Kalendar otvorenih treninga | maj – jun 2018.

Vaš put ličnog i profesionalnog razvoja počinje ovde. Izaberite jedan od vrhunskih treninga koji su akreditovani od strane međunarodno priznatih institucija.

imglogo

RASPORED OTVORENIH
TRENINGA
MAJ
JUN
20
18.