Simulacija liderstva – WallBreakers

Koliko često lideri i menadžeri u kompanijama imaju priliku da treniraju pre nego što se uključe u proces implementacije značajnih promena? U sportu, profesionalni pristup podrazumeva pripremu i unapređenja u sali za trening pre nego što se odigra prava utakmica. Tokom takvih treninga se trudimo da ostavimo iza sebe sve značajnije greške i nesporazume. U većini organizacija se ovakva vrsta pripreme retko ili nikada ne događa. Ne postoji test utakmica ili trening pre početka igre. Upravo iz ovog razloga se često dešava niz nepotrebnih grešaka kada se igra bitna utakmica u organizaciji.

Simulacije nam nude „okruženje za trening i pripremu“ u kome učesnici mogu da isprobaju različite pristupe i izaberu onaj koji na najbolji način doprinosi timskoj usklađenosti i efikasnosti.

Zašto je simulacija WallBreakers jedinstvena?


WallBreakers je liderska simulacija koje se bavi nizom osnovnih liderskih kompetencija – od upravljanja promenama do unapređenja timskih performansi i angažovanosti tima. WallBreakers je simulacija koja menadžerima i liderima omogućava sigurno okruženje u kome mogu iskustveno da prođu kroz proces upravljanja promenama i dožive na licu mesta iskustvo o posledicama različitih liderskih odluka u jednoj organizaciji.

Kako funkcioniše simulacija WallBreakers?


Wallbreakers koristi dinamiku igre pri čemu je ceo program izgrađen oko određene studije slučaja sa kojom se učesnici upoznaju na samom početku simulacije. Učesnici rade u manjim grupama pri čemu svaka grupa ima zadatak da upravlja na najbolji mogući način timom koji prolazi kroz proces promene. Učesnici tokom simulacije rade na definisanju prioriteta tokom implementacije promena, preraspodeli resursa, upravljanju različitim članovima tima i prepoznavanju i prevazilaženju različitih vrsta otpora ka promenama.

Teorije na kojima je zasnovana simulacija:


WallBreakers se zasniva na nizu naučno potvrđenih teorija o tipovima ličnosti, menadžmentu, organizacionoj kulturi i upravljanju promenama, uključujući teorije autora poput Johna Kottera, Rick Maurera i Danijela Golemana.

Primena simulacije:


WallBreakers simulacija daje izuzetne rezultate kada se primenjuje u sledećim situacijama:

Kao deo razvojnih programa za lidere
U okviru pripreme za ključne promene (na primer: implementacija LEAN-a)
Za menadžere, lidere i projektne menadžere koji su već uključeni u proces uvođenja promena

Kao ishod jedne simulacije očekuje se:


Povećanje samosvesti lidera o njihovom liderskom stilu
Sticanje uvida u posledice koje različite liderske i menadžerske odluke imaju
Definisanje prioriteta tokom implementacije promena, preraspodela resursa i upravljanje različitim članovima tima
Kreiranje zajedničkog referentnog okvira za tim koji radi na implementaciji promena i koji se suočava sa mogućim otporima
Za više informacija o simulaciji WallBreakers i prijavi kontaktirajte nas na:
+ 381 (0)11 4123 470
+381 (0)60 029 0024