Rezonantno liderstvo

 

Liderstvo se ne razvija čitanjem knjiga ili razmišljanjem o tome šta znači biti dobar lider,
liderstvo se razvija isključivo kreiranjem ličnog iskustva.

Dobri lideri su sposobni da povedu ljude ka velikim rezultatima, da inspirišu druge da se iskažu u svom najboljem mogućem izdanju i da konstantno izlaze izvan svojih zona komfora. Iako oni razvijaju i implementiraju strategije koje dovode do uspeha, oni uspevaju i da uspostave emocionalnu vezu sa ljudima koje vode. Uspostavljanje i održavanje ove veze zovemo rezonanca. Rezonantni lideri dovode cele timove u stanje rezonance. Njihova emocionalna i socijalna inteligencija im omogućava da stvaraju i neguju odnose sa drugima, bez obzira da li je reč o direktorima, menadžerima, doktorima, medicinskim sestrama, profesorima ili roditeljima.

liderstvoRezonantno liderstvo je program razvijen na bazi kombinacije koučinga usmerenog ka rešenju i istraživanju emocionalne i socialne inteligencije profesora Ričarda Bojaciza i Danijela Golemana. Ovaj program vodi učesnike kroz primere kako inspirisati pojedince i timove kroz izgradnju više efektivnih veza i vođenja razgovora koji inspirišu i motivišu ljude da budu najbolja verzija sebe i da se efikasno adaptiraju složenim okolnostima savremenog poslovanja.

Ovaj trening će vam pomoći da prepoznate i razvijete rezonantnog lidera u sebi i da naučite na koji način koučing usmeren ka rešenju može biti podrška u razvoju liderstva unutar organizacije. Teme koje se obrađuju na ovom trening su:

 • veza između rezonantnog liderstva, stilova liderstva i poslovnih faktora (zadovoljstvo korisnika, profitabilnost i produktivnost)
 • razumevanje liderskih kompetencija: neadekvatan, ok i sjajan šef
 • ključne kompetencije sjajnih lidera
 • uticaj rezonantnog liderstva na performanse organizacije i timske performanse
 • samoocenjivanje rezonantnog liderstva i interpretacija rezultata
 • kako možemo da se razvijemo kao rezonantni lideri
 • primena rezonantnog liderstva na poslu i u privatnom životu
 • rezonantno liderstvo – tipovi lidera
 • šta je rezonanca, kako se uspostavlja, naučna saznanja
 • liderski repertoar – 6 liderskih stilova
 • moja liderska vizija: lider kakav biste želeli da postanete
 • saveti o razvoju kompetencije rezonantnog liderstva, uloga koučinga usmerenog na rešenje u ovom procesu
 • planiranje razvoja zadržavanja kompetencije rezonantnog liderstva.

Ovaj program je kreiran u saradnji sa firmom Innside.

inn Side

Utiske naših klijenata možete da pronađete ovde.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas telefonom na 060 029 00 28, ili putem e-maila office@atria.rs.

 Povezani članci:
  ● Cooperation and Beyond
  ● Izgradnja vrhunskih timova