Otvoreni trening Professional Presentation Live (PPL) – 30. maj

Otvoreni trening Professional Presentation Live (PPL) održaće se 30. maja u prostorijama Atria Group. Ovaj program je namenjen razvoju i usavršavanju vrhunskih prezentacijskih veština na jedinstven način i uz pomoć savremene tehnologije. Program Professional Presentation Live (PPL) je novi trend u svetu i razvijen je na osnovu iskustva koje obuhvata na hiljade izvedenih i odslušanih prezentacija od strane vrhunskih stručnjaka, a sve to stavljeno je u virtualnu stvarnost.

ppl1

Na osnovu primera izvučenih isključivo iz realnog života, a koji su upotrebljeni prilikom pravljenja scenarija za PPL, učesniku se omogućuje da kroz živo i realistično okruženje radi na unapređenju svojih prezentacijskih veština, bez ikakvog stvarnog rizika. Dodatna prednost ovog programa je ta što se uz pomoć biofeedback sistema prati nivo stresa tokom prezentacije i na taj način se pravi osnova za edukaciju učesnika o tome kako da spreče i kako da upravljaju stresnim situacijama koje se često javljaju u različitim etapama prezentacije.

PPL new

Prvi deo treninga je koncipiran tako da sadrži puno praktičnih vežbi i demonstracija tako da učesnici imaju priliku da sve predstavljene modele isprobaju odmah, na samom treningu.

Tokom drugog dela treninga učesnik će zajedno sa individualnim konsultantom raditi na unapređenju svojih prezentacijiskih veština kroz simulator virtualne stvarnosti gde će prezentovati svoj sadržaj i odgovarati na pitanja virtualne publike i na taj način će pronaći svoje slabosti u određenim oblastima, nivo stresa i nesigurnosti. Individualni konsultant će na samom treningu raditi zajedno sa učesnikom na smanjenje nivoa stresa, nesigurnosti i na unapređenju onih oblasti u kojima je potreban razvoj.

Na kraju treninga, trener ocenjuje razvoj učesnika, a učesnik dobija DVD kopiju svog snimljenog materijala, evaluaciju, kao i predloge za follow-up aktivnosti.

Za više informacija o ovom programu, prijavi i njegovoj ceni kontaktirajte nas putem telefona 011/4123-410 ili 060/029-0013 ili na e-mail office@atria.rs

Povezani članci:
  ● Professional Presentation Live (PPL)
  ● Professional Presentation Live (PPL) – Kako je nastao i kako funkcioniše?
  ● Stres je neprijatelj  broj 1 prilikom javnog nastupanja
  ● Professional Presentation Live (PPL) – Tri uspešne priče
  ● „Pet kardinalnih grehova“ u prezentacijama i kako da ih izbegnete