Komunikacija – spontanost ili strategija?

Kada se bavimo poslom koji podrazumeva kontakt sa različitim ljudima dešava se da pravimo greške u komunikaciji i ne postižemo efekat koji smo želeli.

Pitamo se „Kako da ih zainteresujem za svoju priču?“, „Kako da probijem barijeru sa zatvorenim ljudima od kojih ne dobijam nikakvu povratnu reakciju?“, „Često krenem opširno i prekinu me, a ako saopštim informaciju kratko imam utisak da su očekivali više i nastaje neprijatna pauza“, “U mom timu ima dosta različitih ljudi, kako da motivišem svakog od njih?“…

Bilo da se bavimo prodajom, vođenjem ljudi ili obukom, važno je da na samom početku shvatimo da je glavno pravilo da se sagovorniku obratimo na način na koji on želi da mu se obratimo. Kada se čvrsto držimo svoje pozicije i nastupamo uvek iz istog stila komunikacije, ne obraćajući pažnju na komunikacione potrebe svog sagovornika, male su šanse da ćemo stvoriti uspešne odnose sa ljudima koji su drugačiji od nas. Za postizanje dugoročnog efekta, komunikaciju bi trebalo sagledati kao strateški proces. Prilikom pravljenja strategije počinjemo od pitanja:

Zašto se moj sagovornik ponaša i komunicira na određeni način?

Najjednostavnije rečeno, ponašanje i očekivanja naših sagovornika određena su njihovim potrebama koje tokom komunikacije teže da zadovolje. U toj težnji oni pokazuju izvesna ponašanja, formiraju svoj stav prema sagovorniku, formulišu svoje misli i osećanja.

Najzastupljenije komunikacione potrebe su potreba za Priznanjem, Sigurnošću, Prihvatanjem i Postignućem i one utiču na stvaranje četiri osnovna komunikaciona stila – Promoterskog, Analitičkog, Fasilitatorskog, i Kontrolorskog.

Kako da prepoznam potrebu svog sagovornika?

Postoje vidljivi indikatori koji ukazuju na način na koji su osnovne komunikacione potrebe neke osobe povezane sa njenim ponašanjem u privatnom i poslovnom životu.

Tako će osoba kojoj je dominantna potreba za priznanjem često voditi glavnu reč, truditi se da se istakne. Njen verbalni i neverbalni stil biće prilagođen postizanju ovog cilja. Sa ovakvom osobom komunicirajte energično, pohvalite je, inspirišite je.

Sa druge strane, osoba koja ima potrebu za sigurnošću, u cilju postizanja iste od sagovornika očekuje dosta informacija, voli podatke i statistike, sve ono što će ga podržati prilikom donošenja odluke. Sa njim se dobro pripremite za temu o kojoj se razgovara, opširnost je često dobrodošla.

Komunikacionu potrebu za prihvatanjem pokazuju osobe koje teže harmoniji u odnosima sa ljudima. U razgovoru su prijatni i blagonakloni, isto očekuju i od sagovornika. Obratite im se prijateljski, toplo, dajte im vremena da se opuste.

I na kraju, oni koji žele da zadovolje komunikacionu potrebu za postignućem logično ne vole izgovore i ne obraćaju previše pažnje sporedne faktore prilikom komunikacije. Poruku im prenesite precizno, kratko i jasno, sa fokusom na zadatke i rezultate.

Kako da se prilagodim svom sagovorniku?

Strategija vrhunskih komunikatora podrazumeva sposobnost da pažljivo pratimo znake sagovornikovog govora i ponašanja,  izgleda, prepoznamo njegov komunikacioni stil i tek onda prilagodimo svoju poruku. Na ovaj način postižemo suštinski bitnu stvar, a to je sticanje poverenja.

Podjednako je važno i da ustanovimo koja je naša dominantna komunikaciona potreba i stil komunikacije, da osvestimo svoje reakcije pod tenzijom, prilikom konflikta, odlučivanja. Zatim da naučimo koji je stil komunikacije koji nam najmanje odgovara, koje su potrebe tog stila i načini na koji te potrebe da zadovoljimo.

Ovakav pristup komunikaciji zahteva fleksibilnost i kontinuiranu svesnost tokom komunikacije, ne samo o poruci koju dobijamo već i o osećanjima koje sagovornik pokazuje dok nam poruku saopštava.

Na treningu Vrhunski komunikator, zasnovanom na modelu komunikacionih stilova Persone Global, imate priliku da naučite više o potrebama sagovornika, ponašanjima kroz koje se te potrebe manifestuju i adekvatnom načinu prilagođavanja u komunikaciji sa njim. Više o treningu možete da pronađete ovde.

Više informacija o treningu možete dobiti pozivom na broj  +381 60 029 00 69 ili upućivanjem maila na office@atria.rs.