Professional Presentation Live

Ovaj trening nudi jedinstveno, efikasno, high-tech rešenje, bez premca na tržištu. Namenjen je razvoju veština prezentovanja i ubedljive komunikacije na potpuno novi način. Program se odvija u virtuelnoj stvarnosti gde prezenter pokušava da animira „živu publiku“ i uverava ih u kvalitet svog proizvoda, usluge, kao i svojih sposobnosti.

Program obuke Professional Presentation Live je nov u svetu i razvijen je na osnovu iskustva koje obuhvata na hiljade izvedenih i odslušanih prezentacija od strane stručnjaka.

O treningu

Učesnici PPL programa savladavaju osnovne tehnike ubedljive komunikacije u prijatnom i zabavnom okruženju. Uz pomoć biofeedback sistema, naučiće različite metode suočavanja sa stresom koji prati proces prezentacije. U svetlu izmerenih vrednosti, vrši se edukacija učesnika o tome kako da spreče i kako da upravljaju stresnim situacijama koje se često javljaju u različitim etapama prezentacije.

Posebna pažnja se obraća i na metode privlačenja i zadržavanja pažnje, kao i na harmoniju između vizije celokupne prezentacije i sadržaja. Na osnovu primera izvučenih iz realnog života, moguće je upoznati se sa metodama za uspešno upravljanje teškim situacijama, zahtevnim ljudima i neprijateljskim pitanjima.

Kroz jednostavno korišćenje simulacije,  jasno se ukazuje na oblasti koje treba razviti. Učesnik ih zatim može dovesti do savršenstva uz pomoć svog konsultanta, i to pred projektovanom virtuelnom publikom, bez ikakvih stvarnih rizika, ali u živom i realističnom okruženju koje može da se menja prema potrebi. Na kraju vežbe, trener ocenjuje razvoj učesnika, a učesnik dobija DVD kopiju svog snimljenog materijala, evaluaciju, kao i predloge za follow-up aktivnosti.

forbs

Moduli PPL Programa:

 
Opšti modul

Namenjen je svima onima koji drže prezentacije pred manjim grupama na bilo koju temu (sastanak, prezentovanje izveštaja, različita izlaganja i slično). Ovim modulom su obuhvaćene nepredviđene situacije, različita raspoloženja publike koja utiču na prezentaciju, kao i „teška“ ili „nelagodna“ pitanja.

Prodajni model

Namenjen svakome ko je aktivan u oblasti prodaje. Predstavnici prodaje imaju otprilike jedan sat da ubede u snagu svojih proizvoda ili usluga potencijalne kupce, koji će im postavljati teška pitanja.

Prezentacija bordu direktora

Ključni predstavnici kompanija moraju da drže prezentacije na sve većem broju sastanaka sa klijentima, kao i na konferencijama. Priprema za prezentacije, sastanke i finansijske preglede u velikoj meri je potpomognuta ako izvršni direktor vežba kako da upravlja raznim vrstama teških pitanja koja nastaju u takvim prilikama.

Prezentacija javnih ličnosti

Lideri ministarstva, državnih organa, gradonačelnikovog kabineta, kao i raznih profesionalnih i društvenih organizacija često se nalaze u situacijama u kojima moraju da predstave svoje stavove u vezi sa brojnim osetljivim temama. Prezentacijska obuka koja je posebno prilagođena za ovu ciljnu grupu pružiće im neophodnu pomoć.

Prezentacija kandidata za posao

„Sudbina“ i egzistencijalna budućnost pojedinaca i čitavih porodica, kao i uspeh kompanija u potrazi za stručno obučenim menadžerima, mogli bi da zavise od toga da li je profesionalno pripremljeni kandidati sposoban da na pravi način prikaže svoje znanje pred potencijalnim poslodavcem. PPL nam pomaže da naučimo kako da na realističan i ubedljiv način predstavimo sebe i svoje karakteristike.

Prezentacija medijskih agencija i medija

Medijske agencije i mediji uvek žele što veći broj poslova, a njihovo najčešće korišćeno oružje je upravo prezentacija.

Modul za marketinške agencije

Namenjen je agencijama za advertajzing, PR, marketing događaja, itd. Ove kompanije su prinuđene da neprekidno pripremaju prezentacije kako za postojeće klijente, tako i za potencijalne nove partnere.

Utiske klijenata koji su prošli trening Professional Presentation Live možete da pronađete ovde.

Za sve dodatne informacije o treningu i prijavi kontaktirajte nas na:
+381 (0)11 4123 410

Povezani članci:
  ● Prezentacijske veštine – 6 početničkih grešaka
  ● Professional Presentation Live (PPL) – Tri uspešne priče
  ● ,,Pet kardinalnih grehova“ u prezentacijama i kako da ih izbegnete
  ● “Prezentuj ili beži“
  ● Stres je neprijatelj  broj 1 prilikom javnog nastupanja
  ● 
Professional Presentation Live (PPL) – Kako je nastao i kako funkcioniše?