Komunikacione veštine

Line1

VK295x154

Vrhunski komunikator

Vrhunski komunikator je dvodnevni trening koji za cilj ima da komunikacione veštine učesnika  podigne  na potpuno nov nivo.

Pročitaj-više

VK295x154

Uticaj – Strategije i Praksa

„Uticaj – Strategije i Praksa“ je program koji će vam omogućiti da ovaladate efikasnim komunikacionim modelima i naučite kao da postignete dogovor sa najrazličitijim sagovornicima. Program se može realizovati kao 3h radionica ili i kao dvodnevni trening.

Pročitaj-više

NLPC290x154

NLP Komunikacija

NLP Komunikacija je osnovni NLP trening na kome učesnici mogu da se upoznaju sa osnovnim NLP alatima koje mogu da primene u svrhu poboljšanja komunikacije i vršenja uticaja.

Pročitaj-više

PCM--komunikacija

PCM Komunikacija

PCM komunikacija je dvodnevni program kreiran sa ciljem da učesnicima pomogne u unapređenju veština komunikacije sa različitim sagovornicima.

Pročitaj-više

Prodajne veštine

Line1

SKA290x154

Vrhunski prodavac

Vrhunski prodavac je dvodnevni in-house trening koji će vaše veštine prodaje podići na viši nivo.

Pročitaj-više

 

PKK290x154

Prodaja ključnim klijentima

Prodaja ključnim klijentima je dvodnevni trening namenjen svim key account menadžerima koji nastoje da steknu komparativnu prednost na tržištu.

Pročitaj-više

 

PZMP295x154

Prodaja za maloprodaju

Metodologija treninga „Prodaja za maloprodaju“ zasnovana je na predavanjima, interaktivnim radionicama i simulacijama različitih realnih situacija kroz koje prolaze svi učesnici testirajući na taj način predstavljene modele.

Pročitaj-više

TS290x154

Telefonska prodaja

Telefonska prodaja je dvodnevni in- house trening Atria Grupe koji analizira telefonski poziv kao sredstvo za zakazivanje sastanka.

Pročitaj-više

 

Pregovaračke veštine

Line1

C&B

Cooperation & Beyond

Uspešno vođenje kompanije, zaposlenih, projekata kao i ostvarivanje postavljenih ciljeva postavlja pred zaposlene zahtev za stvaranjem kvalitetnih i dugoročno održivih odnosa u okviru kompanije.

Pročitaj-više

Uspesan-pregovarac

Uspešni pregovarač

“Uspešni pregovarač” je dvodnevni program namenjen zaposlenima čiji je važan deo posla vođenje pregovora u cilju dobijanja što boljih rezultata za sektor i kompaniju koje zastupaju.

Pročitaj-više

Liderstvo

Line1

IDM

Inovativno donošenje odluka

Inovativno donošenje odluka“ je dvodnevni in-house trening  kreiran tako da odgovori na univerzalnu potrebu poslovnih ljudi: „kako doći do najboljih odluka?“.

Pročitaj-više

 

Storyteling-for-leaders

Storytelling for Leaders

Storytelling for Leaders je program koji učesnicima daje alate da na pravi način prenesu svoje poslovne strategije kako bi aktivno uključili svoje članove tima u proces implementiranja strategije tako da svi imaju svoj doprinos u istoj.

Pročitaj-više

 Menadžerske veštine

Line1

Mentor

Menadžer kao mentor

Menadžer kao mentor je dvodnevni in-house trening namenjen menadžerima, supervizorima, tim liderima i svima koji žele da nauče kako da podstaknu druge da razviju lične i profesionalne sposobnosti, da budu efikasniji u ostvarivanju poslovnih ciljeva, unaprede svoje poslovne veštine i napreduju u karijeri.

Pročitaj-više

MKK

Menadžer kao kouč

Menadžer kao kouč je dvodnevni in-house trening namenjen menadžerima. Osnovni cilj programa je da pomogne menadžerima da integrišu veštine koučinga usmerenog na rešenje u svoj svakodnevni rad.

Pročitaj-više

IVB

Izgradnja vrhunskih timova

Izgradnja vrhunskih timova je dvodnevni in-house trening namenjen zaposlenima, menažerima i tim liderima koji teže da ojačaju timski duh i okupe članove tima ili odeljenja oko zajedničke ideje ili cilja.

Pročitaj-više

PPL

Professional Presentation Live

Ovaj trening nudi jedinstveno, efikasno, high-tech rešenje koje je bez premca na tržištu. Namenjen je razvoju veština prezentovanja i ubedljive komunikacije na potpuno novi način.

Pročitaj-više

 

Ekspertske veštine

Line1

Upravljanje-konflitkima

Upravljanje konfliktima

Upravljanje konfliktima je dvodnevni in-house trening Atria Grupe, kreiran sa ciljem da učesnicima pomogne u unapređenju komunikacionih veština sa različitim tipovima osoba, identifikovanju potencijalnih problema u odnosima i pronalaženju mogućih načina za njihovo rešenje.

Pročitaj-više

TM

Upravljanje vremenom

Upravljanje vremenom je dvodnevni in-house trening Atria Grupe na kom učesnici dobijaju mogućnost da savladaju osnovni holistički pristup u upravljanju vremenom kao i da steknu znanja o različitim ulogama oko kojih ljudi organizuju svoje planove, o poštovanju potreba i o sagledavanju obaveza u integralnom kontekstu.

Pročitaj-više 

PCM-konflikt

Upravljanje konfliktima kroz PCM Model

Upravljanje konfliktima kroz PCM Model je dvodnevni program kreiran sa ciljem da učesnicima pomogne u razvoju veština neophodnih za konstruktivno rešavanje konflikata.

Pročitaj-više

stress

Upravljanje stresom

Ovaj jednodnevni trening program Persone Global ima cilj da pomogne učesnicima da prepoznaju situacije u kojima ne upravljaju stresom na adekvatan način, a zatim i da im pomogne da nauče praktične tehnike za unapređenje ove veštine.

Pročitaj-više

EI

Razvoj emocionalne inteligencije

Razvoj kompetencija emocionalne inteligencije u velikoj meri utiče na unapređenje veština lične i poslovne efektivnosti i sposobnost upravljanja odnosima i razvoja članova tima.

Pročitaj-više

IP

Interno preduzetništvo

Retko koja organizacija aktivno regrutuje pojedince koji imaju preduzetničke sposobnosti koje su potrebne za obnovu energije njihovog poslovanja. Činjenica je da je rast u mnogim velikim kompanijama u zastoju.

Pročitaj-više