360 stepeni procena – Atria Group

360 stepeni procena

Ovaj alat za procenu je namenjen za procenu menadžera na različitim hijerarhijskim nivoima.

Metodologija:

  • SHL

Ishod merenja:

  • Uvid u performanse zaposlenih na osnovu SHL „Univerzalnog modela kompetencija”
  • Jasna slika o funkcionisanju zaposlenog sa osobama na različitim hijerarhijskim nivoima
  • Identifikovanje individualne i timske razvojne potrebe
  • Identifikovanje veze između strategije organizacije i znanja, veština i sposobnosti neophodnih za određenu poziciju
  • Pomoć pri proceni ponašanja, veština i sposobnosti aktuelnih kod određene osobe u konkretnoj ulozi, poziciji ili poslu
  • Smernice za potencijalno reorganizovanje zaposlenih

Specifičnost:

Ovaj alat pruža mogućnost uključivanja eksternih saradnika i klijenata u procenu, kao i mogućnost dodavanja novih pitanja važnih za organizaciju.

Želite da unapredite svoje poslovne i lične rezultate?

Kroz najsavremenije alate za procenu napravite značajnu razliku u svom poslovanju.