3 načina da regrutaciju učinite prijatnijom za kandidate

Kompanije bi trebale da prilikom regrutacije usvoje pristup koji je usmeren na kandidata kako bi izbegle rizik da odvrate kvalifikovane kandidate ali i potencijalne klijente.

Menadžeri iz različitih industrija su počeli da shvataju da je trud da se proces regrutacije učini prijatnijim za kandidate postao jedan od važnih načina da se ostane za korak ispred konkurencije. 

Takođe, veliki porast u upotrebi mobilnih uređaja je naveo mnoge firme kao što su Uber i Apple da traže nove načine da obezbede svojim klijentima što prijatnije iskustvo, što je zauzvrat povećalo ulog u smislu da su klijenti počeli da očekuju bolje iskustvo i u drugim kontekstima.

Prema CEB istraživanjima ni kandidati za posao nisu drugačiji. Očekivanja koja kandidati imaju od svojih interakcija sa kompanijom u okviru koje konkurišu za posao su primetno povećana njihovim iskustvima kao korisnika. Ovo sa druge strane predstavlja kako rizik tako i priliku za firme, posebno za one firme koje zapošljavaju ljude na poslovima masovnog obima (npr. poslovi u korisničkom servisu ili u direktnoj prodaji) jer bi ovi kandidati takođe mogli da budu i njihovi klijenti, sada ili u budućnosti.

Donošenje loše odluke tokom procesa zapošljavanja moglo bi vas koštati kako dobrog zaposlenog tako i vrednog klijenta. Takođe, imajući u vidu koliko je lako da se ova iskustva objave na društvenim medijima, čak i samo jedan loš (ili dobar) utisak može da ima dugoročne implikacije.

Tri načina da regrutaciju učinite prijatnijom za kandidate

Budući da kompanije počinju da planiraju svoju strategiju regrutacije za 2016. godinu trebalo bi da imaju u vidu ove tri smernice kako bi bili sigurni da im iskustvo koje pružaju kandidatima pomaže da privuku i zaposle najbolje kandidate, ali takođe da imaju u vidu da je ovo od važnosti kako za brend tako i za kompaniju.

1. Budite sigurni da svi koji su uključeni u proces regrutacije shvataju da je loše iskustvo kandidata poslovni rizik: CEB podaci pokazuju da jedna četvrtina ispitanika prijavljuje da su imali negativno iskustvo prilikom regrutacije kada su poslednji put aplicirali za posao.

Ovaj tip iskustva će odvratiti čak i najbolje kandidate i moglo bi da dovede do toga da oni – kao i njihovi prijatelji i pratioci na društvenim mrežama počnu da izbegavaju proizvode ili usluge te firme.

2. Usvojite razmišljanje “kandidat je na prvom mestu”: Timovi za regrutaciju koji proces regrutacije vide samo kao način da kompanija odabere prave kandidate rizikuju da izgube, kako vreme tako i novac. Na primer CEB podaci pokazuju da je 72% prijavljenih kandidata za jedno radno mesto u najboljem slučaju prosečnog kvaliteta. Pritom, četvrtina ovih kandidata istovremeno se prijavila na najmanje 10 oglasa iako su u pitanju radna mesta za koje postoji mala ili nikakva verovatnoća da će da dobiju.

Pristup koji je više usmeren na kandidata obezbeđuje pravu informaciju u pravoj fazi potrage za poslom i zahteva odgovarajući nivo truda od strane kandidata. Imajući u vidu porast u upotrebi pametnih uređaja posebno je važno da se ovaj vid informisanja i interakcije odvija putem mobilnih uređaja. Postupanje prema kandidatima kao prema partnerima u ovom procesu će rezultovati zapošljavanjem najboljih kandidata, višim stopama zadovoljstva kandidata, povećanim zadržavanjem i učinkom novozaposlenih kao i smanjenim rizikom za brend.

3. Obezbedite jasan i transparentan feedback za kandidate: Loša komunikacija je osnovni uzrok negativnog iskustva kandidata. Kada se regruteri fokusiraju na to da provedu kandidata kroz proces regrutacije često ne uspevaju da adekvatno komuniciraju sa kandidatima. Prijavljivanje za posao je postalo jednostrana stvar koja često rezultuje time da su kandidati frustrirani zbog nedostatka feedback-a, angažovanosti ili uključenosti.

Uključivanje konstruktivnog i vrednog feedbacka u pravom trenutku u procesu regrutacije ne samo da drži kandidate uključenim već ih takođe i sprečava da odustanu od procesa. 

Naredni CEB | SHL PPA trening

Banner---CEB