Upravljanje konfliktima kroz PCM Model

Od 24. do 25. aprila 2018. godine, u organizaciji kompanije Atria Group, održaće se trening „Upravljanje konfliktima kroz PCM® model“. Nakon ovog dvodnevnog treninga, koji je zasnovan na PCM® (Process Communication Model®) metodologiji, znaćete kako da vaš način komunikacije prilagodite različitim tipovima ličnosti i bolje identifikujete potencijalne probleme, konflikte i stresne situacije u odnosu sa sagovornikom, kako u privatnom, tako i u poslovnom okruženju.

Da li vam se dešavalo da sa prijateljima, porodicom ili kolegama uđete u konflikt ili svađu iz potpuno bezazlenih razloga? Sa nekima mnogo lako nađete zajednički jezik i ne ulazite često u konflikt, dok se sa drugima osećate kao da pričate potpuno različitim jezicima. Uzrok vaših konflikata sa određenim osobama jeste razlika u pogledu na svet, kanalima komunikacije, stavovima. Sve to se dešava jer svaki tip ličnosti ima drugačije potrebe u komunikaciji, kojima treba da se prilagodimo!

Kroz dva dana, naučićete kako da rešite svaki konflikt i pronađete najbolje moguće rešenje u svakoj situaciji. Glavna odlika ovog treninga je velika interaktivnost tokom oba dana. Zato ćete sve naučeno moći da iskusite kroz praktične delove treninga, kako biste isprobali različite alate i rešenja koja ste dobili tokom teorijskog dela treninga.

Ukratko o PCM-u
PCM (Process Communication Model®) daje pouzdan i validiran metod za otkrivanje i razumevanje dubinske strukture ličnosti, uticaj životnih događaja na razvoj ličnosti i dinamike u komunikaciji. Zasnovan na nagrađivanom naučnom otkriću Dr Taibi Kahler-a, PCM se koristi i istražuje već trideset godina, iskusilo ga je preko milion ljudi, na pet kontinenata i pronašao je primenu u razvoju liderstva, menadžmentu, prodaji, edukaciji, politici, religiji, medicini, roditeljstvu, i ličnim odnosima. NASA je PCM (Process Communication Model®) počela da primenjuje u selekciji i obuci astronauta od 1978. godine. Danas model koriste direktori i menadžeri kompanija sa liste Fortune 500, političari, kao i poznati psiholozi.
Benefiti učestvovanja na PCM treningu

Znanje o osnovnim karakteristikama 6 tipova ličnosti po PCM-u

Uvid u vrste konflikta
i njegove faze

Tehnike prepoznavanja obrazaca ponašanja u stresu (stresnim situacijama)

Predlozi rešavanja konfliktnih situacija

Detaljna analiza svoje dubinske strukture ličnosti

Akcioni plan za lični razvoj, prevenciju i rešavanje konflikata
Ceo trening se sastoji iz dva dela:
1. Priprema za trening putem upitnika za procenu

U ovoj fazi ćete putem on-line upitnika kreirati individualni izveštaj baziran na PCM metodologiji sa iscrpnim i preciznim informacijama o dubinskoj strukturi vaše ličnosti. Lični profil identifikuje osnovu jednog od šest tipova ličnosti. Ostale komponente pružaju više informacija o svakom tipu ličnosti i važnosti koju ti tipovi ličnosti imaju za vas i vašu interakciju sa drugim ljudima. Kroz ovaj izveštaj možete da saznate na koji način svoje prepoznate snage možete da iskoristite u komunikaciji sa određenim tipovima ljudi. Isto tako, postaćete svesni kako te iste “snage” mogu postati slabosti u interakciji sa drugim tipovima. Još jedna od dobiti profila je ta što ne samo da identifikuje moguće neuspešne obrasce ponašanja, već i razloge zbog kojih se oni dešavaju i daje predloge kako da se pretvore u potencijalno uspešne obrasce.

Izveštaj pokriva i sledeće teme:

• Jedinstvenu strukturu ličnosti
• Snage ličnosti
• Percepciju sveta i sposobnost gledanja iz “drugog ugla”
• Preferencije u interakciji sa drugima
• Kanale komunikacije
• Delove ličnosti koje najčešće koristimo u komunikaciji
• Psihološke potrebe
• Jedinstvene obrasce stresa koji mogu da sabotiraju lični i profesionalni uspeh
• Jedinstveni akcioni plan

2. Trening

Kroz pažljivo osmišljeni teorijski deo i niz interaktivnih radionica, učesnici usvajaju ponuđene modele i alate za uspešno rešavanje konflikata i uvežbavaju njihovu primenu u radu sa različitim tipovima ličnosti.

Teme koje će biti obrađene na treningu:

• Načini nastanka konflikata
• Različiti faktori koji mogu dovesti do konflikta
• Razumevanje različitih načina reagovanja u konfliktnim situacijama u zavisnosti od strukture ličnosti osobe
• Osnovne karaktersike 6 tipova ličnosti po PCM-u (Thinker, Harmonizer, Imaginer, Persister, Promoter, Rebel)
• Osnovne psihološke potrebe svakog od tipova ličnosti
• Povezanost naših psiholoških potreba i ponašanja u konfliktnim situacijama
• Kako na vreme prepoznati konflikte i nesporazume u ranoj fazi njihovog nastanka
• Prepoznavanje i prevencija mogućeg konflikta sa osobama koje imaju različitu strukturu ličnosti
• Prepoznavanje i rešavanje nastalog konflikta sa osobama koje imaju različitu strukturu ličnosti
• Ishodi konflikta kao rezultat različitih strategija
• Šta različite tipove ličnosti uvodi u stres?
• Šta su pokretači i kako da ih prepoznamo u problemskim situacijama?
• Preporuke za razvoj i akcioni plan za prevenciju i rešavanje konflikata

Prijavite se putem
telefona ili email-a
+381 (0)11 4123 410
+381 (0)60 029 0021
office@atria.rs
PRIJAVI SE ODMAH I NAUČI KAKO DA SE IZBORIŠ SA KONFLIKTIMA!