Razvoj menadžerskih veština kroz PCM® Model

Ovaj program je dizajniran sa ciljem da ucesnicima pomogne u unapredjenju veština neophodnih za uspešno obavljanje menadžerskih aktivnosti i veština efikasne komunikacije sa članovima tima. Jedan od ciljeva programa je i pomoć menadžerima u razvoju onih veština koje su im potrebne kako bi inicirali i održali uspešnu saradnju u okviru svojih timova. Uz ovaj pristup, učesnici će imati priliku da steknu uvid u dubinsku strukturu sopstvene ličnosti i da rade na poboljšanju onih specifičnih ponašanja koja budu procenjena kao potrebna za uspešnije obavljanje menadžerskih aktivnosti i uspostavljanje dobre timske saradnje. Program se temelji na metodologiji PCM (Process Communication Model®) i može se opisati kao praktičan i izuzetno interaktivan.

Process-Communication-Model

PCM (Process Communication Model®) daje pouzdan i validiran metod za otkrivanje i razumevanje dubinske strukture ličnosti, uticaj životnih događaja na razvoj ličnosti i dinamike u komunikaciji. Zasnovan na nagrađivanom naučnom otkriću Dr Taibi Kahler-a, PCM se koristi i istražuje već trideset godina, iskusilo ga je preko milion ljudi, na pet kontinenata i pronašao je primenu u razvoju liderstva, menadžmentu, prodaji, edukaciji, politici, religiji, medicini, roditeljstvu, i ličnim odnosima. NASA je PCM (Process Communication Model®) počela da primenjuje u selekciji i obuci astronauta od 1978. godine. Danas model koriste direktori i menadžeri kompanija sa liste Fortune 500, političari, kao i poznati psiholozi.

PCM menadžerima omogućava da: 

● Razumeju ponašanje drugih i da znaju kako da im se obrate na način da njihove psihološke potrebe bude zadovoljene
● Unaprede svoju komunikaciju sa različitim sagovornicima
● Unaprede veštine motivisanja različitih članova tima
● Prilagode sopstveni stil rukovođenja članovima tima koji imaju različite strukture ličnosti
● Prepoznaju na vreme potencijalne konflikte i nesporazume u ranoj fazi njihovog nastanka
● Nauče kako da se sa sagovornikom vrate u konstruktivnu komunikacijuProgram-treninga2

Program treninga sastoji se iz dve faze:

Priprema-za-trening1

tipovi-licnostiU ovoj fazi učesnici putem on-line upitnika kreiraju individualizovani izveštaj baziran na PCM metodologiji sa iscrpnim i preciznim informacijama o dubinskoj strukturi svoje ličnosti. Lični profil identifikuje osnovu jednog od šest tipova ličnosti. Ostale komponente pružaju više informacija o svakom tipu ličnosti i važnosti koju ti tipovi ličnosti imaju za učesnika i njegovu interakciju sa drugim ljudima. Takođe se može videti na koji način učesniku treninga prepoznate  snage mogu pomoći u komunikaciji sa određenim tipovima ljudi i na koji način te iste “snage” mogu postati slabosti u komunikaciji sa drugim tipovima. Još jedna od dobiti profila je ta što ne samo da identifikuje moguće neuspešne obrasce ponašanja, već i razloge zbog kojih se oni dešavaju i daje predloge kako da se pretvore u potencijalno uspešne obrasce. Izveštaj pokriva i sledeće teme:

● Jedinstvenu strukturu ličnosti
● Snage ličnosti
● Percepciju sveta i sposobnost gledanja iz “drugog ugla”
● Preferencije u interakciji sa drugima
● Kanale komunikacije
● Delove ličnosti koje najčešće koristimo u komunikaciji
● Psihološke potrebe
● Jedinstvene obrasce stresa koji mogu da sabotiraju lični i profesionalni uspeh
● Jedinstveni akcioni plan

Na osnovu ovog assessmenta moguće je generisati više različiitih izveštaja. Neki od mogućih izvještaja su:

● Experiencing Excellence© – Izveštaj koji menadžerima pruža uvide na osnovu kojih mogu da unaprede svoje menadžerske veštine i komunikaciju
● Professional success profile
● Quality Relations© – Izveštaj kreiran sa ciljem unapredjenja interakcija sa klijentima i izgradnje odnosa u cilju povećanja zadovoljstva klijenata

Trening1

Kroz pažljivo osmišljeni teorijski deo i niz interaktivnih radionica, učesnici usvajaju ponudjene modele i alate za uspešno obavljanje menadžerskih aktivnosti i uvežbavaju njihovu primenu u radu sa različitim tipovima ličnosti.

Teme-koje-se-obradjuju

● Osnovne karaktersike 6 tipova ličnosti (Thinker, Harmonizer, Imaginer, Persister, Promoter, Rebel)

Osnovne potrebe svakog od tipova ličnosti
● Način efektivne komunikacije sa svakim od tipova ličnosti
● Šta različite tipove ličnosti uvodi u stres?
● Šta su driveri i kako da ih prepoznamo u stresnim situacijama?
● Kako razliliti tipovi ličnosti komuniciraju kada su pod stresom?
● Načini za prevazilaženje izazovnih situacija u radu sa razliličitim tipovima ličnosti
● Kako pokrenuti i motivisati osobe koje imaju različitu strukturu ličnosti
● Kako prilagoditi stil upravaljanja različitim članovima tima
● Preporuke za razvoj i akcioni plan