Test pouzdanosti i bezbednosti (Dependability and safety instrument- DSI)

Da li ste znali da, prema zvaničnim procenama industrijskog udruženja u Velikoj Britaniji, godišnji trošak odsustvovanja sa posla iznosi 13,2 milijarde funti.

Kao posledica odsustvovanja sa posla, stvaraju se i indirektni troškovi povezani sa smanjenim zadovoljstvom klijenata koji godišnje generišu dodatnih 6,7 milijardi funti troškova za kompanije.

 Procenjeno je da se usled povreda na radu u Velikoj Britaniji izgubi čak 32 miliona radnih dana godišnje i da se ukupni gubitak kreće od 3,9 do 7,8 milijardi funti. Važno je napomenuti da je preko 70% povreda na radu izazvano ljudskom nepažnjom ili nemarom.

Test pouzdanosti i bezbednosti (Dependability and safety instrument – DSI) kompanije CEB’s SHL Talent Measurement Solutions, je alat za procenu osmišljen za korišćenje u prvim fazama procesa selekcije za mnoge ključne uloge u kompaniji naročito za pozicije sa direktnim kontaktom sa klijentima i za operativne pozicije. Fokus ovog alata je na istraživanju ključnih ponašanja na radnom mestu, a posebno može pomoći da identifikujete one zaposlene:

 • Koji će biti usmereni na klijente
 • Koji će imati minimalni broj izostanaka,
 • Koji će biti konstruktivni i pozitivni članovi tima
 • Na koje se možete osloniti u kvalitetnom obavljanju posla
 • Koji će biti manje skloni povredama na radu na radnim mestima sa povećanim rizikom

Obzirom na širok dijapazon primene alat se između ostalog najviše koristi u sledećim sektorima:

 • Maloprodaja
 • Call centri
 • Proizvodnja
 • Teška industrija
 • Transport
 • Zdravstvo

Kako funkcioniše?

DSI je dizajniran tako da linijski menadžeri mogu da zadaju, tumače i interpretiraju ovaj alat uz minimalnu podršku stručnog lica ili samostalno. Test sadrži 18 pari izjava poslovnog konteksta. Kandidati treba da, između dve izjave, odaberu onu koja se više odnosi na njih u poslu.

Izveštaj

SHL-izvestajPo završenom testiranju dobija se veoma jednostavan izveštaj koji kao rezultat pokazuje verovatnoću kojom će kandidat voditi računa o bezbednosti i kojom će biti pouzdan i produktivan prema petostepenoj skali od “Nizak rizik” do “Veoma visok rizik”

Ključne informacije:

 • DSI se brzo i lako interpretira
 • Kao izveštaj dobijate jedinstveni rezultat
 • Nije potreban nikakav formalan trening, što ga čini idealnim alatom za linijske menadžere
 • Popunjava se za samo 5 minuta
 • Dostupan je on-line i u papir i olovka formatu a čak se može zadati i preko telefona

Kompanija Vodafone UK je rezultate DSI testa uporedila sa korporativnim kompetencijama i ustanovila da su zaposleni sa višim rezultatima bili do 3 puta više fokusirani na klijente i do 4 puta bolje podnosili pritisak na poslu i predstavljali oslonac kompanije.

Australijska avio-kompanija Qantas koristi DSI alat prilikom zapošljavanja praktikanata na pozicijama održavanja aviona gde su od ključne važnosti pokazatelji koliko jedna osoba poznaje i sprovodi bezbednosne standard i kompanijske procedure.  

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na 011/3423 980 ili putem e-mail adrese office@atria.rs.