PC Gameplan 1.14

PC Gameplan aplikacija polaznicima treninga “Vrhunski komunikator“  i “Vrhunski prodavac“ omogućuje da veoma lako otkriju komunikacioni stil njihovih sagovornika. Nakon završetka treninga učesnici dobijaju mogućnost da sa Google Play Store-a ili Apple Play Store-a preuzmu aplikaciju PC Gameplan za Android i iOS pametne uređaje.

Određivanje komunikacionog stila Vašeg sagovornika

Polaznici treninga “Vrhunski komunikator“  “Vrhunski prodavac“ upotrebom ove aplikacije moći će lakše da ostvare ciljeve svoje komunikacije sa sagovornikom. Odgovaranjem na 16 pitanja algoritam računa poziciju njihovog sagovornika u matrici komunikacionih stilova. Pored toga korisnici dobijaju i 5 saveta kako da zadobiju poverenje svog sagovornika.

slika sd

 Kalendar

PC Gameplan aplikacija ima svoj integrisani kalendar, gde postoji mogućnost upisivanja sastanaka, unošenja podsetnika čak i komunikacionih stilova sagovornika sa sastanaka. Sve opcije učesnici mogu da koriste kako bi što efikasnije komunicirali sa sagovornicima različitih komunikacionih stilova.

Featured image

Najnoviju Android verziju možete skinuti sa Google Play-a, a iOS verziju sa iTunes-a.

Povezani članci:
  ● Vrhunski komunikator
  Vrhunski prodavac