Doživljavate li sebe kao fleksibilnu osobu?

Testirajte sebe:
1. Kako reagujete kada naiđete na osobu drugačiju od sebe?
2. Kako ste razrešili svoj poslednji konflikt?
3. Koja je vaša definicija konstruktivno razrešenog konflikta?Jedna od definicija fleksibilnosti bila bi “Spremnost da se povremeno izađe iz sopstvene zone komfora u cilju građenja kvalitetnijih odnosa“.

Šta je to ustvari fleksibilnost?

Fleksibilnost se meri stepenom u kome je osoba otvorena za promene, sposobnošću da se tuđe potrebe dožive podjednako važnim kao sopstvene; biti fleksibilan znači uraditi ono što je pogodno u situaciji, a nije karakteristično za naš stil ponašanja.

Da vidimo kako ova pomalo apstraktna definicija izgleda u svakodnevnoj praksi. Recimo da ste se našli u situaciji sa saradnikom koji nekoliko puta za redom ne poštuje rok koji ste dogovorili za završavanje obaveze. Ovo vam je neobično pošto je inače vrlo odgovoran i ovakve situacije nisu se dešavale ranije. Vrlo je moguće da je došlo do izvesne promene u vašem odnosu koja je uzrokovala ovo ponašanje.

fleksibilna osoba

U metodologiji Persone Global postoji termin u komunikaciji koji se naziva Začarani krug defanzivnog ponašanja. Ovaj termin podrazumeva da je došlo do promene u odnosu koja je podstakla neki oblik nekonstruktivnog ponašanja. Defanzivna ponašanja mogu imati različite oblike – izbegavanje komunikacije, ignorisanje, prekoračenje rokova, pasivno-agresivna komunikacija…

Kada se nađemo u začaranom krugu, postoje dve opcije :

Jedna je da zadržimo status Quo i ne radimo ništa radi izlaska iz nekonstruktivog ponašanja.
Druga je da kada promenu uočimo:
1. zauzmemo neutralnu poziciju,
2. sagledamo problem,
3. prevaziđemo svoj unutrašnji otpor i
4. svoje dalje ponašanje usmerimo na razrešenje.

Ovakav pristup zahteva posedovanje visokog stepena fleksibilnosti, tačnije potrebno je da izađemo iz svog utemeljenog obrasca ponašanja i prilagodimo se potrebama svog sagovornika. Ovo je jedini način da  postignemo win-win rezultat.

Izgradnja kvalitetnih odnosa nije u tendenciji da po svaku cenu ostanemo na svome ili da sebe menjamo, već u konkretnim koracima i potezima koji pokazuju našu fleksibilnost –  da se svom sagovorniku obratimo na način koji će zadovoljiti njegove komunikacione potrebe i podstaći pozitivnu promenu.

Na treningu Vrhunski komunikator učimo o 4 osnovna komunikaciona stila (o kojima smo govorili u našem prethodnom blogu) i o načinima kako svakome od njih pokazati pozitivnu nameru da se izađe iz začaranog kruga defanzivnosti. Postoje brojni načini da se konfliikti razreše konstruktivno i da se iz njih uči.

Naš dominantni komunikacioni stil nije podložan promenama. Fleksibilnost je ono što pravi razliku u ključnim momentima. Ona omogućava bolje povezivanje i prihvatanje od strane sagovornika. Okolina fleksibilne ljude vidi kao otvorene za promenu, prilagodljive, širokih interesovanja, dobre komunikatore, taktične.

Budite oprezni – fleksibilnost nije pasivnost! Fleksibilnost nije prihvatanje tuđeg mišljenja po svaku cenu.

Saveti za razvoj fleksibilnosti:

• Upoznajte sebe
• Kontrolišite sebe
• Potrudite se da razumete ponašanje sagovornika – prepoznajte njegove potrebe u komunikaciji, reagujte na ove potrebe pravim rečima

I sledeći put kada se nađete u začaranom krugu postavite sebi pitanje „Želim li sada da budem u pravu ili da uradim pravu stvar?“.

Na treningu  Vrhunski komunikator, pored definicije ličnog komunikacionog stila i stila njihovog teških sagovornika, učesnici dobijaju i feedback izveštaj o tome koliko ih sagovornici doživljavaju fleksibilnim i empatičnim.

Za vrhunskog komunikatora je potrebna visoka fleksibilnost u komunikaciji. Možete više saznati o našem predstojećem treningu, a možete se vratiti i na neke od naših prethodnih blogova: