Biznis koučing

Biznis koučing je kreativan odnos između kouča i klijenta (ili tima) koji se fokusira na usklađivanje ciljeva organizacije i ciljeva pojedinaca ili tima, unapređenje učinka ili dostizanja zadatih ciljeva. Biznis kouč može raditi sa pojedincima ili timovima na postizanju postavljenih ciljeva. Cilj biznis koučinga je postizanje merljivih rezultata koji se definišu na početku koučing projekta.

Osnovni zadaci i alati biznis koučeva su:

Zadaci:

• asistencija pojedincima ili timovima u postavljanju merljivih ciljeva,
• asistencija u postavljanju strategije za ostvarenje postavljenih ciljeva i
• podrška u prevazilaženju prepreka u ostvarenju cilja.

Alati: 

• strukturiran način postavljanja pitanja koja klijenta usmeravaju ka rešenju i
• koučing tehnike koje se najčešće koriste u svrhu podizanja motivacije i sticanja dodatnih uvida u vezi sa zadatkom ili projektom na kome klijent ili tim radi.

Individualni koučing

Kroz sopstvene uvide i zapažanja kouča, pojedinci postaju svesniji svojih snaga i razvijaju strategije i planove za ostvarivanje postavljenih ciljeva. Uloga kouča je da bude neutralan i objektivan strateški partner na „projektu postizanja dogovorenog cilja“. Koučing je najadekvatniji razvojni alat u sledećim poslovnim situacijama:

• usklađivanje individualnog razvoja klijenta sa organizacionim promenama
• podrška razvoju kompanijskih lidera
• podrška u ostvarivanju konkretnih poslovnih ili razvojnih ciljeva, timova i pojedinaca
• podrška u razvoju organizacije i timova.

Poverenje je osnovna vrednost kvalitetnog koučing odnosa. Svi koučing razgovori ostaju između pojedinca i kouča što omogućava izgradnju pravog partnerstva. Kouč je u obavezi da sadržaj svake sesije zadrži za sebe. Ovaj nivo poverljivosti čini da se između kouča i klijenta ostvari snažna veza i savez koji služi kao podrška klijentu na putu ostvarenja njegovih ciljeva. Klijent je slobodan da ukoliko to želi delove sesija podeli sa menadžerom, timom, porodicom ili drugim ljudima. Faze u projektu individualnog koučinga mogu izgledati ovako:

• Ulazni razgovor – kome bi prisustvovali klijent, osoba iz HR-a ili menadžer i kouč. Cilj razgovora je precizno definisanje oblasti rada, kriterijuma za merenje rezultata, i utvrđivanje postojanja klijentove emocionalne saglasnosti za rad na ostvarenju postavljenog cilja kao i da li je koučing najbolja metoda za to.
• Procena komunikacijskog stila, kompetencija ili timske klime u zavisnosti od teme koučinga – Pre početka koučing projekta korisno je da uspostavimo kriterijume za merenje napretka. Odgovarajući asesment biraju kouč i menadžer ili osoba iz HR-a.
• Koučing sesije – Trajanje koučing projekta, kao i dužina svake pojedinačne sesije određuje se u zavisnosti od potreba klijenta.
• Dodatno vreme – Klijent je dobrodošao da pozove telefonom između dve sesije ukoliko nešto iskrsne, ako se nađe pred nekim izazovom ili želi da podeli neki uspeh. Uloga kouča je da podrži klijenta u ostvarenju postavljenog cilja tako da je sva komunikacija koja je usmerena ka postizanju postavljenog cilja dobrodošla.

Timski koučing

Timski koučing je proces podrške timu u ostvarivanju postavljenih ciljeva. On omogućava članovima tima da ostvaruju najbolje performanse uz asistenciju kouča. Suština timskog koučinga je omogućavanje ličnog razvoja i učenja pojedinaca unutar tima. Kao i individualni koučing, i timski koučing može uključivati neku vrstu procene. Timski koučing fokusira se na razvoj pojedinaca koji već rade zajedno ili će dugo raditi zajedno. Oblasti primene timskog koučinga su:

• rad na kreiranju timskih ciljeva, njihovom ostvarenju i postavljanju novih ciljeva
• rad na ličnom i profesionalnom razvoju članova tima
• prevazilaženje konflikata unutar tima i izgradnja timskog duha
• mogućnost promene stava i perspektive
• povećanje emocionalne inteligencije tima
• postizanje merljivih rezultata (kao što su postavljanje timskih i pojedinačnih ciljeva, rast produktivnosti, poboljšanje interne i eksterne komunikacije, unapređenje samopouzdanja itd.).

Dodatne informacije

Koučing daje vidljive rezultate kako sa rukovodiocima, tako i sa zaposlenima. Koučing za rukovodioce obuhvata principe sportskog koučinga, ali umesto fokusa na takmičenju, ovaj koučing se fokusira da pomogne pojedincu da dȃ „tačno ono što je potrebno” kako bi unapredili postojeće sposobnosti, postavili značajne ciljeve i bili odgovorni za svoje rezultate. Kouč pomaže pojedincima i timovima da identifikuju, razumeju i eliminišu barijere kako bi efektivnije delovali. Rezultati koučinga mogu da uključuju unapređenje radnog učinka i odnosa prema radu, bolji timski rad i smanjen broj konflikata. Kada koučing dovede do bolje usklađenosti između ličnih i organizacionih vrednosti i ciljeva, rezultat često uključuje povećanje zadovoljstva na poslu i posvećenost organizaciji.

Strategija za razvoj koučinga usmerenog na rezultat Atria Grupe je troslojna:

• pružiti liderima, menadžerima i supervizorima trening i sredstva da inkorporiraju koučing u svoje svakodnevne profesionalne aktivnosti
• razvoj unutrašnje koučing ekspertize za naše klijente
• korišćenje koučinga i znanja o organizacionom razvoju kako bi se izgradio visok nivo znanja u oblasti ličnog i profesionalnog usavršavanja.

Ako razmišljate kako postati kouč pročitajte na našoj stranici Umetnost i nauka koučinga.
a
Povezani članci:
a
Da saznate najnovija dešavanja iz sveta koučinga, pratite našu LinkedIn Showcase stranicu.
a