BLOG

Zašto je Vrhunski komunikator jedan od najkorišćenijih komunikacionih treninga na svetu

Da li ste znali da je model „Društveni stilovi“ na kojima se zasniva trening „Vrhunski komunikator“ svetski najpoznatiji i najkorišćeniji alat za unapređenje interpersonalne i organizacione produktivnosti?

Kada razmišljate o tome koji model je najbolji za vašu komapniju bilo bi najkorisnije da uzmete u obzir sledeće:

1. Da li je materijal lak za korišćenje i učenje?
2. Da li postoje istraživanja o uticaju programa?
3. Da li su informacije prilagođene specifičnostima vašeg posla?
4. Da li postoji fleksibilnost u načinu prezentovanja kao što su kurs, studija slučaja, vežbe,
follow – up aktivnosti i dr.

„Društveni stilovi“ odgovara pozitivno na ova sva 4 pitanja.

Već skoro 50 godina „Društveni stilovi“ je najpoželjniji način za unapređenje performansi zaposlenih. Nedavno Univerzitet u Koloradu i Regis Learning sproveli su istraživanje koje poredi model „Društveni stilovi“ sa Myers-Briggs i DISC-om. Kao i hiljade kompanija širom sveta i oni su utvrdili da je model „Društveni stilovi“  lakši za učenje i primenu od konkurentskih programa.

Ovo nije iznenađujuće  zato što samo „Društveni stilovi“ procenjuje kako se osoba ponaša prema drugima i daje specifičan, akcioni plan za unapređenje produktivnosti. I Mayers Briggs i DISC procenjuju ličnost, a ne ponašanje.

MBTI je razvijen od strane majke i ćerke Katharine Cook Briggs i Isabel Briggs Myers da bi učinio psihološku teoriju K.G.Junga razumljivijom. MBTI pokušava da meri preferencije ličnosti kroz četiri skale. Ove skale su Ekstravertan/Intravetan, Čulni/Intuitivni, Struktura/Spontanost, Misleći/Osećajni. MBTI meri ličnost,a  ne ponašanje. Identifikuje preferencije osobe, a ne akcije.

Kao što je istraživanje Univerziteta Kolorado otkrilo učesnici sva tri treninga su odreagovali pozitivno na trening ali oni koji su učestvovali treningu zasnovanm na modelu „Društveni stilovi“ bili su opremljeniji da primene ono što su naučili u realnim situacijama.

Kalkulator performansi – Izračunajte vrednost vaših programa za zapošljavanje

Broj ljudi koji aplicira za posao se povećao za 33% u poslednje 3 godine, dok se kvalitet prijavljenih kandidata nije poboljšao. Kao odgovor na to, mnoge kompanije lansirale su kampanje o zapošljavanju predstavljajući svoju kompaniju kao “odlično mesto za rad”, i tako pokušale da privuku što kvalitetnije kandidate. Uprkos tome, ova strategija daje bazu prijavljenih od kojih bi se samo 28% moglo klasifikovati kao kvalitetno. (више…)

Kako je nastao Pringles?

U procesu donošenja odluka važno je pored racionalnih aspekata koristiti i druge metode koje razivijaju našu kreativnost i utiču na to da stvari sagledavamo iz šire perspektive. Nekad je potrebno da u potpunosti napustimo svoju kancelariju, temu o kojoj razmišljamo i logične parametre koji određuju našu odluku. Izmestiti se u potpunosti, koristiti desnu hemisferu mozga i „pustiti mašti na volju“. (више…)