Trenerski tim

Predrag Jovanović

pedja

Email:
pedja.jovanovic@atriagroup.org

LinkedIn:
www.linkedin.com/pedjajovanovic

Peđa Jovanović je Senior partner u Atria Grupi. Njegova uloga u firmi je razvoj međunarodnog poslovanja. Pored toga on je i mentor, trener i kouč sa bogatim međunarodnim iskustvom. Kao trener i kouč Peđa radi sa kompanijama i pojedincima širom sveta (Srbija, Češka, Portugal, Nemačka, Poljska, Indija, Singapur, Brazil, Katar, Austrija, Bugarska…). Njegove oblasti ekspertize su: koučing, NLP, razvoj liderstva, efektivna komunikacija, prodaja i prezentacijske veštine. Do sada je imao priliku da vodi nekoliko velikih projekata razvoja liderstva i promene korporativne kulture, kao i veliki broj različitih trening i koučing programa. U svojoj dosadašnjoj karijeri ima više od 1.000 dana treninga i više od 2.000 sati koučinga. Pre nego što je postao profesionalni trener i kouč, Predrag je proveo desetak godina na različitim prodajnim pozicijama. Radio je kao predstavnik prodaje američke kompanije Arrow Electronics za Srbiju i Crnu Goru, inženjer prodaje kompanije Vita Elko i regionalni menadžer prodaje u japanskoj kompaniji Omron Electronics za jugoistočnu Evropu. Predrag je diplomirao elektrotehniku na Katedri za fizičku elektroniku Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Strukturu, upornost i fleksibilnost su najvažnije karakteristikama svoga rada. Neka od Peđinih zvanja su: NLP Master Trainer (IN NLP), NLP Fellow Member Trainer (IANLP), Master Coach Trainer (ICI), Professional Certified Coach (PCC) – ICF (International Coach Federation) (since 2010), ICF Mentor Coach, PCM Certified Trainer, Persona Global Master Consultant.

Dušan Basalo

Dule

Email:
dusan.basalo@atriagroup.org

LinkedIn:
www.linkedin.com/dusanbasalo

Dušan je osnivač i Senior partner u konsultantskoj kompaniji Atria Group koja je prisutna na teritoriji Srbije, Češke, Švajcarske i Portugala. Poslednjih 14 godina je angažovan u oblasti razvoja ljudskih resursa, prvobitno u kompanijskom okruženju, a zatim i na konsultantskim projektima. Dušan je internacionalni trener Eriksonovog Koledža (Vankuver), konsultant za trening metodologije Persone Global (San Francisko), licencirani trener (sa pravom sertifikacije) za korišćenje psihometrijskih alata CEB SHL (Vašington/London) i sertifikovani NLP trener (IN – NLP/Hamburg). Dušanove oblasti ekspertize su sistemski razvoj ljudskih resursa, procena potencijala i sposobnosti zaposlenih, kao i osnaživanje timova i menadžera kroz razvojne projekte sa fokusom na trening i poslovni koučing.

Dragana Miletić

Dragana

Email:
dragana.miletic@atriagroup.org

LinkedIn:
www.linkedin.com/draganamiletic

Dragana je HR konsultant sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti razvoja zaposlenih i stručne obuke. Tokom svoje karijere učestvovala je u kreiranju i sprovođenju brojnih razvojnih projekata, radionica i programa obuke za više od 20 kompanija. Ima preko 7 godina iskustva u oblasti ljudskih resursa tokom kojih se specijalizovala za rad na unapređenju veština verbalne i neverbalne komunikacije, unapređenju saradnje i motivacije. Dragana je kouč Erickson College-a, sertifikovan trener Persone Global i sertifikovan PCM (Process Communication Model) trener i PCM kouč. Takođe je sertifikovana za alate za procenu SHL i Hogan. Dragana je po obrazovanju psiholog. Završila je edukaciju iz O.L.I. Integrativne psihodinamske psihoterapije, kao i bazični nivo edukacije iz Telesne psihoterapije. Takodje je sertifikovana i za primenu biofidbek i neurofidbek metoda od strane Biofidbek Asocijacije Srbije. Pored profesionalnosti u pristupu, navedena znanja olakšavaju joj i fleksibilnost u radu sa različitim grupama jer primenjuje različita znanja u radu sa različitim osobama i različitom tematikom. Dragana je autor više desetina autorskih članaka u dnevnom listu ’Danas’ na temu koučinga i mogućih načina za podsticanje razvoja individua i organizacija.

