Mentorski koučing

International Coach Federation (ICF) definiše mentorski koučing kao profesionalnu asistenciju pri postizanju i dokazivanju određenog nivoa koučing kompetencija koje su neophodne za određenu akreditaciju. Takođe, mentorski koučing predstavlja razvoj koučing veština mentija, a ne izgradnju njegovog biznisa, life balance-a ili druge oblasti koje nisu povezane sa razvojem koučing veština osobe koja je aplicirala za mentorski koučing.

Atria Group nudi jedinstven individualan i timski mentorski koučing program za koučeve koji bi želeli da steknu ACC i PCC ICF sertifikate. Naši mentori imaju dugodišnje međunarodno iskustvo u oblasti mentorstva i koučinga. Tokom mentorskog procesa oni će vam usmenim ili pisanim putem dostaviti feedback, koristeći konkretne primere iz sesija, tako da ćete znati šta tačno dobro radite a šta je potrebno dodatno razviti kako bi dostigli majstorstvo u koučingu. Naši mentori će poštovati vaš jedinstveni koučing stil, a ujedno vas i podržati u razvijeu sledećih najvažnijih ICF koučing kompetencija:

1. Poštovanje etičkih principa i profesionalnih standarda
2. Uspostavljanje koučing sporazuma
3. Uspostavljanje poverenja i povezanosti sa klijentom
4. Potpuna posvećenost kouča
5. Aktivno slušanje
6. Moćna koučing pitanja
7. Dirketna komunikacija
8. Podizanje svesti
9. Projektovanje akcija
10. Planiranje i postavljanje ciljeva
11. Upravljanje progresom i odgovornošću

Više informacija

telZa više informacija kontaktirajte nas putem telefona +381 011/3423 410 i
+381 060/029 00 21 ili e-mail adrese office@atria.rs.