Cooperation and Beyond

Uspešno vođenje kompanije, zaposlenih, projekata kao i ostvarivanje postavljenih ciljeva postavlja pred zaposlene zahtev za stvaranjem kvalitetnih i dugoročno održivih odnosa u okviru kompanije. U savremenom poslovanju važno je otići korak dalje od jednostavne razmene informacija, dolaska do rešenja kroz konflikt ili korišćenja pozicije moći. Za trajno efikasne organizacije zajednički je pristup u okviru koga se radi na unapređenju poverenja i odnosa među zaposlenima, među timovima i organizacionim jedinicama.

Corporate and beyond

 „Cooperation and Beyond“ je dvodnevni trening Persone Global kreiran sa ciljem da učesnicima pomogne u razvoju veština neophodnih za izgradnju i upravljanje važnim poslovnim odnosima. Ovaj trening sadrži brojne praktične primere i alate koji će učesnicima omogućiti da nauče kako da efikasnije komuniciraju i ostvare bolju saradnju sa svojim saradnicima, kolegama i poslovnim partnerima. Trening se fokusira na tri suštinski važna aspekta poslovne interakcije:

 • Iniciranje i održavanje saradnje unutar i između dve strane u poslovnom odnosu;
 • Razumevanje stvarnih potreba (ne samo pozicija) obeju strana u poslovnom odnosu;
 • Izgradnju i održavanje obostranog poverenja.

C&B_(Persona)_5

Trening „Cooperation and Beyond“  sastoji se od velikog broja intenzivnih i interaktivnih vežbi koje oslikavaju prioritete polaznika kada su u pitanju rizik, poverenje i drugi faktori koji utiču na odnose sa ključnim poslovnim partnerima. Asesmentom koji pre početka treninga popunjavaju njihove kolege, učesnici dobijaju uvid u to kako ih saradnici doživljavaju, a tokom treninga rade na sticanju veština koje su ocenjene kao nedovoljno razvijene. Fokus treninga je na tome kako da na najbolji način steknu poverenje i podršku saradnika kroz modele koje trening predstavlja. Oblasti primene modela koji ovaj trening nosi su od prodajno-pregovaračkih situacija do izgradnje vrhunskih timova.

CB 2„Ono za šta nam je bilo potrebno nekoliko meseci da naučimo jedni o drugima, to smo naučili za tri dana na ovom treningu. To nas je ubrzano dovelo do odnosa koji smo želeli da imamo.“ Bill Desmond

Šta vas očekuje na ovom treningu?

Razumevanje i izgradnja odnosa:

 • Model izgradnje poslovnog odnosa i saradnje;
 • Studija Nacionalne Naučne Fondacije na temu pitanja „odakle saradnja potiče?“;
 • Dve osnovne vrednosti i tri modela esencijalnih za izgradnju i upravljanje kvalitetnim poslovnim odnosima;
 • Studija slučaja o tome kako da se pokreće i održava saradnja (ukoliko su učesnici iz istog tima moguće je raditi na konkretnom primeru);
 • Povratna informacija oslikava vaše lične preferencije rizika i poverenja iz ugla vaših kolega;
 • Domaći zadatak u vidu vežbe o tome kako da iskoristite tu informaciju u svoju korist.

Razvijanje poverenja u odnosima:

 • Taktike i veštine potrebne da se izgradi poverenje u poslovnim odnosima;
 • Studija slučaja (ili konkretan projekat ukoliko je reč o jednom timu) o tome kako biti efikasniji u razumevanju potreba drugih;
 • Povratna informacija o tome kakvo ponašanje bi prethodno izabrane kolege želele da vide češće ili ređe, kako bi vam lakše dale svoju podršku.

Planiranje akcija:

 • Planiranje korišćenja naučenog na treningu u cilju ojačavanja poslovnih odnosa sa ključnim klijentima ili poslovnih odnosa u timu – stvaranje timova podrške;
 • Uvod u koncept touchpoint menadžmenta koji meri i analizira uticaj implementacije ranije naučenog.

Utiske naših klijenata možete da pronađete ovde.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas telefonom na 060/029-0021, ili putem e-maila office@atria.rs.

 
Povezani članci:
  ● Izgradnja vrhunskih timova
  ● Rezonantno liderstvo
  ● Vrhunski komunikator