Marija Mitić

Mitic

Email:
marija.mitic@atriagroup.org

LinkedIn:
www.linkedin.com/marijamitic

Marija je HR konsultant i trener u oblasti razvoja ljudskih resursa u kompaniji Atria Group. Njene olasti ekspertize su procena potencijala i sposobnosti zaposlenih, sistematski razvoj organizacija i timova, sa akcentom na trening i biznis koučing. Dosadašnje iskustvo je stekla u radu sa domaćim i inostranim kompanijama, uglavnom privatnog sektora, gde je uspešno vodila i učestvovala u projektima procene motivacije, zadovoljstva zaposlenih, promene organizacione kulture, procene i unapređenja različitih poslovnih kompetencija.  Marija je diplomirani psiholog, biznis kouč sa završenom obukom Eriksonovog koledža (Vankuver), CAT trener (CEB SHL Accredited Trainer, sa pravom sertifikacije) za korišćenje psihometrijskih alata CEB SHL (Vašington/London), A&DC konsultant za organizovanje i sprovođenje assessment i development centara (London), NLP Business practitioner (Međunarodne asocijacije NLP instituta, IN – NLP) i praktičar transakcione analize (Međunarodna asocijacija transakcionih analitičara, ITAA). Poslednjih 5 godina je uključena u standardizaciju, adaptaciju i aktivnu promociju CEB SHL alata na teritoriji Srbije i regiona.

Igor Stević

Igor_Stevic

Email:
igor.stevic@atriagroup.org

LinkedIn:
www.linkedin.com/igorstevic

Igor je konsultant za razvoj pojedinaca i organizacija. Posebno ga zanimaju pitanja usklađivanja ličnih ciljeva i vrednosti sa organizacionim ciljevima i vrednostima, upravljanja razvojem pojedinaca u organizacionom okruženju, kao i povećanja efektivnosti, motivacije i doprinosa pojedinaca organizaciji. U trenerskoj karijeri od preko 18 godina razvijao je i izvodio programe obuke iz oblasti veština komunikacije, veština rukovođenja i liderskih veština. Kao ekspert za razvoj ljudskih resursa radio je na projektima promene organizacione kulture, menadžment akademijama, programima za talente, programima razvoja top menadžmenta. Pružao je trening i koučing usluge u velikom broju kompanija u zemlji i regionu. Radio je kao ekspert za razvoj ljudskih resursa na međunarodnim razvojnim projektima finansiranim od Evropske komisije, Evropske agencije za rekonstrukciju i USAID-a, u zemlji, regionu, Bliskom Istoku i Africi. Igor je sertifikovan za alate za procenu zaposlenih CEB/SHL, Hogan i Human Synergistics, takođe je i sertfikovani NLP trener i kouč. Duboko veruje u značaj uloge svakog pojedinca za jačanje uspeha cele organizacije. Životni moto mu je: menjaj svet, menjajući sebe!

Sandra Savanović – Stevanović

Sandra poslednjih 10 godina radi kao trener poslovnih veština i konsultant za lokalni ekonomski razvoj. Poseduje više trenerskih sertifikata od koji su najznačajnije međunarodni trener i kouč po CEFE metodologiji, Erickson Professional Coach, senior trener ProNeta i sertifikovani trener Persone Global. Pored toga Sandra je i sertifikovani NLP Trener i Fellow Member Trainer IANLP. U oblasti treninga, razvila je preko 20 trening programa, napisala je i uredila veći broj priručnika iz oblasti razvoja preduzeća. Prosečno godišnje održi oko 1.000 trening sati u zemlji i jugoistočnoj Evropi. U oblasti konsaltinga, radila je sa preko 500 preduzeća i 2.000 preduzetnika u zemlji i regionu jugoistočne Evrope na različitim programima obuke, podrške i razvoja.

Josip Bošnjaković

Josip se bavi edukacijom i treninzima poslednjih 8 godina. Sertifikovani NLP trener. Pored edukacija iz oblasti NLP-a i komunikacije završio je više treninga iz domena prodaje, selekcije zaposlenih i marketinga. Prošao je sve trening programe za trenere kompanije Persone Global. Josip poseduje profesionalno iskustvo od 14 godina u prodaji, menadžmentu, selekciji zaposlenih i marketingu. Bavio se i konsaltingom u segmentu razvoja više malih i srednjih kompanija. Radio je na vise projekata i upravljao budžetima. Autor je priručnika za rad u edukaciji mladih. Diplomirani ekonomista po formalnom obrazovanju. U kompaniji Atria Group SEE radi kao trener i koordinator prodajnih aktivnosti za regionu Vojvodine.

Darko Gajić

Darko Gajić je sertifikovani NLP Trener, NLP Master Practitioner, sertifikovani trener Persone Global, biznis kouč Eriksonovog koledža i Wingwave kouč, sertifikovan od strane Besser-Siegmund Instituta (Nemačka). Po formalnom obrazovanju je diplomirani ekonomista. Poslednjih 10 godina Darko radi na poziciji Generalnog direktora kompanije PC Centar, jedne od vodećih IT kompanija na srpskom tržištu. Van matične kompanije, Darko radi kao trener i kouč Atria Grupe i specijalnost su mu trenizi u oblastima poslovnih veština, menadžmenta, definisanja ciljeva, komunikacije. U dosadašnjem radu vodio je treninge i koučing sesije u nekim od najvećih domaćih kompanija (VIP Mobile, S-Leasing, Duga Helios…).

