Potencijal

Line1

OPQ32

Occupational personality questionnaire – OPQ32

OPQ32 (Occupational Personality Questionnaire) je najrasprostranjeniji merni instrument stilova ponašanja na svetu. Dizajniran sa ciljem da poslodavcima pruži informacije o različitim aspektima stila ponašanja pojedinca koji će imati uticaj na njihov učinak na poslu, pogodan je za procenu diplomaca, menadžera i iskusnih HR stručnjaka.

Pročitaj-više

SHL Verify

SHL Verify™ banka testova sposobnosti

SHL Verify je kompletno rešenje koje uključuje jedinstvenu kombinaciju testova, bezbednosnih mera i naučnog procesa verifikacije, tako da omogućava poslodavcima da bezbedno i efektno, brzo i lako sprovedu online testiranje kandidata.

Pročitaj-više

CCSQ

CCSQ

CCSQ je alat kompanije CEB | SHL Talent Measurement Solutions, namenjen regrutaciji i selekciji kandidata koji imaju direktan kontakt sa klijentima. U pitanju je veoma moćan alat, koji predstavlja idealnu dopunu strukturisanom intervjuu i testovima sposobnosti.

Pročitaj-više

DSI

Test pouzdanosti i bezbednosti (DSI)

Test pouzdanosti i bezbednosti (Dependability and safety instrument – DSI) kompanije CEB’s SHL Talent Measurement Solutions, je alat za procenu osmišljen za korišćenje u prvim fazama procesa selekcije za mnoge ključne uloge u kompaniji naročito za pozicije sa direktnim kontaktom sa klijentima i za operativne pozicije.

Pročitaj-više

Veštine i znanja

Line1

SKA290x154

Communication Style Assessment

Communication Style Assessment je razvijen sa ciljem da rukovodiocima, menadžerima, tim-liderima i članovima tima pomogne da, kroz model komunikacionihh stilova, bolje razumeju jedni druge, da podignu timski duh i prepoznaju jake i slabe strane pojedinaca i timova, da bolje komuniciraju sa klijentima i ostvaruju dugoročno efektivne odnose.

Pročitaj-više

 

PKK290x154

Innovative Decision Making Profil

Innovative Decision Making (IDM) Profile je alat za procenu koji meri stepen kreativnosti i efikasnosti osobe u situacijama donošenja odluka. Assesment daje odgovor na pitanje “kako kreativni proces može da se primeni u optimizaciji procesa donošenja odluka i rešavanja problema?”.

Pročitaj-više

 

PZMP295x154

Emotional Capabilty Profile (ECP)

Emotional Capabilty Profile (ECP) je 360 alat za procenu koji analizira kompetencije socijalne i emocionalne inteligencije prepoznate od strane Daniel Goleman-a i Richard Boyatzis-a kao najvažnije liderske kompetencije.

Pročitaj-više

Ponašanje

Line1

C&B

Procena 360º

Kako bi dobile maksimum od svojih zaposlenih kompanije moraju da znaju njihove snage i oblasti za razvoj, a da ih potom postave na pozicije na kojima će dobiti maksimalnu vrednost od svakog pojedinca. 360° feedback vam omogućava da pripremite prave ljude za  prave pozicije i da usmerite njihov razvoj, bilo kroz trening ili neki drugi vid podrške, ka ostvarenju izuzetnih rezultate.

Pročitaj-više

Uspesan-pregovarac

Leadership Equity Assessment

Leadership Equity Assessment je alat za procenu koji vrlo efikasno i jednostavno meri i analizira organizacionu klimu i posvećenost zaposlenih u jednom timu/sektoru/organizaciji. Rezultati jasno pokazuju koje oblasti bi trebalo unaprediti kako bi se imao direktan pozitivan uticaj na poslovne rezultate.

Pročitaj-više

C&B

Sales Competency Assessment

Sales Competency Assessment je alat čiju je prvu verziju Persona Global razvila još davne 1986. godine. Od tada do danas je usavršen i danas predstavlja jedan od najboljih alata za merenje prodajnih kompetencija u B2B prodaji.

Pročitaj-više

Uspesan-pregovarac

Management Action Profile

Management Action Profile je alat koji kroz 360 procenu ima svrhu da pruži sveobuhvatnu i detaljnu sliku o menadžerskim veštinama, radnom učinku i načinu rada, kao i precizan feedback na svakodnevni rad menadžera, sa dodatkom preporučenih načina za unapređenje rada tima koji vodi menadžer.

Pročitaj-više

Uspesan-pregovarac

Assessment centri

Assessment centar je najpouzdaniji način za prikupljanje informacija o razvijenosti kompetencija zaposlenih. Srž ovih centara je grupa različitih tehnika koje se zajedno koriste kako bi se povećala preciznost i tačnost dobijenih podataka.

Pročitaj-više