Edukacija za PCM® kouča

Edukacija za PCM kouča je akreditovan koučing program od strane International Coaching Federation (ICF). Koučevi sertifikovani za primenu PCM-a u svojoj praksi imaju brojne alate koji im pomožu kako u efikasnijem vođenju klijenata kroz koučing proces, tako i u samoj pripremi za koučing. Zahvaljujući PCM-u koučevi mogu da se bolje psihički pripreme za sesiju i ujedno da i pre same sesije dobiju značajne informaciju o dubinskoj strukturi ličnosti osobe sa kojom ulaze u koučing projekat. Pored toga, kouč može tokom sesije da se lakše prilagodi klijentu, da ostvari bolju komunikaciju i značajno pojača motivaciju klijenta za ostvarenje postavljenih ciljeva.

Program edukacije traje 9 dana i sastoji se iz sledećih delova:

● Modul I – Bazični trodevni trening sa PCM Trenerom
● Modul II – Napredni trodnevni trening sa PCM Trenerom
● Sertifikacija – Trodnevna sertifikacija koju vodi PCM Master Trener ovlašćen od strane Kahler Communication Europe

Posetite naš sajt www.pcm.rs i saznajte  više o PCM metodologiji  i o treningu PCM kouč.

Za sve dodatne informacije o treningu i prijavi kontaktirajte nas na:

+381 (0)11 4123 410