Leadership Equity Assessment

Leadership Equity Assessment je alat za procenu koji vrlo efikasno i jednostavno meri i analizira organizacionu klimu i posvećenost zaposlenih u jednom timu/sektoru/organizaciji. Rezultati jasno pokazuju koje oblasti bi trebalo unaprediti kako bi se imao direktan pozitivan uticaj na poslovne rezultate. Prednost LEA alata je što se vrlo jasno može sagledati koje su ključne tačke razvoja timova/sektora/organizacije i fokusirati razvojne aktivnosti na te oblasti (treninge, koučing, konsalting, itd.)

skrmbillede_2011-09-03_kl._16.43.26

LEA (Leadership Equity Assessment) je alat koji je nastao na sveobuhvatnim i obimnim istraživanjima o menadžerskim i liderskim praksama, koje je kompanija Galup sprovodila tokom 20 godina, a tokom 2009. god i kompanija Persona Global. Istraživanja su sprovedena u velikom broju svetskih kompanija na realnim primerima i poslovnim situacijama i pokazala da su menadžeri koji stvaraju izuzetne dugoročne poslovne rezultate, odlični u 13 LEA liderskih kompetencija. Svih 13 oblasti se odnose na aktivnu ulogu menadžera u stvaranju produktivnih uslova rada za svoje zaposlene. LEA analizira i meri učinak menadžera kao pojedinca, njegov/njen tim i učinak organizacije kao celine, kroz ovih 13 ključnih oblasti:

 1. Korišćenje snaga i kompetencija
 2. Korišćenje feedback-a
 3. Očekivanja na radnom mestu
 4. Posedovanje potrebnih resursa za rad
 5. Autonomija u poslu
 6. Svrha i značaj posla za pojedinca
 7. Usavršavanje na poslu
 8. Postojanje atmosfere inspiracije i inovacije
 9. Mogućnosti za lični razvoj na poslu
 10. Mogućnost primene novih veština i kompetencija na radnom mestu
 11. Postojanje atmosfere poštovanja
 12. Podrška donetim odlukama
 13. Međusobna podrška i pomaganje.

Još jedna mogućnost za upotrebu LEA alata je merenje efekata razvojnih aktivnosti. Na primer, može se uraditi LEA procena u okviru jednog tima i videti u kojim oblastima je potreban razvoj. Zatim, nakon realizovanih razvojnih aktivnosti, ponovo se sprovede LEA procena i jasno se vidi (kroz numeričke vrednosti) uticaj i efekat razvojnih aktivnosti (da li je dovoljno, da li je potrebno menjati vrstu razvojnih aktivnosti i slično). Na taj način, kroz fokusirano definisanje razvojnih potreba i aktivnosti, kompanija štedi novac u odnosu na situaciju gde nefokusirano sprovodi razvojne aktivnosti, bez dovoljno jasne slike šta je najbitnije unapređivati.

Celokupna LEA procena se radi online gde upitnike popunjavaju menadžer i članovi tima.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na 011/3423 980 ili 060/029 00 28, ili putem e-mail adrese office@atria.rs.

Povezani članci:
  ● O alatima za procenu
  ● Sales Competency Assessment 
  ● Management Action Profile