji su akreditovani od strane međunarodno priznatih institucija.

Šta je bolje – biti dominantan ili povučen u komunikaciji?

Američka i zapadnoevropska kultura nam već godinama unazad diktiraju ponašajne obrasce, način građenja karijere i upravljanja vremenom. Što više radi, napreduj, budi prodoran, nemoj sa svima da se slažeš, budi glasan i ne dozvoli da te prekidaju. Da bi ostvario uticaj (jedan od glavnih ciljeva početka svake komunikacije) – budi dominantan, zar ne? Sa druge

Unapredite svoj proces regrutacije i selekcije

Zašto bi kompanije trebale da obraćaju manje pažnje na veštine i iskustvo kandidata, a više na pristup poslu, uklapanje u tim i organizaciju?