Razvoj emocionalne inteligencije

“Razvoj kompetencija emocionalne inteligencije” je dvodnevni trening Persone Global kreiran sa ciljem da učesnicima pomogne da:

● razumeju značaj emocionalne inteligencije u poslovnom okruženju;
● steknu uvid u svoje prednosti i nedostatke kada je primena emocionalne inteligencije u pitanju;
● nauče kako da unaprede neke od kompetencija emocionalne inteligencije.

EMI

Sposobnost lidera da prepozna emocije u trenutku kada ih doživljava i da razume čime su te emocije izazvane, svesnost o uticaju koji te emocije imaju na učinak, odnose i rezultate, realna procena sopstvenih snaga i slabosti, otvorenost za direktan feedback i sposobnost učenja iz negativnih iskustava veštine su koje razlikuju vrhunske od prosečnih lidera.

EI

Kako bi naučio svoje zaposlene da se prilagode novonastalim situacijama i prevaziđu prepreke, za lidera je od neizmerne važnosti da radi na razvoju ovih veština kod sebe. Preuzimanje kontrole i odgovornosti nad sopstvenim mislima i aktivnostima, donošenje odluka, osvešćivanje polja za razvoj, preispitivanje prioriteta, samo su neki od elemenata koje je potrebno da kod sebe razvije, kako bi na pravi način bili razvijani i kod ostalih članova tima.

Trening se kroz teorijski bazirani segment i niz interaktivnih radionica bavi upravo učenjem ovih aspekata i što je najvažnije učesnicima pruža niz alata pomoću kojih će ovu teoriju primenjivati svakodnevno na radnom mestu.

Program se sastoji iz dve faze:

Pre treninga učesnici popunjavaju ulazni asesment „The Emotional Capability Profile (ECP). Ovaj asesment  učesnicima daje praktičan uvid u sopstveni opseg veština emocionalne inteligencije. Pored toga što se ECP koristi kao ulazna procena za trening razvoja kompetencija emocionalne inteligencije, pokazao se i kao vrlo efektan alat za razvoj lidera kroz individualni rad – koučing.

EC

Asesment sadrži 66 pitanja, sortiranih u okviru 5 kategorija emocionalne kompetentnosti, a feedback izveštaj je prikazan šematski i opisno. Izveštaj sadrži i predložene razvojne aktivnosti i ključne akcione korake koje bi osoba trebalo da preduzme u cilju unapređenja i ojačanja svoje emocionalne kompetentnosti.

Teme koje se obrađuju na treningu:
● Faktori emocionalne kompetentnosti:
___ Samosvest,
___ Vladanje sobom,
___ Samomotivacija,
___ Društvena svest,
___ Socijalne veštine;
● Direktna veza liderstva i EI;
● Upravljanje emocijama u svrsi adekvatnog vođenja ljudi;
● Praktična primena EI u svakodnevnom poslovnom okruženju;
● Spirala razvoja –prevazilaženje prepreka u procesu ostvarenja cilja.

Kome je ovaj trening namenjen?

Trening je kreiran za zaposlene na menadžerskim i liderskim pozicijama i one koji se smatraju ključnim vršiocima uticaja u organizaciji.

 Ovaj program omogućuje učesnicima da:

Razumeju suštinski koncept razvoja lidera sagledan kroz prizmu emocionalne inteligencije;
Dobiju dugoročni razvojni alat, koji omogućava ponovna merenja nakon 9-12 meseci u cilju utvrđivanja napretka;
Dobiju konkretan ulazni asesment za individualni koučing, npr. kada je osoba u stručnom smislu visoko profesionalna, ali nedovoljno efektivna u upravljanju svojim emocijama i interpersonalnim odnosima;
Osnovu za koučing usmeren na planiranje razvoja i karijere.