Communication Style Assessment

Asesment alat za procenu komunikacionih stilova (Communication Style Assessment) je proizvod kompanije Persona Global, koji je razvijen sa ciljem da rukovodiocima, menadžerima, tim-liderima i članovima tima pomogne da, kroz model komunikacionihh stilova, bolje razumeju jedni druge, da podignu timski duh i prepoznaju jake i slabe strane pojedinaca i timova, da bolje komuniciraju sa klijentima i ostvaruju dugoročno efektivne odnose. Asesment je organizovan tako što se korišćenjem on-line softvera Persone Global popunjavaju 3 upitnika:

 • Gameplan Survey  – upitnik koji učesnici popunjavaju i kroz koji opisuju komunikacioni stil saradnika sa kojim bi želeli da poboljšaju komunikaciju.
 • Self Perception Survey  – upitnik kojim opisuju kako vide sopstveni komunikacioni stil.
 • Select Respondent  –  učesnici upisuju  3-15 email adresa (opciono 5) – osoba kojima će kroz sistem biti poslat upitnik, koje će proceniti komunikacioni stil učesnika. 

Celokupan proces ulazne procene odvija se brzo i jednostavno (maksimalno trajanje procene je 20 minuta po učesniku). Svi učesnici dobijaju email sa detaljnim upustvima za popunjavanje upitnika. Na osnovu ovih upitnika kreiraju se individualni  i timski izveštaj.

VK-asesment-slika-2

 Individualni izveštaj sadrži 3 dokumenta:

 • Ličnu procenu komunikacionog stila.
 • Procenu komunikacionog stila od strane saradnika ili klijenata
 • Uporedni pregled stilova i preporuku, odnosno akcioni plan za poboljšanje komunikacije sa odabranom “teškom” osobom.

 Timski izvešataj sadrži uporedni pregled komunikacionih stilova svih članova tima, kao i pregled fleskibilnosti i empatije (osnovnih kompetencija za izgradnju timskog duha) za ceo tim.

Slika-VK-asesment

Ovaj alat predstavlja ulaznu procenu za programe:

 • Vrhunski komunikator
 • Vrhunski prodavac
 • Uspešan pregovarač
 • Prodaja ključnim klijentima
 • Menadžer kao mentor
 • Izgradnja vrhunskih timova