Centar za procenu i razvoj

Centar za procenu i razvoj predstavljaju proces identifikovanja veština i sposobnosti pojedinaca. Kombinujući snage svih tehnika koje se koriste u procenama, centar predstavlja jedan od najboljih načina za dobijanje kompletne slike o kandidatima, snagama i razvojnim potrebama zaposlenih. Na našem narednom treningu naučite kako da samostalno organizujete Centar za procenu i razvoj i postanite sertifikovani od strane jedne od vodećih svetskih metodologija CEB SHL. Naredna sertifikacija biće obavljena 15.5. i 16.5.2017. u prostorijama kompanije Atria Group.

Centar za procenu i razvoj (Assessment and Development Center- AC/DC) se dizajnira tako što se usredsređuje na kompetencije koje su direktno u vezi sa poslom koji kandidat treba da obavlja. Samim tim tehnike koje se koriste se određuju na osnovu radne pozicije za koju se centar organizuje. Srž ovog centra je grupa različitih tehnika koje se zajedno koriste kako bi se povećala preciznost i tačnost dobijenih podataka.

Kome je namenjen ovaj trening?


HR profesionalcima
Linijskim menadžerima koji žele da uvedu ili unaprede postojeće centre za procenu i razvoj
Svima koji hoće da prošire svoj portfoilo i uvedu centar za procenu i razvoj u okviru svojih selekcionih i razvojnih tehnika.

Na treningu će biti obrađene sledeće teme:


1. Uvod

Upotreba assessment centra
Model univerzalnih kompetencija kao osnova assessment centra

2. Dizajn i implementacija centara za procenu i razvoj

Matrica assessment centra – odabir adekvatnih vežbi
Integracija sakupljenih informacija – pisanje
Dizajniranje vežbi

3. Upotreba assessment centara

Razvoj zaposlenih
Selekcija zaposlenih
Procena zaposlenih

4. Povezivanje assessment centra sa poslovnim ciljevima

Upotreba assessment centra olakšava definisanje koraka za ostvarivanje poslovnih ciljeva


5.Povratak investicije i assessment centar

Dugoročna ušteda resursa kompanije

Pored sprovođenja Centra za procenu i razvoj od strane naših sertifikovanih i iskusnih konsultanata omogućavamo vam da i sami postanete stručnjaci za organizovanje i sprovođenje ove vrste procene. Postoji nekoliko sertifikacionih treniga kompanije CEB SHL koji vas vode do ekspertize u ovoj oblasti poput Personality and Ability Assessment, Assessors Training i Comptency Based Interview a AC/DC je jedan od ključnih i početnih karika na tom putu.

Zašto učestvovati na ovom treningu:


Trening će Vam omogućiti da samostalno dizajnirate centar za procenu i razvoj u skladu sa potrebama svoje organizacije i njenih pojedinačnih sektora
Naučićete da koristite alate za postavljanje i upravljanje integrisanim assessment i razvojnim procesima
Naučićete kako da odaberete i prilagodite odgovarajuće vežbe
Moći ćete da pravilno planirate razvojne aktivnosti
Napravićete akcioni plan sopstvenog razvoja na polju osmišljavanja i sprovođenja centara za procenu i razvoj u svojoj organizaciji
Postaćete registrovani praktičar za SHL assessment centre
Ovladaćete alatima za merenje efektivnosti assessment centara
Saznaćete kakav dugoročni uticaj na vrednosti i rezultate u organizaciji imaju centri

Za više informacija o treningu i prijavi kontaktirajte nas na:
+ 381 (0)11 4123 470
+381 (0)60 029 0094