najnovije vesti

Trening Competency Based Interview – Prave kompetencije. Pravo pitanje. Pravi izbor kandidata.

Imajući u vidu da HR ima stratešku ulogu u biznisu, jedan od načina da doprinese održivom uspehu poslovanja jeste kroz odabir ljudi koji će u kompaniji raditi i voditi je. Sve veći broj kompanija koristi Intervju zasnovan na kompetencijama prilikom regrutacije. Ovom metodologijom, HR stiče jasnu sliku o trenutnim kompetencijama kandidata i na taj način povećava verovatnoću za pravu odluku prilikom selekcije.

(више…)

Personality and Ability Assessment – Trening

„Procena ličnosti i sposobnosti“ (Personality and Ability Assessment – PAA) je akreditovani trening kompanije SHL Talent Assessments, koji obezbeđuje sveobuhvatnu obuku za upotrebu testova sposobnosti i ličnosti u poslovnom okruženju. Trening omogućava da se sertifikujete za upotrebu online testova pomoću kojih ćete objektivno da merite sposobnosti kandidata/zaposlenih kao i potencijalni uticaj ličnosti na profesionalni učinak.

(више…)

Competency Based Interview

Intervju zasnovan na kompetencijama (Competency Based Interview- CBI) je visoko interaktivan trening koji se bavi svim fazama intervjuisanja – od pripreme, do tumačenja rezultata i donošenja krajnje odluke. Učesnici će unaprediti pripremu intervjuisanja, naučiti da identifikuju pitanja uz pomoć kojih će najviše saznati o svakom kandidatu i samim tim doneti najbolju moguću odluku.
Cilj treninga je da se učesnici sertifikuju za korišćenje Intervjua zasnovanog na kompetencijama kojim će olakšati proces za selekciju kandidata prilikom zapošljavanja.

(више…)