Individualni i timski koučing

Individualni koučing

U cilju pružanja podrške ostvarenju rezultata u biznisu, mi našim korporativnim klijentima nudimo jedinstveni program za razvoj internih koučeva. Prepoznajući korist, i podstaknute otkrićima brojnih studija o poželjnom efektu koučing programa vezanih za posao, mnoge organizacije stvaraju svoje interne mreže koučeva kao isplativ metod pružanja koučinga za razvoj lidera i poboljšanje performansi. Koučing se sada smatra najboljim sredstvom za razvoj liderskih veština i ostvarenje punog ljudskog potencijala.

● Usaglašavanje klijentovog ličnog razvoja sa organizacionim promenama
● Podrška u razvoju korporativnih lidera
● Podrška u ostvarivanju posebnih biznis ili razvojnih ciljeva, podrška timova i pojedinaca
● Podrška u razvoju organizacija i timova

Poverenje je ključna vrednost kvalitetne veze u koučingu. Svi razgovori u toku koučinga ostaju između pojedinca i kouča u cilju razvoja istinskog partnerstva. Od koučeva se očekuje da sadržaj svih sesija zadrže samo za sebe. Ovaj nivo poverenja i poverljivosti između kouča i klijenta čini da oni ostvare jaku vezu i savezništvo u cilju podrške klijentu na njegovom putu do ciljeva koje je zacrtao. Klijent je, naravno, slobodan da delove sesija podeli sa svojim menadžerom, timom, porodicom ili nekim drugim.

Faze projekta individualnog koučinga bi mogle izgledati ovako: 

● Uvodni razgovor – kojem bi prisustvovali samo klijent, osoba zadužena za ljudske resurse ili menadžer i kouč. Cilj ovog razgovora je da se precizno definiše polje delovanja, kriterijumi za merenje rezultata i odredi prisustvo klijentove emotivne saglasnosti sa radom u cilju ostvarivanja seta ciljeva i da li je koučing uopšte najbolji metod za tako nešto.
● Procena stila komunikacije, veština ili atmosfere u timu zavisno od teme koučinga – Pre početka koučinga korisno je uspostaviti kriterijume za merenje ostvarenja ciljeva. Prikladni kriterijumi za merenje se biraju od strane kouča, menadžera ili osobe zadužene za ljudske resurse.
 Koučing sesija – trajanje koučinga se određuje u skladu sa potrebama klijenta.
● Dodatno vreme – Klijent se može osećati slobodnim da telefonira između dve sesije ako nešto iskrsne, ako se suoči sa nekim izazovom ili želi da podeli neki uspeh. Učoga kouča je da podrži klijenta u ostvarenju zacrtanih ciljeva tako da je svaki vide komunikacije koji je usmeren ka ostvarenju tih ciljeva više nego dobrodošao.

Timski koučing

Timski koučing je proces podrške timu u ostvarenju ciljeva. Omogućava članovima tima da dostignu najbolje performanse uz pomoć kouča. Suština timskog koučinga je da omogući lični razvoj i učenje pojedinaca u okviru tima. Baš kao i individualni koučing, timski koučing podrazumeva neku vrstu procene.

Timski koučing se fokusira na razoj pojedinaca koji već rade zajedno ili će raditi zajedno jako dugo.

Oblasti u kojima se koučng može primeniti su: 

● Rad na postavljanju timskih ciljeva, postizanju istih i postavljanju novih ciljeva
● Rad na ličnom i profesionalnom razvoju članova tima
● Prevazilaženje sukoba unutar tima i stvaranje timskog duha
● Mogućnost promena stava i tački gledišta
● Poboljšanje emocionalne inteligencije tima