Da li je Sokrat bio prvi kouč?

U antičkoj Grčkoj filozofi su bili preokupirani traganjem za smislom ljudskog postojanja i za načinima na koji ljudi treba da žive, kako bi bili u skladu sa sojom svrhom.

I do dana današnjeg, većina njihovih stavova i uverenja su još uvek u punom sjaju.

Ljudi koji se bave ili su u nekom kontaktu sa koučingom, primetili su da postoji ogromna sličnost između današnjeg koučinga i načela i prakse koje su Aristotel i Sokrat zaveštali čovečanstvu. Samim tim, postavlja se pitanje, da li je Sokrat zaista bio prvi kouč?

Prema Aristotelu mi treba da sledimo sreću zbog naše dobrobiti.

– Koučevi nas usmeravaju da se razvijamo i da kroz taj razvoj vodimo srećan život.

Prema Aristotelu, prava sreća se stiče kada se ljudi razvijaju i kada ispune sve svoje potencijale.

– Otkrivanje, razvoj i usklađiivanje naših veština je primarni cilj autentičnog  života kroz koučing.

Prema Arostotelu, cilj našeg života je traganje za dobrobiti kroz razvoj i uvežbanje vrlina. Vrline su vrednosti i model našeg ponašanja. Savršenost je povezana sa vrlom osobom, koja je otkrila svoje potencijale prilikom istraživanja i uvežbavanja umerenosti, a sve kroz izbegavanje suvišnih stvari, bez preterivanja i nestašluka. Savršenost za Aristotela je više povezana sa akcijama, a ne sa težnjom ka perfekciji.

– Nauka o koučingu stavlja čoveka i njegovo ponašanje u centar.

Sokrat u centar  filozofije stavlja potragru za istinom, koja se nalazi duboko u čoveku. Za Sokrata, svest o sebi je fundamentalni princip vrednosti.

– Koučing je usmeren na dijalog.

Sokrat otkriva istinu kroz diajlog. Ovakav Sokratov dijaletički metod pomaže ljudima da „rode“ istinu, tako što će istražiti sami sebe. Sokratova majka je bila babica i Sokrat je upoređivao njegovu veštinu dijaloga sa veštinom babica. Babica nija ta koja rađa dete, nego majka.

– Koučing pomaže pojedincu da istraži svoje granice i da postave nove osnove, zasnovane na novim istinama i uvidima.

Sokrat nije predavao, već slušao. On je usmeravao svoje sagovornike da sami nađu svoje mane i nedostatke u razmišljanju.

Na kraju, i filozofi antičke Grčke u prošlosti i moderni treneri danas, tragaju za „izuzetnošću“ u nama, ne kao homogenu realnost već kao jedinstvenu vrlinu koju svaki pojedinac poseduje. Pitanje je samo kako je otkriti.

Ako vi želite da otkrijete svoju „izuzetnost“, prijavite se na trening „Umetnost i nauka koučinga“.