ICF Sertifikat

Za dobijanje ICF sertifikata potrebno je da imate:

Sate obuke u okviru ICF akreditovanih koučing programa (ACSTH i ACTP):

Završeni od 1. do 4. modula treninga Erikson koledža, “Umetnost i nauka koučinga”, ispunjava samo zahteve ACSTH.

Završen 5. modul istog treninga je neophodan za ispunjavanje ICF ACTP standarda.
Koučing sati

Koučing sati sa klijentima izvan programa koučing obuke.

Neophodno je da 75% sati budu plaćeni.

Koučing sati koji se prikupe u okviru vašeg posla se računaju kao plaćeni.

Koučing sate možete da beležite u tabelu koja sadrži sledeće podatke (proverite na ICF stranici da li forma prikazana u nastavku u potpunosti ispunjava njihove kriterijume)
Ime i prezime Email Plaćeno / Neplaćeno Broj koučing sati Vremenski okvir Komentar
 Sati mentorstva

U tabeli koja se nalazi u nastavku prikazani su različiti načini prikupljanja sati mentorstva.
Procena učinka (Samo za PCC i MCC)

Ovo je test vaših koučing veština. Potrebna su dva audio snimka i pisani transkripti koučing sesija (Coaching Session Transcripts).
Procena koučing znanja (Coach Knowledge Assessment – CKA)

Svi kandidati za akreditaciju moraju da završe procenu koučing znanja (Coach Knowledge Assessment – CKA) koja se sastoji od testa sa višestrukim ponuđenim odgovorima. CKA je neophodno položiti samo jedanput.

Nosioci ICF akreditacije treba da pokažu jasno razumevanje
▪ ICF definicije koučinga,
▪ Ključnih kompetencija i
▪ Etičkog kodeksa
Nivo akreditacije Trening sati (h) Koučing sati (h) ICF putanja Mentorske sesije Evaluacija učinka CKA
 ACC  60   100   Putanja 1: ACSTH  10   Ne  Da
Putanja 2: ACTP   TASC m5 Ne Da
PCC
 125  750 ili 500  Putanja 1: ACSTH  10    Da Da
Putanja 2: ACTP   TASC m5 Ne Da
MCC 200   2500 Samo jedna opcija  10  Da Da

Napomena:

 

ACSTH – Odobreni sati posebne koučing obuke – Erickson Trening „Umetnost i nauka koučinga“ moduli 1-4 ispunjavaju uslove ACSTH.

ACTP – Akreditovan koučing program – Erikson Trening „Umetnost i nauka koučinga“ modul 5 ispunjava uslove ACTP.

Za više detalja o ICF akreditacijama posetite www.coachfederation.org

Za više detalja o treninzima Erikson koledža posetite www.erickson.edu
Obnavljanje ICF akreditacije

ICF održava visoke standarde za profesionalne koučeve širom sveta i zahteva da se akreditacije obnavljaju svake 3 godine. Da bi se vaša akreditacija obnovila potrebno je:

Učešće u najmanje 40 sati kontinuiranog koučing obrazovanja (Continuing Coach Education – CCE) završenog u roku od tri godine od početnog akreditovanja ili od poslednje obnove akreditacije, sa najmanje 24 sata u ICF ključnim kompetencijama (Core Competencies).

Samo za ACC obnavljanja, dodatnih 10 sati mentorskog koučinga iznad časova potrebnih za inicijalnu akreditaciju, završeni u roku od tri godine od početnog akreditovanja ili od poslednje obnove akreditacije.
Kontinuirano koučing obrazovanje (Continuing Coach Education – CCE)

Ukoliko je koučing program CCE ICF akreditovan to znači da se sati stečeni na tom treningu mogu iskoristiti za obnavljanje ICF akreditacije. „PCM kouč“ je primer takvog trening programa. CCE akreditovani trening programi uglavnom sadrže sate za ključne kompetencije (Core Competencies) i razvoj resursa (Resource Development).

Ključne kompetencije (Core Competencies): Napredne koučing obuke, pisanje ili istraživanja koja su u direktnoj vezi sa ICF ključnim kompetencijama.

Razvoj resursa (Resource Development): Obuka, pisanje, istraživanje, ili samostalno učenje van ICF ključnih kompetencija koje doprinosi profesionalnom razvoju kouča.