Occupational personality questionnaire – OPQ32

OPQ32 (Occupational Personality Questionnaire) je najrasprostranjeniji merni instrument stilova ponašanja na svetu. Dizajniran sa ciljem da poslodavcima pruži informacije o različitim aspektima stila ponašanja pojedinca koji će imati uticaj na njihov učinak na poslu, pogodan je za procenu diplomaca, menadžera i iskusnih HR stručnjaka.

Ovaj upitnik postavlja visoke standarde u merenju izvrsnih kandidata, dajući HR profesionalcima i menadžerima relevantne i tačne informacije i pomažući im da donesu brze i potkrepljene odluke o ljudstvu. Globalno je poznat po davanju valjanih i tačnih procena. Preko 90 nezavisnih validacionih istraživanja sprovedenih na temu OPQ-a u periodu od preko 25 godina, kroz 20 zemalja i 40 industrija, dalo je konkretne dokaze o snazi ovog alata pri predviđanju performansi na poslu.

Dubina uvida i spektar poslovno relevantnih izveštaja koje obezbeđuje OPQ32, pomogla je hiljadama organizacija da:

 • Identifikuju kandidate koji najbolje odgovaraju zahtevima posla
 • Identifikuju buduće lidere
 • Prerasporede zaposlene u okviru poslova
 • Procene raspoložive talente nakon udruživanja/ preuzimanja/restruktuiranja
 • Oforme projektni tim
 • Postave osnovu za koučing lidera
 • Naprave individualne i timske razvojne planove
 • Otkriju skrivene potencijale zaposlenih
 • Upravljaju transformacijom stručnjaka u uspešnog menadžera

OPQ model

OPQ model pruža jasan i jednostavan okvir za razumevanje uloge ličnosti na radnom mestu, i uticaj koji ona ima na kvalitet obavljanja posla. Za razliku od drugih upitnika ličnosti, OPQ je model preferencija ponašanja, osmišljen isključivo za upotrebu u poslovnoj sredini. Alat nudi dobru bazu za analizu i optimizaciju ponašanja koja utiču na radni učinak, što omogućava zaposlenima da bolje razumeju svoje snage i ograničenja svojih preferencija.

OPQ32 dimenzije

OPQ daje detaljan uvid u 32 specifične dimenzije ličnosti, koje podupiru ponašanje pojedinaca i njihov učinak na poslu u odnosu na ključne kompetencije.

Tabel---OPQ32

OPQ32 dimenzije i ključne kompetencije

Ono što utiče na učinak u ispunjavanju zadataka određenog radnog mesta jeste kombinacija ove 32 dimenzije u poređenju sa 20 ključnih poslovnih kompetencija:

CardsVođenje i odlučivanje
● 
(Odlučivanje i pokretanje akcije, Vođenje i supervizija)
Podrška i saradnja
● (Rad sa ljudima, Poštovanje principa i vrednosti)
Interakcija i prezentovanje
● (Povezivanje i umrežavanje, Ubeđivanje i uticaj, Prezentovanje i komuniciranje informacija)
Analiza i interpretacija
● (Pisanje i izveštavanje, Primena stručnosti i tehnologije, Analiza)
Stvaranje i osmišljavanje
● (Učenje i istraživanje, Kreiranje i inoviranje, Formulisanje strategije i koncepta)
Organizacija i izvršavanje
● (Planiranje i organizacija, Postizanje rezultata i dostizanje očekivanja klijenata, Poštovanje uputstava i procedura)
Prilagođavanje i suočavanje
● (Prilagođavanje i odgovor na promenu, Suočavanje sa pritiskom i neuspehom)
Preduzimljivost i izvođenje
● (Postizanje ličnih radnih ciljeva i zadataka, Preduzetničko i komercijalno razmišljanje)

Jednostavan za korišćenje i poslovno relevantan izveštaj

Ono što je takođe važno jeste postojanje velikog broja različitih vrsta izveštaja koje pruža OPQ32, a koji osiguravaju jasno i smisleno tumačenje i razumevanje rezultata u poslovnim kontekstima. Ključne karakteristike ovih izveštaja:

 • Osmišljeni za poslovnu upotrebu od strane menadžera ili HR profesionalaca
 • Ciljani, user-friendly i profesionalni formati
 • Jasan, koncizan jezik sa lako razumljivim grafičkim prikazima
 • Informacije koje pružaju iscrpan uvid, korisne u širokom spektru situacija.

Tabel---OPQ32_1

Dodatne prednosti:

 • Brzina: Ceo proces procene se sprovodi on-line. Izveštaj može biti generisan nekoliko minuta po sprovođenju testiranja. Ovo je posebno važno u situacijama kad je procedura selekcije ozbiljno vremenski ograničena.
 • Objektivnost: I evaluacija i tumačenje testa vrše se algoritamski, tako da su rezultati pravedni i ne zavise od subjektivne ocene procenjivača.

Detalji o proizvodu

 • Ipsativna verzija: Format prinudnog izbora u ipsativnoj verziji kontroliše socijalno poželjne odgovore i najbolji je za korišćenje u procesu selekcije.
 • Višejezičnost: Dostupan je na srpskom, engleskom, mađarskom, rumunskom, češkom, slovačkom, bugarskom, nemačkom jeziku.
 • Procena: Prikladan je za procenu menadžera, diplomiranih stručnjaka.
 • Prosečno vreme potrebno za popunjavanje je 45 min
 • Broj ajtema: 104

“Prosto moramo da imamo najbolje ljude da bi opstali na tržištu a upotreba psihometrijskih procena i testova sposobnosti je krucijalna u ostvarivanju ovog cilja. Posebno izdvajam OPQ, koji nam omogućava da naučimo stvari o kandidatima koje ne bismo mogli da saznamo iz CV-a ili u toku intervjua. Pomaže nam da donesemo odluke i da nastavimo napred.”- Rick Woodward, Learning & Development Director. Kimberly-Clark 

“Odabrali smo SHL zato što je svetska kompanija sa najkredibilnijim i najprofesionalnijim proizvodima na tržištu”- Eddie Cochrane, University of Edinburgh Management School 

 “SHL je bio jasan prvi izbor. S obzirom na njihovu lidersku poziciju na tržištu, bili smo ubeđeni da će upitnik OPQ® pružiti fer metod procene naših menadžera. Ono što smo naučili o svojim menadžerima, bilo je mnogo više nego što smo očekivali- sve u svemu veoma pozitivno iskustvo.”- Richard Collins, Assessment Specialist, Marks and Spencer plc, UK

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na 011/3423 980 ili putem e-mail adrese office@atria.rs.