Sales Competency Assessment

Sales Competency Assessment je alat čiju je prvu verziju Persona Global razvila još davne 1986. godine. Od tada do danas je usavršen i danas predstavlja jedan od najboljih alata za merenje prodajnih kompetencija u B2B prodaji. Ovaj alat obrađuje 13 različitih faktora koji utiču na prodaju (7 koraka prodajnog ciklusa i 6 faktora koji podržavaju prodaju), to su: priprema, inicijalni kontakt, analiza potreba, prezentacija, rešavanje primedbi, pregovaranje, zatvaranje prodaje, aktivno slušanje, uspostavljanje poverenja, lična organizacija, poštovanje procedura, produktivnost, poznavanje proizvoda.

Sales Competnency Assessment
Pored ovih 13 faktora koji utiču na prodaju, alat meri i poznavanje procesa prodaje prodavca. Merenje se vrši korišćenjem asesmenta koji popunjavaju prodavac, menadžer i klijenti. Na osnovu popunjenih asesmenta dobija se detaljna slika o prodavcu, njegovim jakim stranama kao i oblastima za napredak.

13 faktora koji utiču na prodaju

  • Celokupan asesment, upitnici i izveštaji su dostupni na srpskom i engleskom jeziku.
  • Svi upitnici se mogu popunjavati online.
  • Za realizaciju samog asesmenta je potrebno onoliko vremena koliko je potrebno učesnicima da popune upitnike. Izveštaj se izrađuje momentalno nakon toga.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na 011/3423 980 ili 060/029 00 28, ili putem e-mail adrese office@atria.rs.

Povezani članci:
  ● O alatima za procenu
  ● Leadership Equity Assessment (LEA)
  ● Management Action Profile