Storytelling za lidere

Kada vrhunski prezenteri govore, izgleda kao da je njihov nastup spontan i da ga osmišljavaju u hodu. Istina je, međutim, da se iza svakog vanserijskog nastupa kriju sati pripreme i pažljivo strukturisan koncept. Jednodnevni trening Persone Global “Storytelling za lidere” kreiran je sa ciljem da pomogne liderima da budu uticajniji govornici, da ustanu i govore bez oslanjanja na PowerPoint, da nauče kako da na pravi način saopšte strateški važne informacije i motivišu ljude u svom okruženju. Trening “Storytelling za lidere” fokusiran je na razvoj veština vršenja uticaja, uključivanja i inspirisanja sagovornika.

Storytelling za lidere je program koji učesnicima daje alate da na pravi način prenesu svoje poslovne strategije, uključujući  svoje članove tima u proces implementiranja strategije. Učesnici ovog programasteći će  niz različitih veština za bolji uticaj, angažovanje i inspiraciju članova tima. Ovaj program je prošlo stotine lidera širom sveta od Melburna do Njujorka, od Londona do Singapura.

The-flow

Organizacije se brzo menjaju, linije izveštavanja su postale složenije, a osoblje i kupci se nalaze širom sveta. Svako od njih je zaglušen od „buke“ elektronskih informacija i medija. Ipak, moderni lideri i dalje treba da budu u mogućnosti da utiču na ljude oko sebe i da budu ubedljivi u tom okruženju. Deljenje priča usmeno je najbolji način da se prenese priča ubedljivo, a kada kažemo priča, ona mora da bude moćna kako bi je se ljudi sećali. Ovo je bitno bez obzira da li formalno ili neformalno komuniciramo, imamo javni nastup, držimo prezentaciju, vodimo sastanak itd.

Storytelling za lidere  namenjen je svakome čija uloga zahteva uticaj, angažovanje i inspiraciju članova tima. Dosadašnji učesnici su bili lideri, menadžeri, prodavci, konsultanti i treneri.

Trening se bavi sledećim temama:
• Vrste priča i kontekst u kome se pričaju
Šta su to priče uticaja, priče uspeha i priče poverenja? Koja je svrha svake od njih i u kom se
kontekstu koristi?
• Komunikacija – kako da sagovornici zapamte vaše poruke
Koji faktori utiču na to da vaša poruka bude shvaćena i prihvaćena na način koji ste vi zamislili i postigne efekat
koji ste želeli
• Uključivanje drugih
Kako motivisati ljude da sarađuju sa vama u procesu strateškog prenošenja informacija i promene postojećeg
stanja
• Karakteristike uspešne priče
Iako je poznato da uspešni storytelling u velikoj meri pomaže ostvarivanju kompanijskih
ciljeva i podsticanju motivacije, mnogi lideri i dalje ne pristupaju ovoj tehnici na strateški način. Postoje karakteristike koje priču čine uspešnom, kao i struktura koju u ovom procesu treba kreirati i primeniti

Ovaj trening je za vas ukoliko želite da naučite kako da:
•  izaberete vrstu priče i kontekst u kome ćete je ispričati
•  sagovornici zapamte vaše poruke
•  utičete na promenu ponašanja korišćenjem priča uticaja
•  izgradite poverenje kroz priče povezivanja
•  povežete ljude kroz sagledavanje šire slike – priče jasnoće
•  na pravi način prenesete poslovne vrednosti
•  kreirate uspešne storytelling modele
•  koristite priča u svrhu samopredstavljanja, izgradnje poverenja