Održana je peta jubilarna PCM Koučing Konferencija „Keep Up The Momentum“

Juče je profesionalna koučing zajednica dala odgovor na sva prava pitanja. Peta jubilarna koučing konferencija “Keep Up The Momentum“, u organizaciji kompanija Atria Group, Kahler Communication i HR World, okupila je preko 150 najeminentnijih koučing eksperata i HR stručnjaka u hotelu Metropol Palace u Beogradu.

Fokus ovogodišnje konferencije bila je snaga koja se ogleda u različitosti: različitosti koučing pristupa, oblasti u kojima se koučing može primeniti, pokretača (momentuma) karakterističnih za pojedinca, ali i različitih delova ličnosti koji čine strukturu ličnosti.

Keynote govornici konferencije bili su Jonathan Passmore, koji je govorio o promenama u organizaciji, Peđa Jovanović, čije je predavanje bilo posvećeno tome ko postajemo kroz vreme, Lyra Puspa, koja je predstavila neraskidivu vezu između koučinga i nauke, Nelson Emilio koji predstavio značaj i snagu ličnog brenda, kao i Mickaël Dufourneaud koji je govorio o samosvesti i njenom značaju u koučing sesijama. Radionice su držali profesionalni treneri i koučevi Dragana Miletić, Marija Branovački, Bojana Vesić Antić, Milica Pićurić i Nikola Rajić.