Menadžer kao mentor

Menadžer kao mentor je dvodnevni in-house trening Persone Global namenjen menadžerima, supervizorima, tim liderima i svima koji žele da nauče kako da podstaknu saradnike da razviju lične i profesionalne sposobnosti, da budu efikasniji u ostvarivanju poslovnih ciljeva, unaprede svoje poslovne veštine i napreduju u karijeri. Kao i kod ostalih programa serijala komunikacijskih veština osnovni elementi ovog treninga su Personini modeli komunikacijskih stilova i uspostavljanja poverenja.

mentor

Na treningu ćete naučiti:

 • Šta je mentorstvo;
 • Koje su karakteristike i kompentencije efektivnog mentora;
 • Važnost feedback-a i kako dati feedback;
 • Kako postavljati ciljeve i pratiti njihovu realizaciju;
 • Kako unaprediti učinak kroz mentorstvo i modelovanje;
 • Koji je ključ uspešnog mentorstva;
 • Kako postavljati efektivna pitanja;
 • Koji su ključni elementi efektivnog modelovanja.

Benefiti za učesnike:

 • Trening će omogućiti učesnicima da razumeju svoj lični mentorski stil;
 • Učesnici će dobiti potpunu sliku o identifikovanju potreba zaposlenih u okviru mentorskog procesa, kao i o različitim načinima za ispunjenje tih potreba;
 • Učesnici će ovladati osnovnim veštinama efektivnog mentorstva;
 • Učesnici će naučiti kako da daju efektivan feedback  i kako da zadrže fokus zaposlenih na primarnim poslovnim ciljevima.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas telefonom na 060/029 00 21, ili putem e-mail adrese office@atria.rs.

Povezani članci:
  ● Vrhunski komunikator
  ● Vrhunski prodavac