PCM Komunikacija

’PCM komunikacija’ je dvodnevni program kreiran sa ciljem da učesnicima pomogne u unapređenju veština komunikacije sa različitim sagovornicima. Program se temelji na metodologiji PCM (Process Communication Model®) koja pruža uvid u dubinsku strukturu ličnosti i na jednostavan način omogućava razumevanje dinamike u komunikaciji. PCM model koji je u osnovi ovog treninga se koristi u svetu već trideset godina, iskusilo ga je preko milion ljudi, na pet kontinenata i pronašao je primenu u prodaji, poslovanju, edukaciji, politici, religiji, medicini, roditeljstvu, i ličnim odnosima.

PCM (Process Communication Model®) daje pouzdan i validiran metod za otkrivanje i razumevanje dubinske strukture ličnosti, uticaj životnih događaja na razvoj ličnosti i dinamike u komunikaciji. Zasnovan na nagrađivanom naučnom otkriću Dr Taibi Kahler-a, PCM se koristi i istražuje već trideset godina, iskusilo ga je preko milion ljudi, na pet kontinenata i pronašao je primenu u razvoju liderstva, menadžmentu, prodaji, edukaciji, politici, religiji, medicini, roditeljstvu, i ličnim odnosima. NASA je PCM (Process Communication Model®) počela da primenjuje u selekciji i obuci astronauta od 1978. godine. Danas model koriste direktori i menadžeri kompanija sa liste Fortune 500, političari, kao i poznati psiholozi.

 Učešćem u treningu polaznici dobijaju:

 • Uvid sopstvenu strukturu ličnosti i preferirani način komunikacije
 • Razumevanje razlika u preferiranim kanalima komunikacije kod različitih sagovornika
 • Razumevanje načina komunikacije osoba sa kojima imaju otežanu komunikaciju
 • Iskustvenu strategiju za unapređenje komunikacije sa različitim sagovornicima

Program treninga sastoji se iz dve faze:        

U ovoj fazi učesnici putem on-line upitnika kreiraju individualizovani izveštaj baziran na PCM metodologiji sa iscrpnim i preciznim informacijama o dubinskoj strukturi svoje ličnosti. Lični profil identifikuje osnovu jednog od šest tipova ličnosti. Ostale komponente pružaju više informacija o svakom tipu ličnosti i važnosti koju ti tipovi ličnosti imaju za učesnika i njegovu interakciju sa drugim ljudima. Takođe se može videti na koji način učesniku treninga prepoznate  snage mogu pomoći u komunikaciji sa određenim tipovima ljudi i na koji način te iste “snage” mogu postati slabosti u komunikaciji sa drugim tipovima. Još jedna od dobiti profila je ta što ne samo da identifikuje moguće neuspešne obrasce ponašanja, već i razloge zbog kojih se oni dešavaju i daje predloge kako da se pretvore u potencijalno uspešne obrasce. Izveštaj pokriva i sledeće teme:

 • Jedinstvenu strukturu ličnosti
 • Snage ličnosti
 • Percepciju sveta i sposobnost gledanja iz “drugog ugla”
 • Preferencije u interakciji sa drugima
 • Kanale komunikacije
 • Delove ličnosti koje najčešće koristimo u komunikaciji
 • Psihološke potrebe
 • Jedinstvene obrasce stresa koji mogu da sabotiraju lični i profesionalni uspeh
 • Jedinstveni akcioni plan

Kroz pažljivo osmišljeni teorijski deo i niz interaktivnih radionica, učesnici usvajaju ponuđene modele i alate za unapređenje komunikacionih veština i uvežbavaju njihovu primenu u radu sa različitim tipovima ličnosti.

Teme koje se obrađuju na treningu:                                                                                    

 • PCM Model
 • Različiti načini na koje doživljavamo svet
 • Osnovne karaktersike 6 tipova ličnosti po PCM-u (Thinker, Harmonizer, Imaginer, Persister, Promoter, Rebel)
 • Kako prepoznati strukturu ličnosti sagovornika
 • Načini komunikacije različitih tipova ličnosti
 • Koje reči koriste različiti tipovi ličnosti u komunikaciji
 • Neverbalna komunikacija kod različitih tipova ličnosti
 • Kako ostvariti otvorenu komunikaciju sa različitim sagovornicima
 • Kako kroz razgovor prepoznati potrebe različitih sagovornika i izgraditi poverenje
 • Prepoznavanje i prevazilaženje defanzivnog ponašanja sa različitim sagovornicima
 • Preporuke za razvoj i akcioni plan za unapređenje komunikacije

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na +381 (0)11 4123 410 ili 060/029 00 21, ili putem e-mail adrese office@atria.rs.