Danijela Matijević

Danijela je sertifikovani NLP Trener. U višegodišnjoj profesionalnoj karijeri stekla je iskustvo iz projektnog planiranja, prodaje i ljudskih resursa. Na poziciji Direktora i HR Menadžera strane start-up IT kompanije radila je na strateškom razvoju, formiranju organizacione strukture i kulture kompanije. Organizovala i vodila više treninga na temu komunikacije, liderstva i motivacije zaposlenih, kao i treninge na temu definisanja timskih i individualnih ciljeva. Uvela je timski koučing i individualne  koučing sesije kao sastavni deo razvoja timova i zaposlenih. Nekoliko godina se bavila edukaciom iz oblasti ličnog i rofesionalnog razoja. Diplomirala je Pedagogiju na Filozofskom Fakultetu u Beogradu. Veruje da je promena na ličnom, mikro nivou nužan i početni korak u promenama na višem, makro nivou.

Aleksandar Šakić

Aleksandar je sertifikovani konsultant Persone Global za serijal komunikacijskih veština koji uključuje programe: Prodaja ključnim kupcima, Vrhunski prodavac, Prodaja tehnoloških rešenja i procenu prodajnih veština korišćenjem SCA alata (Sales Competency Assessment). Svoje profesionalno iskustvo Aleksandar je sticao kroz rad u medijima, odnosima sa javnošću i direktnoj i korporativnoj prodaji. Poseduje desetogodišnje iskustvo u prodaji i menadžmentu prodaje. Kao supervizor prodaje, bio je odgovoran za uspostavljanje i održavanje prodaje kroz distributivne

Stanislava Nestorović

Stanislava je HR konsultant i trener sa višegodišnjim radnim iskustvom u oblasti upravljanja ljudskim resursima. Sertifikovana od CIPD Instituta za izvođenje treninga u oblasti upravljanja ljudskim resursima i od strane Društva grupnih analitičara Beograda za rad u oblasti procesnog organizacionog konsaltinga. Iskustvo je sticala radeći u različitim vrstama organizacija – NVO sektoru, privatnim konsultantskim firmama i državnim institucijama. Učestvovala u kreiranju, izvođenju i praćenju rezultata nekoliko projekata za povećanje efektivnosti individualnog i timskog rada i motivacije zaposlenih. Samostalno je kreirala i izvela niz treninga i radionica na temu unapređenja prezentacionih veština, veština prodaje, liderskih veština i vođenja timova. Fokus profesionalnog interesovanja joj je sistemski razvoj organizacija, unapređenje međuljudskih odnosa i podsticanje asertivnog ponašanja u organizacijama. Sertifikovani je trener asertivnog ponašanja i Msc u upravljanju ljudskim resursima.

Gordana Panajotović

Gordana Panajotović je profesionalni sertifikovani Erickson kouč, trener i konsultant sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti regrutacije i razvoja zaposlenih, kao i značajnom ekspertizom u oblasti unapređenja komunikacije i prodaje u Call Centrima i prvoj liniji kontakta sa korisnicima. Pored toga, Gordana je sertifikovana za primenu CEB SHL psihometrijskih alata, fasilitaciju AC/DC (Centra za procenu i razvoj zaposlenih), sertifikovani je Project Manager, Microsoft Office Specialist Master Instructor i NLP Practitioner, akreditovan od strane Međunarodne NLP asocijacije IA-NLP iz Švajcarske i Međunarodne asocijacije NLP instituta IN-NLP iz Berlina. Gordana je provela 15 godina na menadžerskim i liderskim pozicijama u Saveznom zavodu za informatiku, Agenciji za zapošljavanje i pružanje konsultantskih usluga u oblasti ljudskih resursa i internacionalnoj osiguravajućoj kompaniji, gde je vodila tim za brigu o klijentima sa do 50 zaposlenih. Kreirala je niz treninga i priručnika u oblasti menadžerskih i liderskih veština, motivacije, telefonske prodaje, upravljanja primedbama i pružanja vrhunske usluge klijentima. Gordana je diplomirala na katedri za Ekonomsku statistiku i informatiku pri Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Silvia Viola

Silvia je advokat i trener više od 15 godina, i svoju karijeru je, uz pomoć kreativnosti, razvijala u oblastima intelektualne svojine, borbi protiv falsifikovanja, zaštiti prava i inovacija. Ona je bila mentor i trener mladim avokatima, pomagajući im da razviju svoje sposobnosti i poslovanje. Ovaj posao joj je kasnije bio inspiracija da počne da se bavi razvojem osoba, što joj je kasnije doprinelo da se upozna sa svetom koučinga i rešenjima fokusirana na razvoj. Oslanjajući se na svoje  trenersko i mentorsko iskustvo, kao i na iskustvo u preduzetništvu, postala je zagovornik kreativnog i inovativnog razvoja zaposlenih. Kao ICF profesionalni sertifikovani kouč (PCC) i mentor, obučava grupe i timove preduzetnika i izvršnih menadžera. Nakon saradnje više od 20 godina sa kompanijama, i sama je osnovala svoju kompaniju “Beyond Bright Minds” sa misijom da unese više kreativnosti i inovacija u razvoj, talent menadžment, biznis, društvu… Kao kouč, trener i mentor, Silvija se koristi portugalskim i engleskim jezikom.