Intervju zasnovan na kompetencijama

Značaj adekvatne upotrebe kompetencija je od ogromne važnosti za donošenje objektivnih odluka prilikom odabira kandidata, bez obzira da li se radi o zapošljavanju novih ili razvoju zaposlenih koji su već u kompaniji. Osnovu ovog treninga čini “Univerzalni model kompetencija” koji je nastao kao rezultat tridesetogodišnjeg iskustva u izradi alata za procenu zasnovanih na kompetencijama.

Obuka “Intervju zasnovan na kompetencijama” je visoko interaktivan program, koji  obezbeđuje neophodno znanje i alate koje učesnicima omogućavaju da unaprede svoje veštine intervjuisanja i povećaju objektivnost svoje procene u procesu intervjuisanja. Obuka se bavi svim fazama intervjuisanja, od pripreme do tumačenja rezultata i donošenja krajnje odluke. Učesnicima će biti predstavljeni adekvatni alati koji će im pomoći da se pripreme za intervju kao i da identifikuju adekvatna pitanja uz pomoć kojih će saznati više o svakoj od odabranih kompetencija. Takođe, učesnici će imati priluku da isprobaju sve alate u vidu simulacije intervjua zasnovanog na kompetencijama. Posebna pažnja biće posvećena greškama koje se javljaju prilikom intervjua i načinima za prevazilaženje istih.

Na kraju obuke, učesnici će imati mogućnost da:

● Razumeju i koristite najbolju praksu prilikom CBI (Competency based interwiev)
● Unaprede svoje veštine intervjuisanja
● Povećaju objektivnost svoje procene koristeći jasno definisane kriterijume iz Univerzalnog modela kompetencija
● Sprovode intervju zasnovan na kompetencijama na strukturisan, fokusiran, sveobuhvatan i fer način
● Koriste strukturisanu metodologiju postavljanja efektivnih pitanja prilikom intervjuisanja
● Sistematično evaluiraju informacije dobijene na intervjuu
● Donose objektivne odluke o kandidatima.
● Obuka se organizuje individualno i sastoji se iz dve interaktivne poludnevne radionice.

Na radionicama će biti obrađene sledeće teme:

1. Priprema za intervju

● Univerzalni okvir kompetencija
● Razumevanje i upotreba modela
● Analiza posla- osnova za postavljanje kompetencija
● Identifikacija ključnih kompetencija za intervju i izrada pitanja

2. Sprovođenje intervjua zasnovanog na kompetencijama

● Struktura intervjua – osnovne teme i tok
● ORCE metodologija (Observe, Record Classify & Evaluate) i objektivna procena

3. Veštine dobrog intervjuera

● Pitanja koja se ne postavljaju na intervjuu
● Adekvatno postavljanje pitanja
● Tipične greške intervjuera

4.  Rezime intervjua i evaluacija

● Evaluacija odgovora kandidata i procena kompetencija
● Kompletiranje intervju dokumentacije
● Alati koji se mogu koristiti kao podrška pri intervjuisanju kako bi se povećala objektivnost odluka

5.  Role play

● Simulacija CBI

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na 011/4123-410 ili 060/029 00 21, ili putem e-mail adrese office@atria.rs.