Ciljevi – postavljanje, praćenje, evaluacija

Veliki uspesi su se prvo realizovali u glavama onih koji su ih ostvarili. Ako krenete na put bez jasno određene destinacije, gde ćete stići? Ako znate gde želite ali ne znate kako to izgleda kako ćete znati da ste stigli? Ako i znate kako to izgleda ali nemate mapu puta da li vam to vredi? Ako imate sve ovo ali nemate goriva da li ćete uopšte krenuti.

Da li i vi prilazite ciljevima kao i veliki broj drugih lako i jednostavno. Da li smatrate da su ciljevi nešto što se ostvaruje ili neostvaruje usled srećnih i nesrećnih okolnosti ili je to ipak rezultat dobro osmišljenih aktivnosti.

Ako ne znate svoje ciljeve, ako trošite mnogo energije da ih ostvarite, ako gubite motivaciju, ako vam vaši ciljevi stalno izmiču ili vam se čine neostvarivi to je samo znak da je vaš dosadašnji pristup bio manje fikasan. Ako nešto ne funkcioniše, probaj na drugačiji način, zato što ne postoji poraz već samorezultat iz koga treba nešto da naučimo.

O treningu


Razvojni program “Ciljevi – postavljanje, praćenje, evaluacija” ima za cilj unapređenje veština postavljanja jasnih ciljeva,  podsticanja zaposlenih da na preuzimanje odgovornost za ostvarenje istih i ovladavanje alatima za praćenje realizacije ostvarenja ciljeva. U srcu ovog programa nalazi se pristup razvoja ljudi usmeren ka rešenju (sollution focused thinking). Modeli koje ovaj trening obrađuje omogućavaju menadžeru da kod zaposlenih razvije internu motivaciju, unapredi sposobnost jasnog postavljanja ciljeva, kao i veštinu praćenja rezultata na putu ostvarenja ciljeva.

Cilj ovog programa je da učesnicima ponudi set menadžerskih veština koje će im pomoći da:

• Efikasnije vode članove tima
• Usvoje efikasne alate za precizno postavljanje kvalitativnih ciljeva
• Adekvatnom komunikacijom podstaknu članove tima da preuzmu odgovornost za ostvarenje ciljeva
• Usvoje tehnike praćenja rezultata kao i adekvatne načine davanja feedback-a
• Budu uspešniji u delegiranju

Teme koje se obrađuju na treningu

1. Postavljanje ciljeva

• Postavljanje SMART ciljeva
• Kvantitativno i kvalitativno definisanje ciljeva
• Kako efektivno postići dogovor o radu na profesionalnim ciljevima?
• Efektivni alati za definisanje i prioritizaciju ciljeva
• Pitanja za definisanje ishoda – najvažniji alati za pokretanje i motivisanje zaposlenih
• Preuzimanje odgovornosti i vlasništva nad ciljevima
• Vođenje kroz dobijanje emocionalne saglasnosti za preuzimanje odgovornosti za rezultat
• Značaj i uloga interne i eksterne motivacije

2. Kako do cilja? (Načini realizacije ciljeva i praćenja rezultata)

• Korisni alati za planiranje akcionih koraka
• Određenje kontrolnih tačaka na putu ka ostvarenju ciljeva
• Korišćenje alata za samoevaluaciju
• Korišćenje „ček-liste“ uspeha
• Alati za prioritizaciju
• Komunikacija i praćenje rezultata u radu sa različitim osobama
• Kako efikasno organizovati sastanake za planiranje i praćenje?

3. Spremnost za izlaženje na kraj sa potencijalnim poteškoćama

• Pitanja za sagladavanje šire slike rada na konkretnom cilju
• Povezivanje šire slike sa detaljnim akcionim koracima
• Kako reagovati u slučaju neadekvatnih rezultata, a kako u slučaju pozitivnih rezultata?
• Značaj pozitivnog feedback-a
• Prevazilaženje negativnih emocija u teškim situacijama
• Proslavljanje uspeha nakon ostvarenog cilja

4. Delegiranje i ostvarenje ciljeva

• Delegiranje i ostvarenje ciljeva
• Prednosti i mane delegiranja
• Investirajte vreme da biste ga uštedeli
• Poverenje i podrška kao faktori koji utiču na delegiranje
• Motivisanje zaposlenih kao osnova uspešnog delegiranja

5. Moj akcioni plan

• Moj najbolji način za primenu predstavljenih alata.