Inovativno donošenje odluka

Donošenje odluka je jedan od zadataka poslovnih ljudi na svim nivoima unutar organizacije. Svaka odluka može imati značajan uticaj na celu organizaciju, njen učinak i rezultate.

O treningu

“Inovativno donošenje odluka“ je dvodnevni in-house trening Persone Global kreiran tako da odgovori na univerzalnu potrebu poslovnih ljudi: „kako doći do najboljih odluka?“. Ovaj trening je fokusiran na razvoj i unapređenje kreativnosti polaznika treninga, kao i na unapređenje procesa donošenja poslovnih odluka. Krajnji cilj ovog treninga je osnaživanje pojedinaca i njihovih kreativnih kapaciteta u svakom koraku procesa donošenja odluka. Kao dugoročni rezultat očekuje se značajno efektivniji pristup procesu odlučivanja.

Trening IDM se sastoji iz dve faze:

U prvoj fazi učesnici popunjavaju upitnik IDM Profile koji je kreirao dr Donald Shepherd i koji se koristi za merenje stepena kreativnosti i efikasnosti osobe u situacijama donošenja odluka. Feedback izveštaj učesnicima omogućava identifikaciju onih oblasti u kojima je potrebno da poboljšaju svoje kreativne kapacitete. U ovom programu najpre se analiziraju individualne tendencije učesnika treninga u četiri ključne oblasti kreativnosti:

  • Otvorenost za informacije – prirodna radoznalost i zainteresovanost za informacije. Spremnost za prihvatanje i rad sa informacijama iz različitih izvora. Sposobnost odlaganja evaluacije.
  • Funkcije leve i desne hemisfere mozga – sposobnost usklađivanja kreativnosti i logike. Sposobnost upotrebe kreativnosti ili logike u skladu sa situacijom.
  • Suočavanje sa neizvesnošću – spremnost da se nastavi sa procesom donošenja odluke, uprkos nedostatku informacija.
  • Prihvatanje rizika – sposobnost da se odlučno deluje čak i onda kada postoji rizik od neuspeha. Tek nakon individualne procene ključnih sposobnosti značajnih za efikasno donošenje odluka, daju se i predlozi za unapređenje u prepoznatim razvojnim oblastima.

Slika-2

U drugoj fazi> učesnici usvajaju četvorostepeni model donošenja odluka kao i načine primene ličnih kreativnih potencijala u ovom procesu. Model procesa donošenja odluke obuhvata sledeće korake:

  • Identifikacija – Faza u kojoj se odgovara na pitanje o čemu se zapravo odlučuje. Dok ova faza može biti vrlo kratka u slučaju jednostavnih problema, kompleksnije odluke mogu uključivati dugotrajnije identifikovanje problema i opreznije prikupljanje informacija.
  • Pretraživanje – Faza istraživanja mogućih alternativnih rešenja. Nekada su rešenja očigledna i malo truda je potrebno za njihovo osmišljavanje. U nekim drugim slučajevima, međutim, potraga za efikasnim rešenjima zahteva više kreativne involviranosti.
  • Evaluacija – Faza poređenja alternativa i vrednosti koje se svakoj od njih dodeljuju.
  • Selekcija – Faza obavezivanja na jednu od alternativa.

druga faza IDO

Kvalitet svake od faza u procesu doprinosi konačnom kvalitetu i uspešnosti u donošenju odluke. Vreme provedeno u svakoj od faza zavisi od prirode odluke, njene važnosti, konteksta i navika koje smo razvili i primenjujemo u situacijama odlučivanja.

Tokom ovog treninga, učesnici se kroz rad na studijama slučaja upoznaju sa različitim situacijama i uče kako da koriste brojne praktične alate i tehnike koje će ih dovesti do uspešnih ishoda u procesu donošenja sličnih poslovnih odluka.

Budući da je program fokusiran na razvoj ličnog stila u procesu donošenja odluka, ovaj trening obezbeđuje i akcioni plan uz pomoć kojeg učesnici treninga uče kako da oslobode nedovoljno iskorišćene aspekte svojih kreativnih potencijala.

Neke od oblasti u kojima se program pokazao kao izuzetno efikasan su:

• Upravljanje talentima
• Uvođenje inovacija
• Razvoj menadžmenta i zaposlenih
• Strateške promene
• Koučing

Kontaktirajte nas

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na 060/029 00 21, ili putem e-maila office@atria.rs.

Povezani članci:
  ● IDM Profile