Kahler Communications

Kahler Communication je internacionalna kompanija za istraživanje, komunikaciju i asesmente koja poseduje isključiva prava na korišćenje Process Therapy Model™, kliničkog asesmenta za procenu ličnosti i na Process Communication Model® (PCM), asesmenta za procenu ličnosti, komunikacije i menadžmenta koji je baziran na Process Therapy Model™.

Kahler Communication je osnovao dr Taibi Kahler, nagrađivani američki psiholog i univerzitetski profesor koji je bio konsultant kompanijama  sa liste Global 2000, NASA-i , kao i u nekoliko vladinih agencija.

Process Communication Model® (PCM) je kreirao dr Taibi Kahler sredinom sedamdesetih godina. Proučavajući komunikaciju, Taibi je uočio da postoje određeni obrasci ponašanja koji su povezani sa pozitivnim i negativnim reakcijama. Takođe, prepoznao je čitav niz negativnih ponašanja koja su povezana sa stresnim situacijama. Taibi je zaključio da na osnovu onoga što naš sagovornik govori i kako se ponaša možemo da predvidimo njegove reakcije u različitim stresnim situacijama. Kasnije je istraživanjima utvrđeno da se svaki obrazac u govoru i ponašanju može povezati sa jednim od 6 tipova ličnosti kojima se bavi PCM.

Povezani članci:
  ● PCM (Process Communication Model®) 

Da saznate najnovija dešavanja o Process Communication Model-u, pratite našu LinkedIn Showcase stranicu.