Upravljanje vremenom

Upravljanje vremenom je dvodnevni in-house trening Atria Grupe na kom učesnici dobijaju mogućnost da savladaju osnovni holistički pristup upravljanju vremenom, kao i da steknu znanja o različitim ulogama oko kojih ljudi organizuju svoje planove, o poštovanju potreba i o sagledavanju obaveza u integralnom kontekstu. Učesnici se tokom treniga, kroz individualni rad, suočavaju sa prepoznavanjem vlastitih izazova i prioriteta i načinima za njihovo efikasno ostvarivanje, stiču uvid u značaj delegiranja u upravljanju vremenom i usvajaju osnovne veštine i znanja za efektivno korišćenje radnog vremena. Kroz razne tehnike i alate učesnici značajno unapređuju veštine:

 • usklađivanja i verifikacije trenutnih sa postavljenim ciljevima i prioritetima,
 • završavanja zadataka i poslova na vreme,
 • delegiranja,
 • planiranja i
 • prevazilaženja neadekvatnog utroška vremena.

Teme koje se obrađuju na treningu su:

 • Kako ostvarivati rezultate, a ne zatrpavati se poslom?
 • Primena veština koje omogućavaju da optimizujete vaše vreme kako bi napori koje ulažete dali adekvatne rezultate
 • Analiza – kako zaista provodite svoje vreme na poslu?
 • Planiranje vremena u kratkom vremenskom roku
 • Prioritizacija poslovnih zadataka
 • Planiranje efikasnog korišćenja vremena.

Nakon realizovanog treninga, učesnici će biti upoznati sa svrsishodnošću i potrebom sistematskog upravljanja vremenom. Između ostalog oni će biti u prilici da:

 • efikasnije koriste stečene veštine, tehnike i alate u svakodnevnim poslovnim aktivnostima, sa ciljem ostvarivanja kompanijskih, timskih i ličnih ciljeva;
 • kreiraju adekvatne strategije upravljanja vremenom u skladu sa poslovnom situacijom i izazovima;
 • inovativno pristupaju procesu upravljanja vremenom.

Utiske naših klijenata možete da pronađete ovde.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas telefonom na 060/029 00 21, ili putem e-maila office@atria.rs.