Uticaj – Strategije i Praksa

Hteli mi to ili ne u svakoj komunikaciji se dešava uticaj. Nekada svesno a mnogo češće nesvesno. Bez obzira da li je reč o svesnom ili nesvesnom uticaju mi nosimo dobar deo odogovornosti za rezultat komunikacije. Najmanje podjednako koliko i osoba sa kojom razgovaramo. Ukoliko želimo da povećamo verovatnoću uspeha korisno je da razumemo mehanizme vršenja uticaja i razvijemo veštinu uticajne komunikacije.

Uvod u Uticaj – Strategije i Praksa

Ako ste menadžer, na vama je da motivišete članove svog tima da posao obave na najbolji mogući način. Ako ste nastavnik, vaš zadatak je da podstaknete učenike da uče i rade domaće zadatke. Kada ste u ulozi roditelja, vaša odgovornost je da utičete na svoju decu da neke stvari ne rade, kao i da ih motivišete da neke druge stvari rade.

O treningu


„Uticaj – Strategije i Praksa“ je program koji će vam omogućiti da ovaladate efikasnim komunikacionim modelima i naučite kao da postignete dogovor sa najrazličitijim sagovornicima. Program se može realizovati kao 3h radionica ili i kao dvodnevni trening.

Teme koje ovaj program obuhvata su:
 • Komunikacioni model NLP-a
 • Interpretacija – koren svih nesporazuma
 • Uspostavljanje usaglašenosti
 • Prevazilaženje primedbi u prodajnim situacijama
 • Prevazilaženje kompleksnih primedbi
 • Korišćenje negativnih konstrukcija u svrhu pojačavanja uticaja
 • Preusmeravanje pažnje
 • Vođenje razgovora ka željenom ishodu
Ovaj trening će vam omogućiti:
 • da bolje da razumete reakcije sagovornika,
 • naučite kako da prevaziđete primedbe u najrazličitijim situacijama
 • naučite kako da izbegnete zamke interpretacija

Napomena: Radionica „Uticaj – Strategije i Praksa“ obuhvata deo treninga koji se odnosi na prevazilaženje prigovora i primedbi u komunikaciji. Radionica traje 3 sata.

separator-bottom

Pogledajte ostale programe kompanije Atria Group koji se bave uticajem

uspešni pregovarač vrhunski komunikator