O Process Communication Model®

Process-Communication-Model

PCM (Process Communication Model®je inovativni razvojni model koji omogućava razumevanje dubinske strukture ličnosti i efikasno se primenjuje kako u treninzima, tako i u koučingu. Ovaj model pruža pouzdane i validne metode za prepoznavanje i razumevanje strukture ličnosti, razumevanje uticaja različitih životnih događaja, kao i komunikacione dinamike između osoba. Temelji se na višestruko nagrađivanom kliničkom otkriću i do sada je primenjen u različitim oblastima u radu sa skoro milion ljudi na pet kontinenata. Neke od oblasti u kojima je primena ovog modela dala izuzetne rezultate su: poslovanje, obrazovanje, politika, medicina, privatni odnosi itd.

Kako-je-nastao-PCM

PCM je kreirao američki psiholog i univerzitetski profesor Dr Taibi Kahler sredinom sedamdesetih godina. Proučavajući komunikaciju, Taibi je tokom svog rada sa klijentima uočio da u svakodnevnom ponašanju postoje određeni obrasci koji su povezani sa specifičnim pozitivnim i negativnim reakcijama na određene stvari i događaje. Takođe, prepoznao je čitav niz negativnih ponašanja koja su povezana sa stresnim situacijama. Taibi je zaključio da na osnovu onoga što naš sagovornik govori i kako se ponaša možemo da predvidimo njegove reakcije u različitim stresnim situacijama. Oslanjajući se na Transakcionu analizu (psihoterapijski metod poznat i kao TA), započeo je brojna istraživanja koja su ga dovela do zaključka da se svaki obrazac u govoru i ponašanju može povezati sa jednim od 6 tipova ličnosti.

PCM-i-NASA

NASA_logo.svg

NASA je PCM (Process Communication Model®) počela da primenjuje u selekciji i obuci astronauta od 1978. godine. Od  strane NASA-e, Dr Taibi je angažovan kao konsultant pri procesu selekcije astronauta. Jedan od zadataka u njegovoj nadležnosti bio je utvrđivanje tipova ličnosti koji se međusobno bolje slažu od ostalih. Razlog za to je bio krajnje razumljiv – nekoliko osoba treba da provede dosta vremena zajedno na malom prostoru, u stresnim, potencijalno opasnim okolnostima. Radeći na ovom problemu, Taibi je kreirao Process Comunication Model koji je NASA koristila dugi niz godina kao osnovni alat za selekciju.

Danas model koriste direktori i menadžeri kompanija sa liste Fortune 500, političari, kao i poznati psiholozi.

O-Taibi-Kahleru

Taibi Kahler

Dr Taibi Kahler je klinički psiholog, psihoterapeut – transakcioni analitičar, savetnik, pisac. Rođen je 1943. godine. Završio je kliničku psihologiju na Purdue univerzitetu u  Americi. Na početku svoje karijere radio je kao profesor na Purdue univerzitetu, da bi kasnije, dugi niz godina, podučavao terapeute u oblasti pravilne komunikacije. Kao jedan od najvećih eksperata u transakcionoj analizi, u periodu od 1975. do 1976., postavljen je na mesto direktora na Institutu za transakcionu analizu u južnoj Kaliforniji.  Za otkriće profila ličnosti opisanih u PCM-u 1977. godine dobija jedno od najvećih priznanja za doprinos u transakcionoj analizi, nagradu Erik Bern, Internacionalne asocijacije za transakcionu analizu.

Njegov rad je do danas bio tema brojnih naučnih članaka, knjiga, konferencijskih prezentacija i akademskih istraživanja. PCM je bio predmet nastave i istraživanja na 35 svetskih univerziteta pri čemu je na osnovu ove metodologije urađeno 15 doktorskih disertacija.

Kahler-Communication

Kahler-Communication-logoTaibi Kahler je 1984. osnovao kompaniju Kahler Communication čiji je bio direktor do 2014. godine. Kahler Communication je internacionalna kompanija za istraživanje, komunikaciju i asesmente koja poseduje isključiva prava na korišćenje Process Communication Model® (PCM), a lokalni partner Kahler Communication-a za Srbiju je Atria Group.