Tranzicija do menadžerske pozicije

Prelazak na menadžersku poziciju često predstavlja veoma stresan period i za buduće menadžere i za njihove saradnike. Taj period zahteva dosta učenja, sticanje novih znanja i veština što stručnih, što soft skills. Ako budući menadžeri dođu na novu poziciju bez adekvatnih obuka posledice mogu biti višestruko štetne. Ono što pravi razliku između vrhunski menadžera i onih drugih je u tome što vrhunski menadžeri pored stručnih znanja, imaju i veštine kojima mogu da utiču na druge ljude.

O treningu


Ovaj program Persone Global je namenjen mladim (ili bolje reći novo-postavljenim) menadžerima koji treba da ojačaju svoje menadžerske veštine. Fokus treninga je na unapređenju i prilagođavanju liderskog pristupa menadžera potrebama situacije u kojoj se nalazi kompanija

„Tranzicija do menadžerske pozicije“ je dvodnevni trening koji se sastoji od mnoštva praktičnih vežbi pri čemu svaka od njih ima konkretan cilj uz fokus na neku od fundamentalnih veština neophodnih za uspešno obavljanje menadžerskog posla

Program obuhvata dve faze:

1. PRIPREMA ZA TRENING: U ovoj fazi učesnici putem on-line upitnika kreiraju sopstvenu studiju slučaja tako što vrše procenu komunikacijskog stila zaposlenog sa kojim trenutno nemaju najbolju komunikaciju – tzv „osoba X“, procenjuju sopstveni komunikacijski stil i druge osobe (3-15) vrše procenu komunikacijskog stila učesnika treninga.

2. TRENING: Na dvodnevnom treningu, kroz niz interaktivnih radionica, učesnici testiraju modele Persone Global i kao rezultat treninga kreiraju akcione korake za poboljšanje menadžerskog pristupa „teškom“ zaposlenom.

Ovim treningom polaznici dobijaju:

• Sistematski pristup u razumevanju i upravljanu saradnicima.
• Plan za poboljšanje komunikacije sa kolegama sa kojima je neophodna efektivnija komunikacija. Ovaj plan je moguće implementirati odmah nakon treninga.
• Proverene liderske procedure koje će moći da upotrebe u radu sa svim saradnicima -posebno sa „teškim osobama“ iz njihovog poslovnog okruženja.
• Metodologija za uspešno smanjenje stresa u kritičnim situacijama.

Teme koje se obrađuju na treningu:

Liderstvo

• Razumevanje principa liderstva.
• Vizija – pokretačka sila liderstva.
• Komunikacija i liderstvo – konsekvence dobre i loše komunikacije.

Menadžerski stil

• Uvod u stilove upravljanja.
• “Najlakše” i “najteže” osobe za upravljanje.
• Kontrola, unapređenje, fasilitacija i analiza.
• Prednosti i mane svakog upravljačkog stila.
• Percepcija drugih o vama kao lideru i menadžeru.

Poverenje i empatija

• Personin model poverenja.
• Poverenje i liderstvo – razumevanje međusobne veze.
• Sposobnost izgradnje poverenja – projektovanje empatije.
• Uspostavljanje usaglašenosti sa saradnicima.

Promena i defanzivno ponašanje

• Upravljanje osobama različitih komunikacionih stilova.
• Potrebe osoba različitih komunikacionih stilova.
• Na koji način donosimo odluke?
• Kako unaprediti svaki komunikacioni stil i minimizirati slabosti?
• Šta motiviše osobe određenog komunikacionog stila?
• Reakcije na tenziju u zavisnosti od tipa osobe.
• Negovanje organizacione klime koja podržava razvoj i profesionalizam.

Fleksibilnost

• Fleksibilnost i efikasna komunikacija u radu sa drugima.
• Kako biti fleksibilan u radu sa različitim tipovima podređenih.
• Fleksibilnost – procena sopstvene fleksibilnosti.
• Kako izgraditi fleksibilnost u odnosu sa saradnicima?
• Fleksibilnost i situaciono liderstvo.
• Saradnja i izgradnja timova.
• Na koji način menadžer može da unapredi timski rad i saradnju sa različitim tipovima podređenih?
• Potreba menadžera da bude fleksibilan i otvoren za promene.

Menadžer kao pregovarač

• Šest koraka pregovaračkog procesa uz fokus na liderstvo i rukovođenje.