najnovije vesti

Kompanija Atria Group učestvovala je na 41. Persona Global konferenciji

Ovog vikenda kompanija Atria Group prisustvovala je 41. Persona Global internacionalnoj konferenciji pod nazivom “WHAT’S HAPPENING WITH PERSONA?“ koja se održala u Berlinu. Predstavnica kompanije AG bila je Marija Branovački Sales & Development Manager i ICF sertifikovani profesionalni kouč. Konferenciji je prisustvovalo oko tridesetak stručnjaka i predstavnika kompanija iz celog sveta. Cilj konferencije bio je prezentovanje Persona Global najnovijih i najinovativnijih alata za uspeh u savremenom poslovnom okruženju. Posetioci konferencije imali su priliku da čuju trinaest predavača koji su govorili o novim trendovima iz sveta biznisa.

Jedna od tema koja je obeležila konferenciju govorila je o izazovu povećanja svesti o emocionalnoj inteligenciji i storytelling pristupu kod lidera. Predavač Mark Schenk naveo je da bi savremeni lider trebalo da razume i biznis i ljude i da svoj tim vodi kroz storyteling pristup, kao i da bi budući menadžeri trebalo da budu više liderski orijentisani i okrenuti ka ljudima i njihovim potrebama.

Takođe važna tema konferencije bila je i primena agilnog pristupa u poslovnom okruženju. Predavači su naveli da je pred liderima izazov da razviju rezilijentnost brzog prilagođavanja dinamičnim promenama kako bi svoje zaposlene uspešno vodili kroz iste.

Jedna od atrakcija konferencije bilo je predavanje Drone Team Building Presentation na kome su predavači Dr Andrew Ma i Jeffrey Yimn govorili o značaju korišćenja gejmifikacija i simulacija kada je trening u pitanju. Oni smatraju da ljudi lakše i brže uče kroz kreiranje iskustva u procesu igranja. Kompanija Atria Group je u koraku sa svetskim trendovima i svojim klijentima nudi treninge bazirane na gejmifikaciji i simulaciji. Reč je o treninzima simulacija liderstva – Wallbreakers i biznis simulaciju Izgradnja hidroelektrane u Laosu.

Više o novim trendovima i alatima koji su obeležili konferenciju možete pročitati u intervju sa Marijom Branovački.

Trening Competency Based Interview – Prave kompetencije. Pravo pitanje. Pravi izbor kandidata.

Imajući u vidu da HR ima stratešku ulogu u biznisu, jedan od načina da doprinese održivom uspehu poslovanja jeste kroz odabir ljudi koji će u kompaniji raditi i voditi je. Sve veći broj kompanija koristi Intervju zasnovan na kompetencijama prilikom regrutacije. Ovom metodologijom, HR stiče jasnu sliku o trenutnim kompetencijama kandidata i na taj način povećava verovatnoću za pravu odluku prilikom selekcije.

(више…)

Personality and Ability Assessment – Trening

„Procena ličnosti i sposobnosti“ (Personality and Ability Assessment – PAA) je akreditovani trening kompanije SHL Talent Assessments, koji obezbeđuje sveobuhvatnu obuku za upotrebu testova sposobnosti i ličnosti u poslovnom okruženju. Trening omogućava da se sertifikujete za upotrebu online testova pomoću kojih ćete objektivno da merite sposobnosti kandidata/zaposlenih kao i potencijalni uticaj ličnosti na profesionalni učinak.

(више…)