CCSQ – Customer contact style questionnaire

CCSQ je alat kompanije CEB | SHL Talent Measurement Solutions, namenjen regrutaciji i selekciji kandidata koji imaju direktan kontakt sa klijentima. U pitanju je veoma moćan alat, koji predstavlja idealnu dopunu strukturisanom intervjuu i testovima sposobnosti.

Dobiti od korišćenja alata:

 • Povećava verovatnoću odabira pravih zaposlenih
 • Smanjuje flukuaciju zaposlenih
 • Smanjuje troškove, jer čini proces zapošljavanja mnogo efikasnijim
 • Identifikuje skrivene razloge za slab radni učinak
 • Omogućava vam da planirate prilagođeniju i efektivniju razvojnu strategiju.

Šta meri? Kako funkcioniše?

CCSQ procenjuje preferencije ponašanja na poslu, na osnovu 16 ključnih dimenzija. Ove dimenzije su podeljene u tri veća segmenta:

Odnos sa ljudima
● 
uverljivost, samokontrola, empatija, skromnost, uključenost, društvenost

Stil razmišljanja
● 
analitičnost, inovativnost, fleksibilnost, strukturisanost, orijentacija na detalje, savesnost

Emocije i dinamika
● 
otpornost na stres, takmičarski duh, orijentacija na rezultat, energičnost, konzistentnost

Kako funkcioniše?

CCSQ Ima ukupno 128 pitanja poslovnog karaktera, a za popunjavanje je potrebno oko 30 minuta.  Ceo proces se odvija online. Izveštaj je dostupan odmah nakon popunjavanja upitnika.

Dostupni izveštaji

Nakon popunjavanja upitnika mogu se generistai različiti izveštaji, koje mogu da koriste kako treninrani profesionalci tako i oni koji nisu prošli SHL trening. Vrste izveštaja:

 • “Profile chart” – daje informacije o skorovima za svaku dimenziju CCSQ  upitnika. Najčešće se koristi u selekcione svrhe.
 • “Personal report” – daje povratnu informaciju kandidatima u deskriptivnoj formi.
 • “Manager report” – Pokazuje verovatnoću koliko će osoba dobro raditi u odnosu na 16 ključnih kompetencija iz upitnika.
 • “Vodič za intervju”- Za svaku kompetenciju iz modela, prikazane su potencijalne snage i razvojne oblasti kandidata. Prednost ovog izveštaja je što daje predlog pitanja koja možete da postavite kandidatu na intervjuu. Takođe, postoji i deo koji vam omogućava da rangirate odgovore. Na ovaj način, ceo proces selekcije vam je olakšan, dobijate informacije koje su od najvećeg značaja za odabir pravog kandidata.

Na osnovu rezultata koji se dobija nakon generisanja izveštaja, moguće je predvideti i ključne aspekte radnog učinka, kao što su:

 • Odnos sa kupcima
 • Rad sa drugima
 • Rešavanje problema
 • Otpornost na stres
 • Pouzdanost
 • Pregovaranje i uveravanje
 • Pokazivanje inicijative
 • Dobra organizacija
 • Postizanje rezultata
 • Preuzimanje inicijative

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na 011/3423 980 ili putem e-mail adrese office@atria.rs.