najnovije vesti

Upravljanje konfliktima kroz PCM Model

Od 24. do 25. aprila 2018. godine, u organizaciji kompanije Atria Group, održaće se trening „Upravljanje konfliktima kroz PCM® model“. Nakon ovog dvodnevnog treninga, koji je zasnovan na PCM® (Process Communication Model®) metodologiji, znaćete kako da vaš način komunikacije prilagodite različitim tipovima ličnosti i bolje identifikujete potencijalne probleme, konflikte i stresne situacije u odnosu sa sagovornikom, kako u privatnom, tako i u poslovnom okruženju.

Postanite Vrhunski komunikator

Od 27. do 28. novembra 2018. godine, u organizaciji kompanije Atria Group, održaće se trening „Vrhunski komunikator’’. U pitanju je dvodnevni trening Persone Global na kojem će učesnici naučiti kako da prepoznaju komunikacione potrebe svojih sagovornika, kako da se prilagode ovim potrebama, postanu fleksibilniji u komunikaciji, ostvare poverenje i dugoročno kvalitetan odnos. Nezavisno od toga da li rade u prodajnom sektoru, da li su menadžeri i lideri timova ili jednostavno vide potrebu da razviju svoje komunikacione veštine.

(више…)

Simulacija liderstva – WallBreakers

Koliko često lideri i menadžeri u kompanijama imaju priliku da treniraju pre nego što se uključe u proces implementacije značajnih promena? U sportu, profesionalni pristup podrazumeva pripremu i unapređenja u sali za trening pre nego što se odigra prava utakmica. Tokom takvih treninga se trudimo da ostavimo iza sebe sve značajnije greške i nesporazume. U većini organizacija se ovakva vrsta pripreme retko ili nikada ne događa. Ne postoji test utakmica ili trening pre početka igre. Upravo iz ovog razloga se često dešava niz nepotrebnih grešaka kada se igra bitna utakmica u organizaciji.

Simulacije nam nude „okruženje za trening i pripremu“ u kome učesnici mogu da isprobaju različite pristupe i izaberu onaj koji na najbolji način doprinosi timskoj usklađenosti i efikasnosti.

Zašto je simulacija WallBreakers jedinstvena?


WallBreakers je liderska simulacija koje se bavi nizom osnovnih liderskih kompetencija – od upravljanja promenama do unapređenja timskih performansi i angažovanosti tima. WallBreakers je simulacija koja menadžerima i liderima omogućava sigurno okruženje u kome mogu iskustveno da prođu kroz proces upravljanja promenama i dožive na licu mesta iskustvo o posledicama različitih liderskih odluka u jednoj organizaciji.

Kako funkcioniše simulacija WallBreakers?


Wallbreakers koristi dinamiku igre pri čemu je ceo program izgrađen oko određene studije slučaja sa kojom se učesnici upoznaju na samom početku simulacije. Učesnici rade u manjim grupama pri čemu svaka grupa ima zadatak da upravlja na najbolji mogući način timom koji prolazi kroz proces promene. Učesnici tokom simulacije rade na definisanju prioriteta tokom implementacije promena, preraspodeli resursa, upravljanju različitim članovima tima i prepoznavanju i prevazilaženju različitih vrsta otpora ka promenama.

Teorije na kojima je zasnovana simulacija:


WallBreakers se zasniva na nizu naučno potvrđenih teorija o tipovima ličnosti, menadžmentu, organizacionoj kulturi i upravljanju promenama, uključujući teorije autora poput Johna Kottera, Rick Maurera i Danijela Golemana.

