Poverenje – ključ stvaranja dobrih poslovnih odnosa

Poverenje je svakako jedna od najvažnijih komponenti u izgradnji odnosa na radnom mestu. Kada vam ljudi veruju, oni veruju u ono što vi kažete. To znači, da ne mora da se borite i branite svoj stav svaki put. Kada imate nečije poverenje, ti ljudi cene vaše iskustvo, rasuđivanje i tražiće vaše mišljenje. Tražiće vaš savet, šireći vaš uticaj.

Poverenje, kao osnova za dobru saradnju, provlači se kroz sve oblasti poslovanja i kroz sve poslovne odnose. Odnos između saradnika, odnos između menadžera i zaposlenih, zaposlenih sa klijentima itd.- svi počivaju na poverenju.

Šta znači imati poverenje u nekog?

Imati poverenja u nekoga znači verovati u njegovu doslednost i dobronamernost u aktivnostima i našu mogućnost da iste predvidimo na osnovu prethodnih zajedničkih iskustava. Činjenica da verujemo u to da će se osoba ponašati u skladu sa našim očekivanjima daje nam mogućnost da sa njom ostvarimo stabilan odnos ispunjen poverenjem.

Nedostatak poverenja

U mnogim organizacijama, nivo poverenja između saradnika, između zaposlenih i menadžmenta, i u samom menadžmentu može da bude nizak. Možda je za neke ovo normalno, iako može da bude uobičajeno, svakako nije efikasan način vođenja jedne cenjene organizacije ili način podrške uspešnog tima.

Šta manjak poverenja znači za učinak i produktivnost kompanije?

Poverenje je ključ. 79% ljudi misli da je važno da njihov lider bude čovek od poverenja – odnosno, to je jedan od najbitnijih kvaliteta koji zaposleni žele da lideri imaju. Ipak..

Dešava se da se poverenje izgubi. 47% poslodavaca misli da je izgubilo poverenje kod zaposlenih kao rezultat načina na koji je kompanija smanjila troškove. Što vodi do…

Razočarenje najtalentovanijih. 48% zaposlenih koji planiraju da traže novi posao navodi gubitak poverenja u poslodavca kao razlog za odlazak, odnosno način na koji su bitne odluke donošene i sprovođene.

Poverenje i saradnja – Kako procenjujemo kome možemo verovati?

Ljudi na poslu svoju odluku o poverenju donose na osnovu procene sposobnosti, integriteta i dobronamernosti saradnika.

Slika  blog

  • Sposobnost se odnosi na procenu nečijeg znanja, umeća i kompetencije. Ova dimenzija zapravo govori o našoj proceni da li osoba uopšte sposobna da ispuni ono što mi od nje očekujemo.
  • Integritet se odnosi na sve prethodne akcije osobe, njena dela i principe koji su im bili u osnovi. Ukoliko analiza prethodnih dela pokaže da se u njihovoj osnovi nalaze isti principi i da osoba poštuje određene obrasce, možemo pretpostaviti da se radi o osobi od reči kojoj se može verovati.
  • Procena dobronamernosti je zapravo procena toga u kojoj je meri osoba spremna da radi u našem interesu ili barem da izbegne nanošenje nam štete. Dobronamernost se retko procenjuje direktno, jer je malo osoba koje otvoreno priznaju svoje zle namere. Zbog toga se o dobronamernosti nekoga zaljučuje po načinu njegove komunikacije, spremnosti da se otvori pred nama i pokaže iskrenost.

Ove tri dimenzije koje doprinose stvaranju odnosa poverenja proveravaju su u različitim etapama izgradnje odnosa sa saradnicima. Kada odnos počinje da se stvara, uglavnom se procenjuju sposobnosti i integritet druge strane, dok je za adekvatnu procenu nečije dobronamernosti ipak potrebno da prođe neko vreme te se ona poslednja ocenjuje.

Poverenje i prodaja

Poverenje je suština prodaje, sve ostalo je manipulacija. Kad govorimo o prodaji, pored davanja dovoljnih informacija kupcu, može se reći da je glavni cilj prodaje u stvari uveravanje.

Prodaja je davanje dovoljnih informacija i emocija kupcu kako bi doneo inteligentnu odluku o kupovini, bilo to da kupi ili ne kupi – Ron Martin

Rezultat prodaje treba da je promena stanja svesti kupca, da sam donese odluku o kupovini. Uveravanje ili promena stanja svesti direktno je vezana za emocije. Zato je u prodaji pored informisanja još važniji prenos emocija. Pozitivne, iskrene emocije kreiraće kod kupca poverenje, što je osnovni uslov da on od nas kupi, a neophodan uslov da postane lojalan i da nam se vrati i preporuči nas.

Ukoiko su vam potrebni dodatni alati i metode za izgradnju i upravljanje važnim poslovnim odnosima, pogledajte naše treninge Cooperation & Beyond i Vrhunski komunikator.

Za više informacija o ovim programima, prijavi i njegovoj ceni kontaktirajte nas putem telefona 011/4123-410 ili 060/029-0013 ili na e-mail office@atria.rs

Povezani članci:
  ● Vrhunski komunkator
  ● Cooperation and Beyond
  ● Vrhunski prodavac

Leave a Comment

Your email address will not be published.