Upravljanje konfliktima kroz PCM Model

“Upravljanje konfliktima kroz PCM Model” je dvodnevni program kreiran sa ciljem da učesnicima pomogne u razvoju veština neophodnih za konstruktivno rešavanje konflikata. Program je zasnovan na PCM (Process Communication Model®) metodologiji čije poznavanje će učesnicima omogućiti unapređenje komunikacionih veština sa različitim tipovima ličnosti, bolju identifikaciju potencijalnih problema u odnosima i lakše pronalaženje najboljih  načina za njihovo rešenje. Ono što odlikuje ovaj trening je velika interaktivnost, koja je važna kako bi učesnici mogli kroz lično iskustvo da isprobaju različite alate i rešenja koja dobijaju tokom treninga.

PCM (Process Communication Model®) daje pouzdan i validiran metod za otkrivanje i razumevanje dubinske strukture ličnosti, uticaj životnih događaja na razvoj ličnosti i dinamike u komunikaciji. Zasnovan na nagrađivanom naučnom otkriću Dr Taibi Kahler-a, PCM se koristi i istražuje već trideset godina, iskusilo ga je preko milion ljudi, na pet kontinenata i pronašao je primenu u razvoju liderstva, menadžmentu, prodaji, edukaciji, politici, religiji, medicini, roditeljstvu, i ličnim odnosima. NASA je PCM (Process Communication Model®) počela da primenjuje u selekciji i obuci astronauta još 1978. godine. Danas model koriste direktori i menadžeri kompanija sa liste Fortune 500, političari, kao i poznati psiholozi.

Sredinom sedamdesetih godina, američki psiholog i univerzitetski profesor Dr Taibi Kahler je proučavajući komunikaciju, uočio da postoje određeni obrasci ponašanja koji su povezani sa pozitivnim i negativnim reakcijama. Takođe, prepoznao je čitav niz negativnih ponašanja koja su povezana sa stresnim situacijama. Taibi je zaključio da na osnovu onoga što naš sagovornik govori i kako se ponaša možemo da predvidimo njegove reakcije u različitim stresnim situacijama. Kasnije je istraživanjima utvrđeno da se svaki obrazac u govoru i ponašanju može povezati sa jednim od 6 tipova ličnosti kojima se bavi PCM.

Učešćem na treningu polaznici dobijaju:

 • Uvid u vrste i faze konflikata;
 • Predloge rešavanja konfliktnih situacija;
 • Uvid u dubinsku strukturu sopstvene ličnosti;
 • Alate za prepoznavanje dubinske strukture ličnosti svojih sagovornika;
 • Iskustvenu strategiju u predupređivanju ili rešavanju konflikta sa drugima, koju mogu koristiti odmah nakon završenog treninga.

Program treninga sastoji se iz dve faze:        

U ovoj fazi učesnici putem on-line upitnika kreiraju individualizovani izveštaj baziran na PCM metodologiji sa iscrpnim i preciznim informacijama o dubinskoj strukturi svoje ličnosti. Na osnovu kreiranog profila ličnosti učesnici takođe stiču uvid u to koliko su ostali tipovi ličnosti zastupljeni u njihovoj “zgradi ličnosti”.  Izveštaj pokriva i sledeće teme:

 • Jedinstvenu strukturu ličnosti;
 • Snage ličnosti;
 • Percepciju sveta i sposobnost gledanja iz “drugog ugla”;
 • Preferencije u interakciji sa drugima;
 • Psihološke potrebe – motivaciju za lični i profesionalni uspeh;
 • Jedinstvene obrasce stresa koji mogu da sabotiraju lični i profesionalni uspeh;
 • Jedinstveni akcioni plan.

Kroz pažljivo osmišljeni teorijski deo i niz interaktivnih radionica, učesnici usvajaju ponuđene modele i alate za uspešno razrešenje konflikata i uvežbavaju njihovu primenu u radu sa različitim tipovima ličnosti. 

Teme koje se obrađuju na treningu:                                                                                                      

 • Načini nastanka konflikata;
 • Različiti faktori koji mogu dovesti do konflikta;
 • Razumevanje različitih načina reagovanja u konfliktnim situacijama u zavisnosti od strukture ličnosti osobe;
 • Osnovne karaktersike 6 tipova ličnosti po PCM-u (Thinker, Harmonizer, Imaginer, Persister, Promoter, Rebel);
 • Osnovne psihološke potrebe svakog od tipova ličnosti;
 • Povezanost naših psiholoških potreba i ponašanja u konfliktnim situacijama;
 • Kako na vreme prepoznati konflikte i nesporazume u ranoj fazi njihovog nastanka;
 • Prepoznavanje i prevencija mogućeg konflikta sa osobama koje imaju različitu strukturu ličnosti;
 • Prepoznavanje i rešavanje nastalog konflikta sa osobama koje imaju različitu strukturu ličnosti;
 • Ishodi konflikta kao rezultat različitih strategija;
 • Šta različite tipove ličnosti uvodi u stres?
 • Šta su driveri i kako da ih prepoznamo u problemskim situacijama?
 • Preporuke za razvoj i akcioni plan za prevenciju i razrešenje konflikata.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na 011/4123-410 ili 060/029 00 21, ili putem e-mail adrese office@atria.rs.