Primena simulacije:


WallBreakers simulacija daje izuzetne rezultate kada se primenjuje u sledećim situacijama:

Kao deo razvojnih programa za lidere
U okviru pripreme za ključne promene (na primer: implementacija LEAN-a)
Za menadžere, lidere i projektne menadžere koji su već uključeni u proces uvođenja promena

Kao ishod jedne simulacije očekuje se:


Povećanje samosvesti lidera o njihovom liderskom stilu
Sticanje uvida u posledice koje različite liderske i menadžerske odluke imaju
Definisanje prioriteta tokom implementacije promena, preraspodela resursa i upravljanje različitim članovima tima
Kreiranje zajedničkog referentnog okvira za tim koji radi na implementaciji promena i koji se suočava sa mogućim otporima
Za više informacija o simulaciji WallBreakers i prijavi kontaktirajte nas na:
+ 381 (0)11 4123 470
+381 (0)60 029 0024

Sertifikacija za korišćenje MAP alata

Naredna Sertifikacija za korišćenje MAP alata biće održana 18. maja 2017. godine u prostorijama kompanije Atria Group. Sertifikacija za korišćenje MAP alata je trening koji pruža svobuhvatnu obuku za korišćenje Management Action Profile upitnika i njegovo autorizovano korišćenje. Management Action Profile (MAP) je alat koji pruža precizne i detaljne informacije o kompetencijama menadžera, kao i o menadžerskim praksama.
Trening je namenjen:

Direktorima i menadžerima,
Trenerima iz oblasti menadžmenta,
HR profesionalcima,
Konsultantima koji rade na unapređenju menadžerskih veština
Svima onima koji žele da ovladaju tehnikom korišćenja MAP upitnika i na taj način kod svojih menadžera objektivno identifikuju njihove veštine i razvojne oblasti

O MAP – „Management Action Profile“:

MAP je nastao na osnovu zahteva klijenata za sveobuhvatnim alatom za procenu načina rada menadžera, kao i na osnovu kvantitativnih i kvalitativnih istraživanja u praksi. Test se radi online i za popunjavanje je potrebno 15-20 minuta. Procenjuje 8 oblasti i preko 60 ključnih aktivnosti kroz koje posmatra menadžerske kompetencije i prakse koje primenjuje u svakodnevnom radu:

1. Informacije i komunikacija

Povratna informacija (feedback)
Sposobnost za aktivno slušanje i dostupnost
Protok informacija

2. Timska saradnja i motivacija

Saradnja u okviru organizacione jedinice
Motivacija, uključivanje i participacija

3. Razvoj potencijala i kompetencija

Procena kvaliteta rada pojedinaca i njihovih rezultata
Osnaživanje
Koučing i razvoj potencijala

4. Korišćenje moći i autoriteta

Aktivno delegiranje i upravljanje timovima

5. Saradnja između organizacionih jedinica

Pospešivanje efikasne komunikacije

6. Kontinuirano unapređenje procesa

Usmeranje individualnog i timskog razvoja

7. Lična organizacija

Upravljanje prioritetima
Koordinacija aktivnosti
Osnaživanje i delegiranje

8. Liderstvo

Razumevanje i pojašnjavanje timskih ciljeva
Pridobijanje podrške za timske ciljeve
Sposobnost prevođenja timskih ciljeva na nivo individualnih ciljeva

baner-MAP

Izveštaj MAP procene obuhvata:

Generalni pregled rezultata menadžera
Rezultate menadžera po pojedinačnim faktorima
Profesionalnu zrelost tima koji menadžer vodi
Smetnje u kvalitetu menadžerovog vođenja ljudi
Finalne preporuke

Zašto učestovati na treningu?

Trening će Vam omogućiti da ovladate tehnikom pravilnog tumačenja rezultata “Management Action Plan“ i da zahvaljujući tome samostalno:

Analizirate razvojne potrebe menadžera u organizaciji
Radite dobar i jasno usmeren koučing
Organizujete adekvatne i personalizovane treninge za menadžere
Identifikujete snage i slabosti u načinima rada menadžera u okviru organizacije
Vršite procene pre i nakon određenog treninga
Imate jasne smernice za godišnje evaluacione razgovore
Steknete uvid u neophodne individualne i grupne promene

Želite da obezbedite svojoj kompaniji pristup vodećim assessment alatima i istovremeno obogatite svoj portfolio? Ukoliko se prijavite na dve sertifikacije (sertifikaciju za korišćenje SCA alata i sertifikaciju za korišćenje MAP alata) ostvarujete popust!
Za više informacija o treningu i prijavi kontaktirajte nas na:
+ 381 (0)11 4123 470
+381 (0)60 029 0094