Kalendar otvorenih treninga | novembar – decembar 2018.

Vaš put ličnog i profesionalnog razvoja počinje ovde. Izaberite jedan od vrhunskih treninga koji su akreditovani od strane međunarodno priznatih institucija.

imglogo

RASPORED OTVORENIH
TRENINGA
NOV
DEC
20
18.