Management Action Profile

Management Action Profile je alat koji kroz 360 procenu ima svrhu da pruži sveobuhvatnu i detaljnu sliku o menadžerskim veštinama, radnom učinku i načinu rada, kao i precizan feedback na svakodnevni rad menadžera, sa dodatkom preporučenih načina za unapređenje rada tima koji vodi menadžer. Ovim alatom se precizno definišu razvojne potrebe menadžera u cilju povećanja efikasnosti i efektivnosti razvojnih akcija, smanjenja troškova i optimizacije vremena koje se ulaže u razvoj. Faktori koje ovaj alat meri su:

1. Liderstvo

Model definiše liderstvo kao sposobnost postavljanja timskih ciljeva i prevođenja ovih ciljeva na operativni nivo, u okviru koga   treba da ih dostigne svaki pojedinačni član tima. Liderstvo takođe znači i pridobijanje podrške za timske ciljeve i posvećenost svakog člana tima u dostizanju individualnih ciljeva.

2. Lična organizacija

Lična organizacija opisuje efektivnost menadžera u definisanju i upravljanju prioritetima u okviru tima. Takođe, procenjuje sposobnost menadžera da kroz osnaživanje i delegiranje na najbolji način angažuje kompetencije članova.

3. Timska saradnja i motivacija

Ovaj faktor opisuje u kojoj meri članovi tima međusobno sarađuju, individualnu motivaciju članova tima i timsku motivaciju. Takođe, opisuje sposobnost menadžera da ohrabri članove tima da međusobno sarađuju u pozitivnoj i motivišućoj atmosferi.

4. Informacije & komunikacija

Ovaj faktor opisuje posvećenost menadžera pružanju korisnih informacija članovima tima, kao i povratnih informacija o kvalitetu njihovog rada. Takođe, ovaj faktor opisuje sposobnost menadžera da aktivno sluša, kao i njegovu dostupnost i pristupačnost za članove tima.

5. Kontinuirano unapređenje procesa

Ovaj faktor opisuje sposobnost menadžera da uspostavi standarde kvaliteta rada i implementira procese koji obezbeđuju zadovoljstvo klijenta i kvalitet usluge. Takođe, uključuje i spremnost svih članova tima da aktivno učestvuju u kontinuiranom  unapređenju procesa i usluga kroz inovacije.

6. Razvoj potencijala i kompetencija

Ovaj faktor opisuje sposobnost menadžera da razvija kompetencije i veštine članova tima i da investira vreme i energiju koja je potrebna kako bi tim dostigao svoj puni potencijal.

7. Korišćenje moći i autoriteta

Ovaj faktor opisuje način na koji menadžer ispoljava svoj menadžerski autoritet u okviru organizacione jedinice. Obuhvata rešavanje konflikata i arbitražu, kao i sposobnost menadžera da bude dobar zastupnik svoje organizacione jedinice unutar kompanije.

8. Saradnja između organizacionih jedinica

Ovaj faktor opisuje sposobnost menadžera da promoviše saradnju između različitih organizacionih jedinica. Drugim rečima, sposobnost menadžera da uspostavi osnovna pravila i ohrabri odgovarajuće ponašanje članova njegovog tima koje podržava saradnju između organizacionih jedinica.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na 011/3423 980 ili 060/029 00 28, ili putem e-mail adrese office@atria.rs.

Povezani članci:
  ● O alatima za procenu
  ● Leadership Equity Assessment (LEA)
  ● Sales Competency Assessment