Trening za interne koučeve

U cilju pružanja podrške ostvarenju rezultata u biznisu, mi našim korporativnim klijentima nudimo jedinstveni program za razvoj internih koučeva. Prepoznajući korist, i podstaknute otkrićima brojnih studija o poželjnom efektu koučing programa vezanih za posao, mnoge organizacije stvaraju svoje interne mreže koučeva kao isplativ metod pružanja koučinga za razvoj lidera i poboljšanje performansi. Koučing se sada smatra najboljim sredstvom za razvoj liderskih veština i ostvarenje punog ljudskog potencijala.

Zašto imati interne koučeve?

Stvarajući kapacitete za interni koučing, zaposleni svih nivoa i različitih sposobnosti imaju priliku da poboljšaju i ubrzaju svoj razvoj kroz koučing. Interni kouč koristi njihove veštine i poznavanje organizacije da bi podržao i izazvao osoblje kompanije kroz promovisanje i upravljanje promenom u cilju integrisanja u organizaciju i poboljšanja performansi. Ovo je najbolji način da se izvuče najviše iz postojećeg osoblja, čineći ih svesnim značaja posla koji obavljaju kao i izazova koji ih čine motivisanim. Ovo ima direktan uticaj na rezultate zaposlenih.

Na ovoj radionici, učesnici mogu da nauče najnovije i najbolje metode za građenje i razvoj koučing inicijativa koje pružaju dugoročne, maksimalne rezultate kako za pojedinca, tako i za organizaciju. Ovaj program je dinamična kombinacija snažnog fokusa na osnovne koučing veštine Međunarodne Koučing Federacije, koje su čvrsto utemeljene u praktičnoj primeni u biznisu. Vaši interni koučevi će biti sjajni koučevi koji mogu da učine da tehničko poznavanje koučinga funkcioniše u korporativnom okruženju, koje će ubuduće bolje služiti i više odgovarati vašim liderima, zaposlenima i višem rukovodstvu.

Ovaj trening je prilika da:

● Naučite kako da odradite koučing sesiju od početka do kraja.
● Naučite i uvežbate moćne koučing veštine koje mogu biti odmah primenjene na radnom mestu.
● Istražite specifične mogućnosti primene koučinga koje mogu osloboditi i razviti skrivene veštine u timu.
● Naučite kako da unapredite veze i komunikaciju unutar tima.
● Naučite o posrednom (indirektnom) stilu koučinga koji se fokusira na na tretiranje korisnika koučinga kao sposobnih da sami sebe usavršavaju

Koristi za učesnike:

● Uvećani organizacioni kapaciteti kroz razvijanje ’delegiranja’
● Uvećan potencijal za poboljšanje performansi korisnika koučinga
● Praktične veštine i iskustvo u cilju proširenja upotrebe koučinga
● Mogućnost da se ostvare merljivi rezultati u razvoju talenata, koji treba da podrže ciljeve menadžmenta

Koristi za kompaniju:

● Značajan napredak u razvoju koučing veština internih koučeva
● Postavljanje jasnih standarda za merenje razvoja talenata u cilju određivanja adekvatnog iznosa naknade i finansijskih podsticaja
● Građenje temelja poverenja radi poboljšanja korporativnih performansi i zajedničkog iskustva
● Saveti i mogućnosti za razvoj sistema napredovanja u firmi i odabira novih ljudi na više pozicije